Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
January 10, 2023
Ämne
Avvikelsehantering
Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Många avvikelser är faktiskt inte dåligt

Det är inte ovanligt att tänka ”nu har vi så många avvikelser, det är ju inte bra!”. Vi vill att företaget ska fungera perfekt och då får det inte finnas några avvikelser, eller hur?

Det är enligt oss fel sätt att se på saken.

Att säga att vi ska driva ner mängden inrapporterade avvikelser mot 0 resulterar oftast i att vi lägger locket på och bara ignorerar problematik som kan finnas.

Vi slutar rapportera bara för att det ska kännas bättre, inte för att det ska bli bättre.

Vad som ofta händer när vi agerar på det sättet är att andelen negativa kundsynpunkter ökar, både på kortare och på längre sikt, vilket leder till en ännu större belastning på organisationen.

I förlängningen kan det leda till att vi förlorar kunder och tappar i omsättning bara för att vi inte jobbade öppet och med högt i tak med interna avvikelser i organisationen.

Det handlar om ständiga förbättringar

Nu när vi förstått vikten av att inte lägga locket på utan att faktiskt lyfta upp allt till ljuset – vad behöver vi då göra för att inte bli helt överväldigade av ”alla problem vi helt plötsligt har börjat få”?

Det vi behöver börja med är att prioritera avvikelser utifrån en allvarlighetsgradering som är definierad utifrån hur kraftig/allvarlig en enstaka avvikelse, en negativ kundsynpunkt eller ett förbättringsförslag är och säga hur den kan påverka organisationen.

Utifrån denna prioritering ser vi sedan till att analysera, agera, följa upp och återkoppla på de inrapporterade avvikelserna och förbättringsförslagen.

Kort sagt behöver vi etablera processer och rutiner för avvikelsehantering.

Att ha ett smart system som AmpliFlows IT-verktyg gör det enkelt att rapportera, klassificiera, koppla processer och följa upp.

Glöm inte återkopplingen

Tänk dig att du som anställd rapporterar in en avvikelse och sen aldrig hör något mer om den. Den försvinner in i ett svart hål. Hur hade det känts? Hade du varit motiverad att lägga mer av din redan begränsade tid på att rapportera in fler?

Hur hade det i stället varit att se att din inrapportering faktiskt hanteras och tas på allvar? Att den leder till resultat och att din insats uppmärksammas som något positivt.

Vi måste komma ihåg att vad vi än gör så handlar det om människor. Det är väldigt sällan någon går till jobbet med ambitionen att göra saker och ting sämre för sig själv eller sina kollegor.

Att strukturerat och systematiskt arbeta med avvikelser och förbättringsförslag är ett kraftfullt verktyg för att jobba tillsammans över hela företaget mot en bättre framtid.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Riskhantering

Vad är riskhantering?

Risk. Vad är det och hur hanterar vi det? Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka resultatet kan ni förebygga problem som kan uppstå innan de ens har inträffat.
Patrik Björklund
December 27, 2022
Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.
Joakim Stenström
May 14, 2023
Ledningsgruppsmöten

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppsmöten är viktiga för att lyckas med ledningsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad som krävs.
Patrik Björklund
May 15, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.