Internrevision

Ett krav och en milstolpe på vägen till certifiering. Läs mer och se hur vi kan hjälpa er.
iPhone mockup
VAD, VARFÖR, HUR

Betydelsen av internrevision

Vad är internrevision?

Internrevision är en process där företaget systematiskt granskar sitt ledningssystem och dess processer för att säkerställa att dessa uppfyller kraven i ISO-standarder som de ska följa, exempelvis ISO 9001, 14001 och 45001.

Varför är internrevision viktig?

Internrevisioner säkerställer att företagets ledningssystem fungerar effektivt och uppfyller kraven i ISO-standarderna. De hjälper också företaget att identifiera eventuella brister och förbättringsområden, samt säkerställer att de uppfyller lagar och andra krav som rör deras verksamhet.

Hur genomförs internrevision?

En internrevision kan genomföras över en eller flera dagar, beroende på företagets storlek och omfattningen av dess verksamhet. Den innefattar steg som inledande möte, granskning av företagets bakgrund och verksamhet, genomgång av processer, sammanställning av resultat och diskussion om eventuella förbättringsåtgärder.
Hur

Exempel på vad som kan granskas över två dagar.

Företagets system och processer

Detta inkluderar granskning av företagets bakgrund, verksamhet, och hantering av reklamationer, avvikelser och förbättringsförslag.

Kommunikation och leverantörsrelationer

Här granskas företagets interna och externa kommunikation, samt dess sourcing, leverantörsuppföljning och inköpsprocesser.

Marknadsförings-, försäljnings- och leveransprocesser

Granskning av företagets marknadsförings- och försäljningsprocesser, identifiering av kundkrav och förväntningar, samt granskning av leveransprocesser och arbetsmiljöledning.

Personalens kompetens och utveckling

Granskning av anställning, introduktion, krav på och verifiering av personalens kompetens samt planering och uppföljning av kompetensutveckling.

Ledarskap och riskhantering

Genomgång av företagets ledarskap och engagemang, inklusive omvärldsanalys, strategi, affärsutveckling, långsiktiga och kortsiktiga mål, samt hantering av operationella risker.

Behöver ni hjälp med internrevision?

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig med din internrevision.
Artiklar

Artiklar om internrevision

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022
Internrevision

KEY Relocations internrevision - en viktig del i certifieringsresan mot ISO 9001 och 14001

Utforska hur KEY Relocation genomförde sin internrevision som en del av sin certifieringsresa mot ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning), med oväntade och värdefulla insikter längs vägen.
Patrik Björklund
August 23, 2023
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.