Vad är en ISO-standard?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 20, 2023
Ämne
ISO-standarder

Du kanske har stött på begreppet ISO-certifiering eller hört talas om ISO-standarder vid olika tillfällen – vare sig det är vid förhandlingar med internationella partners, som en kvalitetsstämpel i marknadsföringen, eller som ett krav i offentliga upphandlingar. Men vad innebär det egentligen?

ISO-standardens roll

En ISO-standard är en internationellt erkänd riktlinje som beskriver de bästa metoderna inom ett specifikt område. Dessa standarder utvecklas av experter och syftar till att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet i produkter, tjänster och system världen över. Tänk på det enkelt som "en ISO-standard beskriver det bästa sättet att göra något på".

Grundläggande principer:

  • Universell tillämpning: En ISO-standard kan användas av alla typer av organisationer, oavsett storlek eller bransch.
  • Rättvisa riktlinjer: ISO-standarder skapar en jämn spelplan för företag och underlättar internationell handel genom gemensamma måttstockar. Vill du bara ha leverantörer som håller hög kvalitet på sina produkter och tjänster utan att detaljgranska varje leverantör? Kräv att de är ISO 9001 certifierade.

Hur går en ISO-certifiering till?

Processen för att bli ISO-certifierad kan sammanfattas i följande steg:

  1. Välj rätt standard: Beroende på företagets inriktning finns olika ISO-standarder att välja mellan, såsom ISO 9001 för kvalitetsledning eller ISO 14001 för miljöledning. Antalet standarder som finns tillgängliga mäts i tusentals, men vissa är mer populära än andra.
  2. Förbered er organisation: Detta innebär att ni anpassar era processer och rutiner för att leva upp till det standarden kräver. Det är faktiskt här det stora arbetet sker då organisationen behöver ställa om för att faktiskt arbeta på det nya sättet.
  3. Internrevision: Innan den externa granskningen är behöver ni göra en eller flera interna revisioner för att säkerställa att allt är på plats.
  4. Externrevision: En oberoende revisor från ett certifieringsorgan utvärderar ditt ledningssystem.
  5. Förbättringsarbete: Efter certifieringen börjar det kontinuerliga arbetet med att upprätthålla och förbättra systemet.

Kom ihåg – det är inte bara dokumentation

En vanlig missuppfattning är att ISO-certifiering enbart handlar om att producera en tjock pärm med dokument. I själva verket ligger fokus på att skapa effektiva och hållbara arbetsprocesser som bidrar till företagets utveckling och framgång.

ISO-certifiering – en investering i framtiden

Som ledare är det viktigt att se ISO-certifieringen inte bara som en kostnad utan som en grundläggande investering i företagets kvalitet och trovärdighet. Genom att omfamna dessa standarder kan du säkerställa en hållbar tillväxt och en stark position på marknaden.

Vi på AmpliFlow förstår att vägen till ISO-certifiering kan verka komplex. Därför erbjuder vi rådgivning och stöd genom hela processen för att göra den så smidig och givande för ditt företag som möjligt. Kontakta oss idag för att ta första steget mot en certifiering som kan transformera ert sätt att göra affärer.

Intresserad av att lära dig mer om hur ISO-certifiering kan gynna ditt företag? Kontakta oss på AmpliFlow för en konsultation och låt oss hjälpa er på er resa mot en framgångsrik ISO-certifiering.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023
Processkartor

Moderna processkartor - mer än att visa processerna

Processkartor är något vars innebörd och betydelse har förändrats över åren. I den här artikeln förklarar vi varför moderna processkartor både är revolutionerande och ger mer effekt.
Henrik Gustafsson
December 19, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.