Förstå och förbättra ditt företags processer

Utforska hur processkartläggning kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet och uppnå dina mål.
MacBook mockup

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Varför

Varför kräver ISO-standarder processkartläggning?

Processkartläggning låter dig se din verksamhet på ett helt nytt sätt:
Ökad effektivitet - Processkartläggning hjälper dig att identifiera och förbättra ineffektiva processer, vilket sparar tid och resurser.
Minska risker - Genom att kartlägga och analysera processer kan du identifiera och hantera potentiella risker innan de blir problem.
Kundnöjdhet - Förbättrade processer leder till bättre produkter och tjänster, vilket ökar kundnöjdheten.
Funktioner

Processkartor - Visualisera, analysera och förbättra dina processer

Genom att använda processkartor som ett verktyg för att visualisera, analysera och förbättra dina processer kan du effektivisera din verksamhet, minska risker och säkerställa att ditt företag når sina mål på ett framgångsrikt sätt.

Visualisera processer

Processkartor ger en tydlig bild av ditt företags processer, vilket hjälper dig att förstå och kommunicera hur olika steg och aktiviteter hänger ihop.

Identifiera risker

Genom att visualisera dina processer kan du enkelt upptäcka och hantera potentiella risker som kan påverka processernas prestanda och företagets mål.

Hantera avvikelser och förbättringsförslag

Processkartor gör det möjligt att koppla avvikelser och förbättringsförslag direkt till specifika processer, vilket underlättar uppföljning och åtgärder.

Koppla körbara rutiner

Integrera checklistor och rutiner direkt i dina processkartor för att säkerställa att varje steg i processen följs på rätt sätt och att alla involverade är informerade om sina ansvarsområden.

Ansvarsfördelning

Tilldela ansvariga personer för att uppdatera och underhålla processer, delprocesser och process-steg, vilket säkerställer att rätt personer är engagerade och informerade om förändringar och förbättringar.

Notiser om avvikelser

Få automatiska notiser när avvikelser inträffar som påverkar processer du är ansvarig för, vilket gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder och förbättra processens prestanda.
Artiklar

Artiklar om processkartläggning

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Processkartor

Moderna processkartor - mer än att visa processerna

Processkartor är något vars innebörd och betydelse har förändrats över åren. I den här artikeln förklarar vi varför moderna processkartor både är revolutionerande och ger mer effekt.
Henrik Gustafsson
December 19, 2022
Processkartläggning

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001
Patrik Björklund
November 3, 2022
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.