Minska effekten av kriser

Kriser har och kommer uppstå. Var rustad för när det händer.
Header image
Krishantering

Skydda din verksamhet, samhället och miljön.

Skydda din verksamhet, samhället och miljön
Genom att förstå och följa dessa standarder kan du säkerställa att din organisation är väl förberedd för att hantera alla typer av kriser.
Riskbaserat tänkande: Identifiera och analysera risker som kan påverka kvalitet och miljö.
Planering för krishantering: Skapa en krishanteringsplan med åtgärder för att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser.
Uppföljning och utvärdering: Övervaka och förbättra ditt ledningssystem regelbundet för att säkerställa kontinuerliga förbättringar.
Hur

Etablera processer och rutiner för effektiv krishantering

Förstå Standardkraven

Förstå ISO-standarderna (ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001) och lär dig om de grundläggande principerna och kraven i varje standard - detta hjälper dig att effektivast etablera processer och rutiner för krishantering.

Riskanalys

Genomför en riskanalys för att identifiera och bedöma potentiella risker. Kartlägg risker som kan påverka kvalitet, miljö och säkerhet inom din verksamhet.

Nödlägesberedskapsplaner

Utforma och genomföra nödlägesberedskapsplaner. Skapa planer för att snabbt och effektivt svara på kriser och minimera skadorna.

Öva och Utvärdera

Öva och utvärdera din beredskap regelbundet. Se till att din organisation är redo att agera vid behov genom regelbundna övningar och utvärderingar.

Kontinuerlig Förbättring

Uppföljning och förbättring av dina processer och rutiner: Kontinuerligt övervaka och förbättra ditt ledningssystem för att säkerställa optimal krishantering.
Kriser

Exempel på kriser i olika branscher

Genom att förstå och följa dessa standarder kan du säkerställa att din organisation är väl förberedd för att förebygga, hantera och minimera effekten av alla typer av kriser.

Tillverkande industri

En kemisk fabrik upplever en stor explosion på grund av felaktig hantering av farliga ämnen. Händelsen resulterar i omfattande skador på anläggningen, skador på närliggande bostäder och miljöförstöring.

Om företaget hade haft en effektiv krishanteringsplan och tränat personalen i hur man hanterar farliga ämnen korrekt, hade konsekvenserna av denna händelse kunnat minskas avsevärt.

Tjänsteföretag

Ett konsultföretag drabbas av ett omfattande dataintrång där känslig kundinformation stjäls och säljs på den svarta marknaden. Företagets anseende skadas och flera kunder väljer att avsluta sina kontrakt.

Genom att ha en stark krishanteringsplan och säkerhetsrutiner på plats hade företaget kunnat förhindra eller åtminstone begränsa skadan av detta dataintrång.

Livsmedelsindustri

Ett mindre livsmedelsföretag tvingas återkalla produkter efter att det upptäcks att de innehåller farliga bakterier. Krisen leder till stor ekonomisk förlust för företaget och skadar dess rykte.

Om företaget hade arbetat mer proaktivt med krishantering och haft bättre rutiner för kvalitetskontroll, kunde denna kostsamma återkallelse ha undvikits.

Offentlig sektor

En kommun drabbas av en naturkatastrof i form av översvämningar som orsakar omfattande skador på infrastruktur och byggnader. Invånarna känner sig illa förberedda och kritiserar kommunen för bristande kommunikation och stöd.

Om kommunen hade haft en genomtänkt krishanteringsplan och övat på hur man hanterar naturkatastrofer, hade de kunnat erbjuda bättre stöd och hjälp till invånarna under krisen.

Finansbranschen

En kapitalförvaltare drabbas av en omfattande bedrägeriskandal där flera höga chefer är inblandade. Skandalen leder till betydande förluster för banken och skadar dess rykte och förtroende bland kunder och investerare.

Genom att ha en robust krishanteringsplan, inklusive intern kontroll och övervakning av finansiella transaktioner, hade banken kanske kunnat upptäcka och förhindra bedrägeriet innan det eskalerade.

Fastighetsbranschen

Ett fastighetsbolag som äger och förvaltar flera stora bostads- och affärsfastigheter drabbas av en rad omfattande skador på grund av dålig konstruktion och undermåliga byggmaterial. Flera byggnader måste evakueras och repareras, vilket orsakar stora ekonomiska förluster för företaget och påverkar dess rykte negativt.

Genom att ha en effektiv krishanteringsplan och striktare kvalitetskontroll vid byggprojekt, hade företaget kanske kunnat förhindra dessa skador och upprätthålla förtroendet hos sina hyresgäster och investerare.
Artiklar

Artiklar om krishantering

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Krishantering

Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa kvalitet, miljöansvar och säkerhet i organisationer. Genom att identifiera risker, planera för krishantering och fokusera på nödlägesberedskap skapas en effektiv strategi för att hantera kriser.
Joakim Stenström
May 15, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.