Mål och Målstyrning

Upptäck vad mål och målstyrning innebär och hur det bidrar till er framgång. Följ med oss på en resa genom olika metoder och verktyg som hjälper dig att driva din organisation mot ständiga förbättringar och framgång.
Header image
Mål

Mål och Målstyrning: Nyckeln till Framgång i Organisationer

Mål och Målstyrning - Nyckeln till framgång i Organisationer
Mål och målstyrning är en grundläggande komponent i att skapa en framgångsrik organisation. Det handlar om att identifiera och följa upp tydliga mål för att säkerställa att verksamheten når sina övergripande mål.
Mål och målstyrning skapar fokus och engagemang inom organisationen, vilket leder till högre produktivitet och bättre resultat.
Genom att använda mätbara mål kan organisationer enkelt följa upp framsteg, identifiera eventuella brister och vidta nödvändiga åtgärder för förbättring.
Målstyrning hjälper organisationer att säkerställa att de uppfyller kundkrav, förbättrar kvaliteten på sina produkter och tjänster, minskar miljöpåverkan, och efterlever lagar och regler - inte bara att de är finansiellt framgångsrika.
Effekt

Effektiv Målstyrning för Framgångsrika Organisationer

Utforska hur mål och målstyrning hjälper organisationer att skapa fokus, engagemang och ständiga förbättringar, samtidigt som de uppfyller kraven inom kvalitet, miljö och efterlevnad av lagar och regler.

Vad är målstyrning?

Målstyrning är ett system som syftar till att skapa fokus och ge resultat. Det går ut på att identifiera mål, definiera delmål och följa upp mätvärden som kan bevisa huruvida målet är uppfyllt eller inte. Att ha väldefinierade och mätbara mål är avgörande för framgång, oavsett om du är en VD, ledningsgruppmedlem eller bara vill göra ditt bästa på jobbet.

Betydelsen av målstyrning

Målstyrning skapar en grund för beslutsfattande, resursfördelning och att se om vi faktiskt lyckas. Det säkerställer att alla i organisationen arbetar mot samma övergripande syfte och att allas arbete är koordinerat och effektivt. Dessutom kan målstyrning hjälpa er att möta kundkrav, förbättra kvaliteten på produkter och tjänster, minska miljöpåverkan och uppfylla lagar och regler.

Metoder och verktyg

Det finns flera metoder och verktyg för målstyrning, såsom Balanced Scorecard (BSC), Activity Based Management (ABM), KPI:er, Management By Objectives (MBO), Objectives and Key Results (OKR) och Total Quality Management (TQM). Valet av metod och verktyg beror på din verksamhet och dina behov, men alla dessa metoder har gemensamt att de bidrar till att skapa en kultur av ansvar, engagemang och resultat.

Koppling till ISO-certifiering och ledningssystem

När ett företag är certifierat enligt exempelvis ISO 9001 måste de jobba med målstyrning. Målstyrningsprocessen bör förutom att innehålla hur mål sätts innehålla ett gransknings- och utvärderingssystem för att säkerställa att målen uppfylls och att företaget håller rätt riktning för att nå sina önskade mål.

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att implementera effektiv målstyrning och skapa ett framgångsrikt ledningssystem.
Artiklar

Artiklar om mål & målstyrning

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Målstyrning

Hur du sätter SMART:are mål

Lär dig att sätta effektivare mål för företaget, medarbetare eller dig själv genom att följa SMART-modellen
Patrik Björklund
March 13, 2024
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Målstyrning

Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Lär dig hur väldefinierade mål med balanserade mätvärden kan påverka era KPI:er och driva riktig förändring.
Patrik Björklund
November 23, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.