Säkerställ effektiv dokumentstyrning för ISO 9001-certifiering

Vill du skapa en strukturerad och effektiv dokumentstyrning som är i linje med ISO 9001 krav? Vi visar dig hur du skapar, ändrar, styr och kommunicerar dokument på ett sätt som effektiviserar din verksamhet och uppfyller ISO-standarderna.
Dokumenthantering
Vad

Fördelar med effektiv dokumentstyrning

Fördelar med dokumentstyrning
En effektiv dokumentstyrning inom ramen för ISO 9001-certifiering ger följande fördelar:
Ökad effektivitet - Snabbare åtkomst till korrekt information minskar tidsåtgång.
Förbättrad kvalitetskontroll - Minskad risk för felaktig eller föråldrad information.
Smidigare samarbete - En strukturerad dokumentstyrning underlättar kommunikation och samarbete mellan avdelningar och team.
VAD, VARFÖR, HUR

Att förstå, implementera och optimera dokumentstyrning

Varför det är viktigt, hur det kan uppnås och vad det innebär för din verksamhet.

Vad är dokumentstyrning?

Dokumentstyrning handlar om att säkerställa att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt. Det innebär att skapa, ändra, styra och kommunicerar dokument på ett sätt som uppfyller kraven i ISO 9001.

Varför är dokumentstyrning viktigt?

En effektiv dokumentstyrning minimerar risken för att föråldrad eller felaktig information används i verksamheten. Detta är viktigt för att säkerställa kvalitet och effektivitet inom organisationen, och är en central del i ISO 9001.

Hur skapar du ett effektivt system för dokumentstyrning?

Vi visar dig hur du kan använda verktyg som SharePoint, Confluence, Notion och/eller Microsoft Teams för att skapa en strukturerad och effektiv dokumentstyrning som uppfyller kraven i ISO 9001.
Hur

Steg till effektiv dokumentstyrning

Skapa och publicera allmängiltig information

Gör relevant information tillgänglig för alla medarbetare.

Skilj på huvudinformation och stöttande information

Organisera information och etablera tydliga, enkla riktlinjer för att göra den lättare att hitta och använda.

Använd mallar för att skapa nya dokument

Säkerställ konsekvens och effektivitet genom att använda fastställda mallar.

Implementera regler för hantering av dokument och informationstillgångar

Skapa struktur och ordning i dokumentationen.

Kommunicera ändringar vid uppdatering av information

Se till att alltid uppdaterad och korrekt information används.

Behöver du hjälp?

Är du redo att ta steget mot ISO-certifiering, eller behöver ni bara stöd för att effektivisera dokumentstyrning? Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig att skapa ett effektivt system.
Artiklar

Artiklar om dokumentstyrning

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Dokumentstyrning

Vad är dokumentstyrning?

Dokumentstyrning beskriver kortfattat hur dokument och informationstillgångar skall skapas, ändras och i samband med det styras, arkiveras och framförallt kommuniceras till berörda personer då de uppdateras.
Patrik Björklund
December 30, 2022
Ledning

Bryt myten: ISO 9001 handlar inte om dokumentation, det handlar om att förbättra företag

Bryt myten om ISO 9001! Det handlar inte bara om dokumentation, utan om att förbättra ditt företag. Med moderna verktyg blir arbetsverktygen själva dokumentationen. Lär dig mer här!
Patrik Björklund
July 6, 2023
Dokumentstyrning

Ordning & Reda: Hemligheten (och handlingsplanen) för framgångsrika företag

Hur skapar jag en dokumenthantering som ökar produktivitet, underlättar beslutsfattande, säkerställer efterlevnad, förbättrar kommunikation och samarbete samt stärker företagskulturen?
Henrik Gustafsson
April 6, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.