Modern Avvikelsehantering

Förbättra din verksamhet och öka kundnöjdheten genom enkel och digital registrering, analys, planering och åtgärder för avvikelser/förbättringsförslag & kundsynpunkter.
Avvikelsehantering

Är din organisation redo att ta nästa steg i förbättringsarbetet?

Behöver ni effektivt hantera avvikelser och kundsynpunkter? Då är du på rätt plats! Vår expertis och systemstöd inom avvikelsehantering hjälper dig att identifiera, analysera och åtgärda avvikelser för att säkerställa att din verksamhet ständigt förbättras och uppfyller kundernas förväntningar.

Förbättrad produkt- och tjänstkvalitet

Genom att identifiera och åtgärda avvikelser kan vi säkerställa att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet, vilket leder till nöjdare kunder och ökad konkurrenskraft på marknaden.

Ökad kundnöjdhet och minskade kostnader för reklamationer och returer

När vi hanterar avvikelser effektivt kan vi snabbt lösa kundernas problem, vilket leder till högre kundnöjdhet och färre reklamationer och returer, vilket i sin tur minskar kostnaderna för vår verksamhet.

Förbättrad effektivitet och kvalitet

Genom att systematiskt hantera avvikelser säkerställer vi att vår personal följer de etablerade processerna och rutinerna, vilket bidrar till ökad effektivitet och kvalitet i vår verksamhet.

Minskade risker för kostsamma olyckor och incidenter

Genom att snabbt och effektivt hantera avvikelser kan vi identifiera och åtgärda risker innan de leder till olyckor eller incidenter, vilket kan minska de ekonomiska och juridiska konsekvenserna för vår verksamhet.

Uppfyll krav från kunder, lagar och certifieringar, som ISO 9001, 14001 & 45001

Avvikelsehantering är en viktig del av att uppfylla krav från kunder, lagar och certifieringar, vilket hjälper oss att upprätthålla och förbättra vår anseende på marknaden och säkerställa att vi kan fortsätta att växa och expandera vår verksamhet.

AmpliFlow, som kan både ledningssystem och IT, är en klockren samarbetspartner. De har hjälpt oss med en smidig och logisk struktur med precis de IT verktyg man behöver för att gå igenom en certifieringsrevision och expertkunskap om hur vi kan effektivisera vår verksamhet och förbättra vår miljö- och klimatpåverkan.

Meysam Saidzadeh
VD, LUCO AB
Få hjälp

Hur kan vi hjälpa dig med avvikelsehantering?

Våra experter inom avvikelsehantering erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa din organisation att implementera och underhålla en effektiv avvikelsehanteringsprocess. Vi erbjuder:
Rådgivning och stöd för att definiera och implementera avvikelsehanteringsprocesser
Utbildning för personal inom avvikelsehantering, inklusive identifiering, gradering, rapportering och åtgärdande av avvikelser
IT-verktyg och system för att förbättra effektiviteten och spårbarheten av avvikelsehanteringsprocessen
Uppföljning och utvärdering av åtgärder som vidtas för att hantera avvikelser, för att säkerställa att de bidrar till ständiga förbättringar
Artiklar

Artiklar om avvikelsehantering

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.