Ledningssystem

Lev upp till kraven i ISO 9001, 14001, 27001, 45001 och andra standarder - utan att ni behöver lära er krångliga kravtexter eller göra onödigt pappersarbete.
Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem beskriver hur organisationen styrs och fungerar. Ett bra ledningssystem är både ett verktyg för högsta ledningen och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Beroende på vad ni behöver så täcker det områden, som kvalitet, miljö och informationssäkerhet.
ISO-Certifiering

Vad är en ISO-standard?

En standard är en samling kunskap inom ett specifikt område som är internationellt erkänt. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder. Exempelvis är ISO 9001 en standard som visar att ni uppfyller krav inom kvalitetsledning och ISO 14001 är en standard för miljöledning.
Certifierat ledningssystem

Vad är ett certifierat ledningssystem?

När ledningssystemet är skapat så kan ni bevisa för en extern revisor från ett certifieringsorgan, vid en certifieringsrevision, att ert ledningssystem uppfyller kraven i en eller flera standarder. Om allt går väl får ni därefter ert certifikat. Du kan alltså ha och arbeta efter ett ledningssystem utan att för den delen vara certifierad.

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Hur

Hur etablerar jag ett ledningssystem?

Förstå kraven

Du behöver förstå kraven och målen som er organisation har. Ska du gå mot en extern certifiering behöver du även förstå kraven från de ISO-standarder som ni önskar certifiera er mot. Detta kommer ge er en grundläggande förståelse för vad som krävs för att bygga upp ett ISO-certifierbart ledningssystem.

Kartlägg nuvarande processer

Gör en kartläggning av era nuvarande processer, rutiner och arbetssätt. Detta kommer hjälpa er att identifiera vilka områden som redan uppfyller kraven och vilka som behöver förbättras eller införas för att möta kraven.

Engagera ledningsgruppen

För att lyckas är det kritiskt att ledningsgruppen är engagerad och delaktig i processen. Se till att de är informerade om hur det kommer att påverka och förbättra verksamheten, samt vilka resurser som behövs för att genomföra förändringarna.

Utforma och implementera ett ledningssystem

Utifrån kartläggningen och förståelsen av kraven, utforma och implementera ett ledningssystem som täcker alla nödvändiga områden. Det kan innefatta att skapa nya processer, rutiner, dokumentation och att utbilda personalen i de nya arbetssätten samt att garantera korrekt uppföljning och att ni når ständiga förbättringar.

Genomför internrevision och förbered för certifieringsrevision

Genomför internrevision för att säkerställa att ledningssystemet fungerar och att förbättringar görs kontinuerligt. När ni känner er redo, genomför en certifieringsrevision där en extern revisor kommer att bedöma om ert ledningssystem uppfyller kraven i den valda ISO-standarden.
Artiklar

Artiklar om ledningssystem

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Driva Bolag

Förebygg företagets framtida kaos med ISO 9001: Ett tidslinje-perspektiv

Upplev hur ditt företags framtid kan se ut utan ISO 9001 och hur implementering av denna standard kan förändra er verklighet till en stabil och framgångsrik framtid.
Patrik Björklund
July 4, 2023
Tillväxt

Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Upptäck hur ett ledningssystem kan fungera som en tillväxtmotor för små företag och varför det är klokt att börja etablera det tidigt. Läs mer här!
Patrik Björklund
September 12, 2023
Ledningssystem

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.
Patrik Björklund
May 16, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.