Ledningssystem

Lev upp till kraven i ISO 9001, 14001, 27001, 45001 och andra standarder - utan att ni behöver lära er krångliga kravtexter eller göra onödigt pappersarbete.
Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem beskriver hur organisationen styrs och fungerar. Ett bra ledningssystem är både ett verktyg för högsta ledningen och ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Beroende på vad ni behöver så täcker det områden, som kvalitet, miljö och informationssäkerhet.
ISO-Certifiering

Vad är en ISO-standard?

En standard är en samling kunskap inom ett specifikt område som är internationellt erkänt. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder. Exempelvis är ISO 9001 en standard som visar att ni uppfyller krav inom kvalitetsledning och ISO 14001 är en standard för miljöledning.
Certifierat ledningssystem

Vad är ett certifierat ledningssystem?

När ledningssystemet är skapat så kan ni bevisa för en extern revisor från ett certifieringsorgan, vid en certifieringsrevision, att ert ledningssystem uppfyller kraven i en eller flera standarder. Om allt går väl får ni därefter ert certifikat. Du kan alltså ha och arbeta efter ett ledningssystem utan att för den delen vara certifierad.

Prata med oss

Tack! Vi hör av oss så snabbt vi kan.

Kan du inte vänta? Ring Patrik på 073 660 90 74
Ajdå, något gick fel. Ring Patrik på 073 660 90 74 så bjuder han på lunch som kompensation.
Hur

Hur etablerar jag ett ledningssystem?

Förstå kraven

Du behöver förstå kraven och målen som er organisation har. Ska du gå mot en extern certifiering behöver du även förstå kraven från de ISO-standarder som ni önskar certifiera er mot. Detta kommer ge er en grundläggande förståelse för vad som krävs för att bygga upp ett ISO-certifierbart ledningssystem.

Kartlägg nuvarande processer

Gör en kartläggning av era nuvarande processer, rutiner och arbetssätt. Detta kommer hjälpa er att identifiera vilka områden som redan uppfyller kraven och vilka som behöver förbättras eller införas för att möta kraven.

Engagera ledningsgruppen

För att lyckas är det kritiskt att ledningsgruppen är engagerad och delaktig i processen. Se till att de är informerade om hur det kommer att påverka och förbättra verksamheten, samt vilka resurser som behövs för att genomföra förändringarna.

Utforma och implementera ett ledningssystem

Utifrån kartläggningen och förståelsen av kraven, utforma och implementera ett ledningssystem som täcker alla nödvändiga områden. Det kan innefatta att skapa nya processer, rutiner, dokumentation och att utbilda personalen i de nya arbetssätten samt att garantera korrekt uppföljning och att ni når ständiga förbättringar.

Genomför internrevision och förbered för certifieringsrevision

Genomför internrevision för att säkerställa att ledningssystemet fungerar och att förbättringar görs kontinuerligt. När ni känner er redo, genomför en certifieringsrevision där en extern revisor kommer att bedöma om ert ledningssystem uppfyller kraven i den valda ISO-standarden.
Artiklar

Artiklar om ledningssystem

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningssystem

En dag i livet för en VD: Med och utan ett ledningssystem

Upptäck hur ett effektivt ledningssystem kan förvandla en VD:s arbetsdag från stressig och kaotisk till strukturerad och kontrollerad. Läs om hur det kan frigöra tid för strategiska beslut, familjeliv och personlig utveckling.
Patrik Björklund
July 24, 2023
Riskhantering

Vad är riskhantering?

Risk. Vad är det och hur hanterar vi det? Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka resultatet kan ni förebygga problem som kan uppstå innan de ens har inträffat.
Patrik Björklund
December 27, 2022
ISO-standarder

Förstå ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001

Förstå vad ISO 9001, 14001 och 45001 är och vilken effekt det kan ha för ditt företag. Utdrag ut vår e-bok "ISO 45001, 14001 & 9001 - Den ultimata guiden".
Patrik Björklund
March 8, 2024
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.