Förvandla policy från ord till handling

Skapa en verksamhetspolicy som är unik för din organisation och som styr beslut för att uppnå era mål.
Header image
Vad

Framgång med effektiva Policyer

Verksamhetspolicy
En verksamhetspolicy ger tydlig vägledning för alla i organisationen. Det är inte bara en avsiktsförklaring, utan en konkret beskrivning av hur era mål ska uppnås. Med en slagkraftig policy, kan ni räkna med att:
Ha en klar riktning för att nå er vision
Förstå vilka ämnesområden och regler som är viktiga för er framtid
Få en dokumenterad policy som uppfyller kraven för ISO-certifiering
VAD, VARFÖR, HUR

Vad, Varför och Hur: Insikter om Policyer

Skapa en policy som är både tydlig och användbar.

Vad är en Policy?

En policy är en avsiktsförklaring och vägledning som styr beslut och hjälper organisationen att uppnå önskade mål.

Varför behöver vi en Policy?

En policy hjälper organisationen och dess medarbetare att förstå vilka ämnesområden och regler som är viktiga för verksamhetens framtid och utveckling.

Hur skapar vi en effektiv Policy?

En effektiv policy är lätt att förstå och följa, hålls uppdaterad. Ni måste också övervaka att policyn följs konsekvent.
Hur

Komponenter för en välformulerad policy

Identitet

Beskriv vem ni är som organisation.

Verksamhet

Förklara vad ni gör och hur ni gör det.

Regler och Krav

Specificera hur ni uppfyller kraven inom relevant ämnesområde.

Unikhet

Redogör för vad som gör er unika och framgångsrika.

Förväntningar

Specificera förväntningar kring hur vi förväntas agera som ledning och medarbetare.

Behöver du hjälp?

Det låter kanske som en stor uppgift, men oroa er inte! Vi finns här för att stödja er genom hela processen. Tillsammans kan vi skapa en policy som blir mer än ett papper.
Artiklar

Artiklar om policy

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
Policy

Vad utgör en bra verksamhetspolicy? En genomgång av bästa praxis och teorier

Utforska vetenskapligt stödda principer och verkliga exempel för att skapa en effektiv verksamhetspolicy som stärker framgång och skapar en positiv arbetskultur.
Patrik Björklund
July 6, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.