ISO-revision - Steg för steg

Navigera genom revisionen för din ISO-certifiering och förstå hur den hänger ihop med ditt ledningssystem.
iPhone mockup
Hur det går till

Revision

Vid en ISO-revision granskas din organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att de uppfyller kraven i en ISO-standard.
Internrevision

Dokumentgranskning och inledande möte

Revisorn granskar din organisations dokumentation för att säkerställa att den uppfyller ISO-kraven och genomför ett inledande möte med introduktion av företaget och dess ansvarsområden.

Granskning av pågående verksamhet

Revisorn undersöker och granskar hur din verksamhet är organiserad och fungerar, med fokus på att identifiera brister i processer, system och utrustning som skulle kunna leda till att organisationen inte uppfyller ISO-kraven.

Kompletterande dokumentgranskning och djupdykning i huvudprocesser

Revisorn gör en ytterligare granskning av dokument och fokuserar på huvudprocesser som affärsutveckling, marknadsföring, leverans och försäljning samt hur organisationen hanterar stödjande processer och ständiga förbättringar.

Formulering av avvikelser, observationer och rekommendationer

Efter granskningen formulerar revisorn avvikelser, observationer och rekommendationer som hjälper organisationen att förbättra sina processer och system för att uppfylla ISO-kraven.

Avslutande möte, rapportskrivning och inrapportering av åtgärder

Revisionen avslutas med ett möte där resultatet diskuteras, följt av rapportskrivning från revisorn. Organisationen rapporterar sedan in genomförda direkta och korrigerande åtgärder med hjälp av sin ledningskonsult.

Boka ett möte för att bygga ett certifierbart ledningssystem

Att bygga ett robust och effektivt ledningssystem kan vara en tidskrävande och komplex process. Boka ett möte med oss idag för att göra det enkelt och få rätt stöd och vägledning för att säkerställa att ditt företag är redo för en smidig och framgångsrik certifiering mot ISO 9001, 14001 och 45001.
Artiklar

Artiklar om ISO 45001

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-certifiering

10 anledningar varför du ska ISO certifiera i en lågkonjunktur

ISO-certifiering ger företaget en konkurrensfördel som blir än mer relevant i en lågkonjunktur. Här går vi igenom 10 anledningar till varför.
January 9, 2023
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022
ISO Certifiering

6 vanliga misstag företag gör på resan mot ISO-certifiering (och hur man undviker dem)

Gör inte dessa misstag på vägen mot ISO-certifiering! Upptäck hur du kan effektivisera processen och maximera din framgång med hjälp av rätt strategi och verktyg.
Patrik Björklund
July 3, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.