ISO-revision - Steg för steg

Förstå hur den externa revisionen hänger ihop med ditt ledningssystem.
iPhone mockup
Hur det går till

Revision

Vid en ISO-revision (även kallat externrevision) granskas din organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att de uppfyller kraven i en ISO-standard.

Detta är det sista steget på din resa mot certifiering.
Internrevision

Dokumentgranskning och inledande möte

Revisorn granskar din organisations dokumentation för att säkerställa att den uppfyller ISO-kraven och genomför ett inledande möte med introduktion av företaget och dess ansvarsområden.

Granskning av pågående verksamhet

Revisorn undersöker och granskar hur din verksamhet är organiserad och fungerar, med fokus på att identifiera brister i processer, system och utrustning som skulle kunna leda till att organisationen inte uppfyller ISO-kraven.

Kompletterande dokumentgranskning och djupdykning i huvudprocesser

Revisorn gör en ytterligare granskning av dokument och fokuserar på huvudprocesser som affärsutveckling, marknadsföring, leverans och försäljning samt hur organisationen hanterar stödjande processer och ständiga förbättringar.

Formulering av avvikelser, observationer och rekommendationer

Efter granskningen formulerar revisorn avvikelser, observationer och rekommendationer som hjälper organisationen att förbättra sina processer och system för att uppfylla ISO-kraven.

Avslutande möte, rapportskrivning och inrapportering av åtgärder

Revisionen avslutas med ett möte där resultatet diskuteras, följt av rapportskrivning från revisorn. Organisationen rapporterar sedan in genomförda direkta och korrigerande åtgärder med hjälp av sin ledningskonsult.

Boka ett möte för att bygga ett ledningssystem som går igenom en ISO-revision

Att bygga ett robust och effektivt ledningssystem kan vara en tidskrävande och komplex process. Boka ett möte med oss idag för att göra det enkelt och få rätt stöd och vägledning för att säkerställa att ditt företag är redo för en smidig och framgångsrik certifiering mot ISO 9001, 14001 och 45001.
Artiklar

Artiklar om ISO 45001

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-Certifiering

AmpliFlow - Din bästa partner för ISO-certifiering

Upptäck AmpliFlow, det banbrytande IT-verktyget som transformerar ditt företags ISO-certifieringsprocess. Lär dig hur detta integrerade system kan effektivisera din företagsledning, förbättra produktivitet och stärka riskhanteringen - allt på en centraliserad plattform.
Patrik Björklund
July 31, 2023
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023
ISO-Certifiering

Hemligheten som kapar mest kostnader av allt i ett ISO-certifieringsprojekt

ISO-certifiering kan ofta upplevas som krångligt och tidskrävande. Många väljer den svåra vägen och hamnar i en onödigt komplex process. Men det behöver inte vara så, certifieringen kan göras enklare. Här presenterar vi vårt bästa råd för att effektivisera och snabba på din ISO-certifieringsprocess.
Patrik Björklund
August 21, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.