ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 27001

Gör resan till ISO-certifiering enklare

Gör det enklare än någonsin att bygga ett ledningssystem som lever upp till kraven i ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och/eller ISO 27001.
Resan börjar här

Certifiera enligt en eller flera standarder

AmpliFlow ger dig alla verktyg och know-how som behövs för att bli redo för certifiering. Om ni vill erbjuder vi även konsulttjänster för alla delar av resan.
Enkelhet

Gör certifierings-resan enklare

55%
Mindre
dokumentation
50%
Snabbare
projekt
45%
Effektivare Ledningsgruppsmöten
Enkelhet

Mindre dokumentation, mer motivation

Istället för att dränkas i dokumentation och byråkrati får ni enkel tillgång till allt ni behöver för att uppfylla ISO-krav och skapa meningsfulla förbättringar.

Integrera alla ledningsverktyg

Samla alla era ledningsverktyg i 1 IT-verktyg som är åtkomligt direkt på webben, eller via Microsoft Teams.

Uppfyll ISO-krav

Uppfyll krav från ISO-standarder som ISO 9001, 14001, 27001, 45001 eller andra standarder med funktioner speciellt utformade för detta.

Flexibelt

Välj exakt vilka funktioner som ska vara tillgängliga. Styr funktioner på företags, team och individnivå. Behöver ni ett unikt register? Skapa det enkelt - utan utveckling.
Kraven

Kraven i ISO 9001, 14001, 45001 och 27001

ISO-standarder delar många gemensamma krav*. Nedan visar vi vilka områden som behöver täckas av ert ledningssystem och som AmpliFlow såklart innehåller.
* För att läsa de faktiska kraven måste du köpa respektive standard av SIS.

ISO 9001

Säkerställ att produkter och tjänster håller en hög kvalitet, vilket i sin tur ökar kundnöjdhet och lojalitet.

ISO 14001

Minimera miljöpåverkan och uppfyll lagkrav inom miljö-området.

ISO 45001

Förhindra arbetsrelaterade skador och förbättra medarbetarnas välbefinnande.

ISO 27001

Skydda företagsinformation, förhindra säkerhetshot och förbättra företagets dataskydd och integritet.
Ledning
Ledningssystem
✔️
✔️
✔️
✔️
Ledningsgruppsarbete
✔️
✔️
✔️
✔️
Ledarskap
Mål & målstyrning
✔️
✔️
✔️
✔️
Verksamhetspolicy
✔️
✔️
✔️
✔️
Externa Krav
Leverantörshantering
✔️
✔️
✔️
Kundkravshantering
✔️
✔️
Lagstiftningshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Intressentanalys
✔️
✔️
✔️
✔️
Revision
Internrevision
✔️
✔️
✔️
✔️
Externrevision
✔️
✔️
✔️
✔️
Resurser & Kompetens
Resurshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Kompetenshantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Arbetsmiljö & Miljö
Miljöaspekter
✔️
Risk & Avvikelser
Avvikelsehantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Riskhantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Krishantering
✔️
✔️
✔️
✔️
Kontinuitetshantering
✔️
Processer & Dokument
Dokumentstyrning
✔️
✔️
✔️
✔️
Processkartläggning
✔️
✔️
✔️
✔️
Kraven

Kraven i ISO 9001, 14001, 45001 och/eller 27001

ISO-standarder delar många gemensamma krav*. Nedan visar vi vilka områden som behöver täckas av ert ledningssystem och som AmpliFlow såklart innehåller.

Tips: På en dator kan du se en matris som jämför kraven över flera standarder.
ISO 9001 - Kvalitet
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 9001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på kvalitetsfrågor:

Ledning

✔️ Ledningssystem

Styrning

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Processer & Dokument

ISO 14001 - Miljö
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 14001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på miljö:

Ledning

✔️ Ledningssystem

Styrning

✔️ Policy

Externa Krav

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Miljö

✔️ Miljöaspekter

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Processer & Dokument

✔️ Ständig förbättring

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision
ISO 45001 - Arbetsmiljö
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 45001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på arbetsmiljö:

Ledning

✔️ Ledningssystem

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering

Styrning

✔️ Policy

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Arbetsmiljö

Processer & Dokument

ISO 27001 - Informations-säkerhet
För att uppfylla kraven som ställs i ISO 27001 behöver ni arbeta med följande områden, med ett fokus på informationssäkerhet:

Ledning

✔️ Ledningssystem

Styrning

✔️ Policy

Externa Krav

Uppföljning & Utvärdering

✔️ Internrevision

Resurser & Kompetens

✔️ Resurshantering

Risk & Avvikelser

✔️ Riskhantering
✔️ Krishantering
✔️ Kontinuitetshantering

Processer & Dokument

AmpliFlow, som kan både ledningssystem och IT, är en klockren samarbetspartner. De har hjälpt oss med en smidig och logisk struktur med precis de IT verktyg man behöver för att gå igenom en certifieringsrevision och expertkunskap om hur vi kan effektivisera vår verksamhet och förbättra vår miljö- och klimatpåverkan.

Meysam Saidzadeh
VD, LUCO AB
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.
Artiklar

Våra senaste artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Policy

4 steg till en bra policy

Skapa och implementera effektiva företagspolicys i fyra steg - kommunikation, utbildning, uppföljning och uppdatering
Patrik Björklund
June 25, 2024
Målstyrning

Guide: kom igång med målstyrning

Målstyrning är ett centralt verktyg för att driva organisationer mot framgång. Men hur kommer man igång med målstyrning på ett effektivt sätt?
Patrik Björklund
May 3, 2024
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering: nyckeln till ständiga förbättringar och ökad kundnöjdhet

En väl genomtänkt och anpassad avvikelsehanteringsprocess är avgörande för att säkerställa kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet i långa loppet. Läs vår guide för att komma igång.
Patrik Björklund
April 23, 2024