Miljöaspekter inom ISO 14001

Vi går igenom allt du behöver veta om hur du kan förbättra din organisations miljöprestanda och skapa en mer hållbar verksamhet.
Miljöaspekter
Vad

Vad är miljöaspekter inom ISO 14001?

Miljöaspekter
Miljöaspekter är delar av en organisations aktiviteter, produkter eller tjänster som kan interagera med miljön. Att identifiera och hantera dessa är en central del av ISO 14001.
Minskar företagets miljöpåverkan
Uppfyller lagkrav och stärker varumärket
Ökar kontinuerligt företagets gröna effektivitet
ISO 14001

Hantering av Miljöaspekter med ISO 14001

Praktiska exempel på hur din organisation kan förbättra sin miljöprestanda.

Utsläpp av växthusgaser

Minska utsläppen genom energieffektiva tekniker och förnybara energikällor.

Förbrukning av energi och vatten

Optimera användningen genom effektivitetsåtgärder och återanvändning.

Avfallshantering och återvinning

Minimera avfall genom att återanvända eller återvinna material där det är möjligt.

Användning av farliga kemikalier

Ersätt farliga ämnen med miljövänliga alternativ och säkerställ korrekt hantering.

Påverkan på biologisk mångfald

Implementera åtgärder för att skydda och förbättra den lokala biologiska mångfalden.

Buller och ljusföroreningar

Reducera störningar genom att implementera buller- och ljusminskande lösningar.
Hur

Styrning av miljöaspekter - Steg för steg

Identifiera miljöaspekter

Kartlägg och analysera din verksamhet för att identifiera hur den påverkar miljön.

Bedöm miljöaspekter

Bedöm och prioritera miljöaspekter utifrån deras potentiella påverkan på miljön och din organisations kontroll över dem.

Implementera kontrollåtgärder

Utveckla och implementera åtgärder för att minimera de negativa miljöpåverkarna.

Integrera i ledningssystemet

Säkerställ att hanteringen av miljöaspekter är en integrerad del av din organisations ledningssystem.

Förbättra kontinuerligt

Sträva alltid efter att förbättra din miljöprestanda genom att sätta upp mätbara mål, genomföra regelbundna översyner och identifiera och genomföra förbättringsåtgärder.

Behöver du hjälp?

Vi har hjälpt många företag att ta ansvar för miljön.
Artiklar

Artiklar om miljöaspekter

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023
Miljöledning

ISO 14001: Din nyckel till riktig hållbarhet och lönsamhet

ISO 14001 är mer än bara en "grön stämpel". Upptäck ISO 14001-certifieringens potential för att stödja både hållbarhet och lönsamhet.
Joakim Stenström
July 16, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.