Kompetenshantering

Ett effektivt sätt att stärka ditt företags resultat.
iPhone mockup
Vad

Vad är kompetenshantering?

Vad är kompetenshantering?
Kompetenshantering är ett kritiskt element inom ett ledningssystem. Genom att identifiera, utveckla och behålla nyckelkompetenser, kan din organisation enklare nå sina mål.
Skapa en kompetensbaserad organisation som uppfyller krav från flera ISO-standarder
Stärk ditt företags konkurrenskraft genom att ständigt utveckla medarbetarnas kompetenser
Minska risker och öka effektiviteten genom att matcha rätt kompetens med rätt uppgifter
VAD, VARFÖR, HUR

Kompetenshantering

Förstå vikten av kompetenshantering och hur det bidrar till att förbättra din organisations prestanda.

Vad

Kompetenshantering är processen att identifiera, utveckla och behålla de kompetenser som krävs för att uppnå företagets mål och uppfylla ISO-standarderna. Den innefattar att förstå vilken kompetens som är nödvändig, bedöma befintlig kompetens, skapa utbildningsplaner och följa upp effekten.

Varför

Effektiv kompetenshantering är avgörande för att uppfylla ISO-kraven och förbättra företagets prestanda. Genom att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats kan ditt företag bli mer effektivt, minska risker och öka konkurrenskraften.

Hur

Kompetenshantering implementeras genom att identifiera kompetensbehov, bedöma befintlig kompetens, skapa och genomföra utbildningsplaner och följa upp resultaten. Verktyg som kompetensmatris, utbildningsplaner och medarbetarsamtal kan användas för att uppfylla kraven.
Hur

ISO-certifierad kompetenshantering

För att effektivt implementera kompetenshantering i din organisation, finns det flera verktyg som du kan använda. Här presenterar vi tre kritiska verktyg: Kompetensmatris, Utbildningsplaner och Medarbetarsamtal. Varje verktyg spelar en unik roll i att säkerställa att din organisation har de rätta kompetenserna för att uppfylla ISO-kraven.

Kompetensmatris

En kompetensmatris är ett värdefullt verktyg för att identifiera, organisera och kommunicera kompetenser inom ditt företag. Den hjälper dig att identifiera kompetensgap, vilket är avgörande för att uppfylla kraven i ISO-standarderna.

Utbildningsplaner

Utbildningsplaner är en systematisk och strukturerad metod för att planera, genomföra och följa upp utbildningsaktiviteter för dina medarbetare. Med rätt planering kan du säkerställa att din organisations kompetensutveckling sker på ett effektivt och målmedvetet sätt.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal skapar en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd, vilket ger tid att prata igenom arbetssituationen. De ger en plattform för att diskutera anställdas prestationer, arbetsmiljö, behov av stöd, kompetensutveckling och motivation.
Hur

Effektiv kompetenshantering

Identifiera behovet av kompetens

Börja med att identifiera vilka kompetenser som behövs för att uppfylla kraven i ledningssystemet. Tänk på både tekniska färdigheter och ledarskapsförmågor.

Bedöm befintlig kompetens

Utvärdera befintlig kompetens hos dina medarbetare och identifiera eventuella luckor. Använd en kompetensmatris för att organisera och visualisera denna information.

Skapa utbildningsplaner

För varje kompetenslucka, skapa en utbildningsplan. Detta bör inkludera vilka som behöver utbildas, vilken utbildning som behövs, och när den ska genomföras.

Genomför utbildning och utveckling

Genomför den planerade utbildningen och utveckla befintliga medarbetare. Använd medarbetarsamtal för att diskutera framsteg och ytterligare behov.

Dokumentera och följ upp

Dokumentera alla utbildningsinsatser och följ upp för att säkerställa att de har gett önskat resultat. Kom ihåg att detta är en kontinuerlig process - kompetensbehoven kan förändras över tid, och det är viktigt att hålla din kompetenshantering uppdaterad.

Behöver du hjälp?

Är du redo att ta steget mot ISO certifiering? Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig från idé till certifiering.
Artiklar

Artiklar om kompetenshantering

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kompetenshantering

Vad är kompetenshantering?

Utforska betydelsen av kompetenshantering inom ramen för ISO-standarder och hur det bidrar till framgångsrika företag. Lär dig om stegen för en effektiv hantering av kompetens och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
November 21, 2023
Kompetensmatris

Vad är en kompetensmatris?

Kompetensmatrisen är ett verktyg för att identifiera kompetensgap, bedöma och värdera anställda och planera för rekrytering och utbildning. Men det finns mer att veta.
Patrik Björklund
December 16, 2022
Kompetensmatris

Hjältebeteende på arbetsplatsen kostar mer än du tror

Så kallade 'arbetsplatshjältar' kan ofta göra mer skada än nytta. Lär dig om riskerna med hjältebeteende och hur en kompetensmatris kan skapa balans, öka effektiviteten och minska beroendet av enstaka anställda.
Patrik Björklund
July 26, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.