Effektiva ledningsgrupper

Förstå hur en ledningsgrupp leder och styr verksamheten och hur det är kopplat till effektiva ledningssystem.
Ledningsgruppens roll
Vad gör ledningsgruppen?
Ledningsgruppen

Vad gör ledningsgruppen?

En ledningsgrupp är en avgörande del av framgångsrik verksamhetsstyrning och fungerar som hjärtat i en organisation. Det är ledningsgruppen som säkerställer att företaget når sina mål och skapar värde för både intressenter och samhället. Utforska ledningsgruppens roll och ansvar, samt hur det är kopplat till ledningssystem och verksamhetens framgång.
AmpliFlow

Enklare ledningsgruppsarbete

Reducera tiden för ledningsgruppsmöten och ledningens genomgång
40%
Snabbare Ledningsgruppsmöten
40%
Kortare Ledningens Genomgång
Vad

Ledningsgruppens roll och ansvar

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision. Det innebär att man arbetar med flera olika områden för att säkerställa att företaget utvecklas på ett hållbart och effektivt sätt. Här är några av de viktigaste uppgifterna för en ledningsgrupp

Strategi och mål

Ledningsgruppen ansvarar för att utarbeta och genomföra en strategi som leder verksamheten mot dess övergripande mål. Det innebär att man måste fastställa och prioritera mål, samt följa upp och justera strategin efter behov.

Ekonomisk styrning

En viktig del av ledningsgruppens ansvar är att säkerställa att verksamheten har en sund ekonomisk styrning. Det innebär bland annat att man ansvarar för budgetering, finansiell rapportering och riskhantering.

Organisation och personal

Ledningsgruppen ska se till att organisationen är strukturerad på ett effektivt sätt, samt att man har rätt kompetenser på plats. Det innebär att man ansvarar för rekrytering, kompetensutveckling och arbetsmiljö.

Kommunikation och samarbete

Ledningsgruppen ska verka för god intern och extern kommunikation. Det innebär att man ska se till att information sprids på ett effektivt sätt inom organisationen, samt att man ansvarar för att bygga och underhålla relationer med intressenter, kunder och samarbetspartners.

Beslutsfattande och ansvar

Ledningsgruppen ansvarar för att fatta viktiga beslut som rör verksamhetens framtid, samt för att delegera ansvar till andra i organisationen. Det är viktigt att ledningsgruppen kan fatta beslut på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt som man säkerställer att besluten är välgrundade och ansvarsfulla.
Ledningssystem

Ledningssystem

Ett effektivt verktyg för att stödja ledningsgruppens arbete är att använda sig av ett ledningssystem. Ett ledningssystem ger en strukturerad uppsättning av processer, riktlinjer och resurser som används för att styra, leda och kontrollera en organisation. Genom att använda ett ledningssystem kan ledningsgruppen säkerställa att organisationen uppnår sina mål, följer lagar och regler samt uppfyller de krav som ställs av olika intressenter.
ISO-Certifiering

ISO-certifiering

Ledningsgruppen spelar en avgörande roll för att uppnå och upprätthålla ISO-certifieringar enligt ISO 9001 (kvalitetsledning), ISO 14001 (miljöledning) och ISO 45001 (arbetsmiljöledning). ISO-standarderna ställer specifika krav på ledningsgruppen för att säkerställa att organisationen fungerar effektivt och uppfyller de krav som ställs i respektive standard.
Artiklar

Artiklar om ledningsarbete

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Företagsledning

Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Företag som lyckas växer, men har du tänkt på hur företaget förändras längs vägen? Denna artikel tar upp viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.
Patrik Björklund
August 16, 2023
Ledningsgruppsmöten

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppsmöten är viktiga för att lyckas med ledningsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad som krävs.
Patrik Björklund
May 15, 2023
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.