Leverantörshantering

Bygg starka relationer och effektivisera processer med effektiv leverantörshantering.
Leverantörshantering
Leverantörshantering

Effektiv leverantörshantering för en konkurrenskraftig och hållbar verksamhet

Leverantörshantering

Vad är leverantörshantering?

Leverantörshantering är en grundläggande del av ett företags styrning och har en direkt inverkan på företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar.

Effektiv leverantörshantering bidrar till att säkerställa kvalitets- och miljöprestanda samt att upprätthålla goda affärsrelationer och förtroende mellan företag och deras leverantörer.

Varför är leverantörshantering viktigt?

En väl genomförd leverantörshantering hjälper företag att minimera risker, optimera resurser, förbättra kundnöjdhet och stärka företagets rykte.

Genom att noggrant övervaka och utvärdera leverantörers prestanda och miljöansvar kan företag säkerställa att de uppfyller kvalitets- och miljöstandarder samt följer lagar och förordningar.
Hur

Etablera en process för leverantörshantering - steg för steg.

Skapa en tydlig process för utvärdering och urval av leverantörer

Utvärdera och välj leverantörer baserat på riskbedömning och hur de påverkar din verksamhet avseende kvalitet och miljö.

Fastställ kriterier för övervakning av leverantörers prestanda

Använd enkäter och platsbesök för att övervaka och utvärdera leverantörers prestanda och följa upp eventuella brister.

Integrera klimat- och miljökrav i inköpsprocesser

Arbeta tillsammans med leverantörer för att minska energiförbrukning, koldioxidutsläpp och andra miljöpåverkande faktorer.

Samarbeta med leverantörer för kontinuerlig förbättring

Uppmuntra certifiering enligt relevanta standarder som ISO 9001 och ISO 14001 och arbeta tillsammans för att ständigt förbättra kvalitets- och miljöprestanda.

Dokumentera och följ upp leverantörsbedömningar och prestanda

Ha en tydlig dokumentation och uppföljning av leverantörsbedömningar och prestanda för att säkerställa att förbättringar och brister hanteras på rätt sätt.
Artiklar

Artiklar om leverantörshantering

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Leverantörshantering

Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom ISO 9001 och ISO 14001, som påverkar företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Genom att följa praktiska råd och undvika vanliga misstag kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker, samtidigt som de uppnår en högre nivå av kvalitet och miljöansvar.
Joakim Stenström
May 5, 2023
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.