10 vanliga missuppfattningar VD har om ISO 27001 och informationssäkerhet som kan stå dig dyrt

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 19, 2023
Ämne
Informationssäkerhet
10 vanliga missuppfattningar VD har om ISO 27001 och informationssäkerhet som kan stå dig dyrt

Informationssäkerhet är en central del av varje företags framgång och överlevnad. Men för VD:ar och ledningsgrupper kan det vara svårt att fullt ut förstå betydelsen av informationssäkerhet, vilket ibland leder till missuppfattningar och misstag.

I denna artikel kommer vi att diskutera tio vanliga missuppfattningar om informationssäkerhet och hur man kan undvika dessa kostsamma misstag.

1: Informationssäkerhet är en IT-fråga

Ett av de vanligaste misstagen ledare gör är att betrakta informationssäkerhet som en renodlad IT-fråga. Sanningen är dock att informationssäkerhet involverar alla aspekter av organisationen, från personal och processer till teknik och infrastruktur.

Hur man undviker detta: Gör informationssäkerhet till en del av företagskulturen. Alla bör ha grundläggande kunskap om säkerhetsprinciper och bästa praxis, inte bara IT-avdelningen.

2: Compliance garanterar säkerhet

Det finns en föreställning om att om ett företag uppfyller alla lagkrav eller branschstandarder, så är dess information säker. Men compliance innebär bara att man uppfyller minimikraven, det garanterar inte fullständig säkerhet.

Hur man undviker detta: Se compliance som ett startpunkt, inte ett slutmål. Sträva efter att kontinuerligt förbättra företagets säkerhetspraxis.

3: Informationssäkerhet är för dyrt

För vissa kan kostnaden för att implementera omfattande säkerhetsåtgärder verka överväldigande. Men kostnaden för ett dataintrång kan vara mycket högre, både i termer av ekonomisk förlust och skadat rykte.

Hur man undviker detta: Se informationssäkerhet som en investering, inte en kostnad. Den kan spara företaget pengar på lång sikt genom att förhindra dyra dataintrång.

4: Små företag är inte mål

Många små företag tror att de är för små för att vara intressanta mål för cyberbrottslingar. Men faktum är att små företag ofta är mer sårbara eftersom de saknar resurserna och expertisen att skydda sig effektivt.

Hur man undviker detta: Oavsett storlek, bör varje företag vidta adekvata säkerhetsåtgärder. Använd bästa praxis och tillgänglig teknik för att skydda din information.

5: Säkerhet hindrar produktivitet

Vissa ledare ser säkerhet som ett hinder för produktivitet. Men i själva verket kan god säkerhet öka produktiviteten genom att minimera risken för driftstopp orsakade av dataintrång.

Hur man undviker detta: Integrera säkerheten i arbetsflödet. Genom att skapa en kultur av säkerhet kan du minska risken för störningar och öka produktiviteten.

6: Endast känslig information behöver skyddas

Det är inte bara personuppgifter eller ekonomisk information som behöver skyddas. All företagsinformation, inklusive intern kommunikation och affärsstrategier, kan vara värdefull för en angripare.

Hur man undviker detta: Skydda all företagsinformation. Varje bit av information kan vara en potentiell sårbarhet om den inte skyddas ordentligt.

7: Digital säkerhet är tillräckligt

Även om digital säkerhet är viktig, räcker det inte för att skydda företagets information. Attacker kan ske var som helst, när som helst och kräver specifika åtgärder för att motverkas.

Hur man undviker detta: Implementera både fysiska och digitala säkerhetsåtgärder. En balanserad kombination av båda är nödvändig för att ge fullständigt skydd.

8: Intern personal utgör ingen risk

Många tror att hotet endast kommer från externa aktörer. Men interna hot, såsom oavsiktliga misstag eller illvilliga handlingar från anställda, kan också leda till dataintrång.

Hur man undviker detta: Utbilda din personal om bästa praxis för säkerhet och skapa en kultur av ansvar och medvetenhet.

9: Säkerhet kan delegeras

Säkerhet är inte bara IT-chefens ansvar. Ledningen måste vara aktivt involverad i säkerhetsfrågor och säkerställa att alla anställda förstår vikten av informationssäkerhet.

Hur man undviker detta: Som VD, ta ledningen i säkerhetsfrågor. Se till att hela organisationen är engagerad i att skydda företagets information.

10: När säkerheten är på plats behövs inga fler åtgärder

Informationssäkerhet är inte en engångsaktivitet. Det kräver ständig övervakning och regelbundna uppdateringar för att effektivt skydda företagets information mot nya hot.

Hur man undviker detta: Implementera en kontinuerlig process för att övervaka, uppdatera och testa dina säkerhetsåtgärder.

Slutsats

Felaktiga uppfattningar om informationssäkerhet kan leda till kostsamma misstag.

Genom att undvika dessa vanliga missuppfattningar kan VD:ar och ledningsgrupper effektivt skydda sin verksamhets viktigaste tillgång - dess information.

En bra grund för detta arbete erbjuds av den internationellt erkända standarden ISO 27001, som ger praktiska riktlinjer för hur man strukturerar sitt arbete med informationssäkerhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Kundcase

Kundcase: KEY Relocation - ISO-certifiering som en hygienfaktor

KEY Relocation, ett företag specialiserat på internationella personalomflyttningar, har framgångsrikt ISO-certifierat sin verksamhet genom ett samarbete med AmpliFlow. Genom att standardisera sina processer och stärka sin digitala transformation kan de nu garantera en hög servicenivå för alla kunder.
Patrik Björklund
August 23, 2023
Policy

Vad utgör en bra verksamhetspolicy? En genomgång av bästa praxis och teorier

Utforska vetenskapligt stödda principer och verkliga exempel för att skapa en effektiv verksamhetspolicy som stärker framgång och skapar en positiv arbetskultur.
Patrik Björklund
July 6, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.