ISO 27001 - Informationssäkerhet

Minska risker och öka er informationssäkerhet.

Nå certifiering på under halva tiden - och bli bättre.
Header image
Resultat

Varför ISO 27001?

Korrekt implementerat ger ISO 27001 dig:
✔️
Skydd mot dataintrång och förlust av information
✔️
Säkerhet att ni uppfyller lagar och regler
✔️
Ökat kundförtroende
Felaktigt implementerat ger ISO 27001 dig:
Högre kostnader och minskad motiviation
Fokus på krav istället för resultat
Ett oändligt dokumentberg att underhålla
Vad

Vad behöver vi göra?

Upprätta en Informationssäkerhetspolicy

Detta är ett dokument som definierar hur er organisation ska hantera informationssäkerhet.

Genomför en Riskbedömning

Identifiera och bedöm potentiella risker för er information. Utveckla en plan för att hantera riskerna baserat på deras sannolikhet och inverkan.

Utveckla Kontroller för Riskhantering

ISO 27001 listar 114 olika kontroller inom 14 kategorier, inklusive tillgångshantering, mänskliga resurser, fysisk och miljömässig säkerhet, kommunikationssäkerhet och mer.

Införa en Incidenthanteringsprocess

Skapa en process för att effektivt hantera eventuella säkerhetsincidenter och säkerställa att de rapporteras, utreds och löses på ett snabbt och effektivt sätt.

Skapa en Ständig Förbättringsprocess

ISO 27001 kräver att organisationer ständigt övervakar, uppdaterar och förbättrar sitt informationssäkerhetssystem. Detta inkluderar regelbundna interna revisioner och ledningens genomgång.
ISO 27001

Kan vi få hjälp att nå certifiering?

Låt oss hjälpa dig genom hela resan. Vi erbjuder:

✔️ Expertstöd (20+ års erfarenhet) från idé till certifiering
✔️ IT-verktyg som minskar 50% av projekttiden och upp till 55% av dokumenten
✔️ Fokus på att utveckla din verksamhet, inte bara uppnå certifiering
✔️ En garanti att ni blir certifierade
Enkelt

Med AmpliFlow kan du göra resan till certifering enklare

55%+
Mindre Dokumentation
50%
Snabbare Projekt
Artiklar

Relaterade artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
IT-verktyg

Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem?

För att bygga upp ett ISO-certifierbart ledningssystem behöver du IT-system som kan hantera dokumentation, processer och resultat enligt de krav som standarden ställer. Detta kan vara ett ERP-system, ett specialiserat QMS-system eller något som integreras med andra system.
Joakim Stenström
May 24, 2023
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.