Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 15, 2023
Ämne
Krishantering
Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering är avgörande för företag och organisationer som vill säkerställa hög kvalitet, miljöansvar och säkerhet. ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är internationella standarder som innehåller krav för att hantera risker och kriser. Denna artikel ger en utförlig genomgång av krishantering enligt dessa standarder, med fokus på nödlägesberedskap och praktiska exempel.

Krishantering enligt ISO 9001 och ISO 14001

ISO 9001 fokuserar på kvalitetsledning, medan ISO 14001 fokuserar på miljöledning. Båda standarderna kräver:

1. Riskbaserat tänkande: Organisationer måste identifiera och analysera risker som kan påverka kvalitet och miljö.

2. Planering för krishantering: En krishanteringsplan ska upprättas och inkludera åtgärder för att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser.

3. Uppföljning och utvärdering: Organisationer måste övervaka och förbättra sitt kvalitets- och miljöledningssystem regelbundet.

Nödlägesberedskap

Nödlägesberedskap är en viktig aspekt av krishantering. Det innebär att organisationer måste vara förberedda på att hantera nödsituationer och olyckor som kan påverka kvaliteten på deras produkter eller tjänster och miljön. Att ha en nödlägesberedskapsplan som övas regelbundet hjälper organisationer att snabbt och effektivt svara på kriser och minimera skadorna.

Krishantering enligt ISO 45001

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledning. Den kräver att organisationer identifierar och hanterar risker för att förbättra säkerheten och hälsan hos sina anställda. Krishantering enligt ISO 45001 innebär att man måste:

1. Integrera krishanteringsplaner: En övergripande krishanteringsplan som täcker både kvalitets-, miljö- och säkerhetsrisker bör utformas.

2. Beredskapsplan: En plan för att förhindra, hantera och återhämta sig från incidenter som kan påverka arbetsmiljön ska utarbetas och övas regelbundet.

Exempel på kriser i olika branscher

Industri: En kris kan vara ett utsläpp av farliga ämnen eller en cistern som läcker och skadar miljön. Nödlägesberedskap innebär att ha rutiner för att hantera sådana situationer och minimera skadorna.

Tjänsteföretag: Om en organisation skapar en produkt som skadar människor eller miljön är det också en kris. Nödlägesberedskap innebär att ha planer för att hantera och förebygga sådana incidenter.

Slutsats

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa hög kvalitet, miljöansvar och säkerhet.

Genom att integrera krishanteringsprocesserna i ett gemensamt system och fokusera på nödlägesberedskap kan organisationer skapa en effektiv och robust strategi för att hantera risker och kriser. Detta främjar en kultur av ständig förbättring och resiliens, vilket är viktigt i en värld där kriser blir alltmer oförutsägbara och kostsamma.

Att engagera ledningen och de anställda i organisationen samt erbjuda kontinuerlig utbildning och träning i krishantering säkerställer en framgångsrik implementering av krishanteringsprocesser.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kompetenshantering

Vad är kompetenshantering?

Utforska betydelsen av kompetenshantering inom ramen för ISO-standarder och hur det bidrar till framgångsrika företag. Lär dig om stegen för en effektiv hantering av kompetens och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
November 21, 2023
Ledningssystem

5 konkreta åtgärder för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar!

Upptäck fem konkreta åtgärder du kan börja implementera redan på måndag för att undvika vanliga misstag i ditt ledningssystem och spara pengar.
Patrik Björklund
July 5, 2023
Kompetensmatris

Vad är en kompetensmatris?

Kompetensmatrisen är ett verktyg för att identifiera kompetensgap, bedöma och värdera anställda och planera för rekrytering och utbildning. Men det finns mer att veta.
Patrik Björklund
December 16, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.