Varför företag väljer att ISO-certifiera sig

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
September 25, 2023
Ämne
Certifiering
Varför företag väljer att ISO-certifiera sig

ISO-certifiering är mer än bara ett bevis på att ditt företag har uppfyllt ett antal krav. Det är ett tecken på en ambitiös verksamhet som strävar efter att överträffa kundernas förväntningar, attrahera nya affärsmöjligheter och ständigt utvecklas. ISO-certifiering är en investering i ditt företags framtid. Men varför ska ditt företag överväga att ta detta steg?

Uppfylla kundkrav

Dina kunder vill ha pålitliga leverantörer. De vill kunna lita på att de produkter och tjänster de köper håller hög kvalitet varje gång. Men att övervaka alla sina leverantörer kan vara en enorm uppgift för dina kunder. Det är här ISO-certifieringar kommer in i bilden.

När ditt företag är ISO 9001-certifierat (kvalitetsledning) eller ISO 14001-certifierat (miljöledning) visar det att ni uppfyller internationellt erkända kvalitets- och miljökrav. Dessa certifieringar används av kunder som ett verktyg för att försäkra sig om att du som leverantör tar ditt ansvar. De ger dina kunder förtroende för att ni levererar med hög kvalitet och tar hänsyn till miljön.

Nå nya kunder

ISO-certifiering kan också öppna dörren till nya affärsmöjligheter. För vissa kundgrupper och marknader kan det vara en fördel, eller till och med ett krav, att leverantören är certifierad enligt en viss standard.

Att visa att ditt företag är ISO-certifierat är ett starkt budskap till potentiella kunder. Det visar att ert företag är en seriös aktör som tar fullt ansvar för kvaliteten och miljöeffekterna av era produkter och tjänster.

Ert företag kan stärka sitt varumärke och attrahera fler kunder genom att certifiera sig enligt exempelvis ISO 14001 (miljö) eller PAS 2060 (koldioxidneutralitet). Ni visar för omvärlden att ni aktivt arbetar för att minimera er klimat- och miljöpåverkan.

Verksamhetsutveckling

Men ISO-certifiering handlar inte bara om att uppfylla kundkrav och attrahera nya kunder. Det handlar också om att utveckla er verksamhet och era medarbetare, och införa en systematik i hur er organisation leds och fungerar.

Arbetet med att implementera ett ledningssystem och driva igenom en certifiering innebär att ett antal rutiner och processer behöver arbetas fram. Detta ger er möjlighet att se över och förbättra era processer, och införa struktur och effektivitet i er verksamhet.

Sammanfattning och slutsats

Att certifiera sitt företag mot en eller flera ISO-standarder är ett strategiskt beslut som kan ha stor inverkan på ditt företags framgång. Det kan hjälpa er att uppfylla och överträffa kundkrav, attrahera nya kunder och ständigt utveckla er verksamhet.

ISO-certifiering är mer än bara en investering i tid och pengar. Det är en investering i ditt företags framtid. Så om ni siktar på att växa, utvecklas och bli bättre, kan ISO-certifiering vara en viktig del av er strategi.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledarskap

Vad innebär ”lätt att leda”?

Effektivt ledarskap är avgörande för företagets framgång. Läs om hur ISO 9001:s sju principer kan göra ditt företag ”lätt att leda” och bidra till framgång.
Patrik Björklund
July 6, 2023
Ledningssystem

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.
Patrik Björklund
May 16, 2023
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.