Förebygg företagets framtida kaos med ISO 9001: Ett tidslinje-perspektiv

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 4, 2023
Ämne
Driva Bolag

Dag 1: Företaget föds

En gemensam dröm har väckt er verksamhet till liv. Kommunikationen är enkel, alla vet exakt vad de ska göra och kvaliteten på ert arbete är hög.

Efter två år: Problemen kryper fram

Ert team har växt till 25 personer. Med fler händer på däck uppstår nya utmaningar. Kommunikationen mellan avdelningarna börjar bli komplex, arbetsuppgifterna mer invecklade och kvaliteten börjar svaja. Som VD känner du att du mer och mer hamnar i brandkårsutryckningar istället för att leda företaget framåt.

I detta skede står ni inför ett val: Att implementera ISO 9001 eller hantera varje problem separat.

Livet utan certifiering

Ni väljer att hantera varje problem separat. Kommunikationen blir mer komplicerad och kvaliteten på era produkter och tjänster varierar. Ni har svårt att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare. När ett problem uppstår, blir det kaos och du som VD blir fast i att lösa dagliga problem istället för att fokusera på företagets framtid. Trots att ni löser varje problem som uppstår, fortsätter nya att dyka upp. 

Fem år senare: Kaoset

Ni har vuxit till över 100 anställda. Utmaningarna har blivit övermäktiga. Ni har svårt att hålla koll på alla processer och leverera en konsekvent kvalitet. Kunderna är missnöjda och medarbetarna frustrerade. Företagets kultur har blivit präglad av ständiga problem och brandkårsutryckningar.

Om ni istället hade valt att implementera ISO 9001, hade er resa sett väldigt annorlunda ut.

Det certifierade livet

Genom att implementera ISO 9001 redan när ni var 25 anställda, har ni kunnat kartlägga och dokumentera era kärnprocesser, skapa en gemensam förståelse för hur saker ska fungera och därmed underlättat kommunikation och effektivitet.

ISO 9001 har hjälpt er att identifiera de kompetenser som behövs för varje position och process, vilket har underlättat rekrytering och personalutveckling.

Genom att göra en effektiv intressentanalys har ni förstått era intressenters behov och förväntningar och därmed byggt starkare relationer och anpassat er till förändrade marknadsbehov.

När ett problem uppstår har ni genom ISO 9001 tydliga processer för att hantera det. Istället för kaos, finns nu rutiner som gör att problem snabbt kan identifieras, åtgärdas och förhindras från att uppstå igen.

Efter 5 år: Stark och effektiv organisation

Fem år senare: Med över 100 anställda har ni en stark och effektiv organisation. Ni levererar konsekvent kvalitet, har nöjda kunder och motiverade medarbetare. Företagets kultur präglas av ständiga förbättringar och framåtanda.

Som VD har du mer tid över till att fokusera på strategiskt arbete och planera för företagets framtid. Du har ett starkt stöd i ISO 9001, som hjälper dig att hålla kvaliteten och effektiviteten på topp, samtidigt som det ger dig lugn och ro att fokusera på det du gör bäst: att leda ditt företag mot dess vision och framtida framgång.

Slutsats

ISO 9001 är mer än bara en standard. Det är en proaktiv spelplan för framgång, som hjälper dig att lösa flera problem samtidigt och även förebygga problem innan de uppstår.

Genom att införa ISO 9001 tidigt i er tillväxtfas, kan ni skapa en stark och hållbar verksamhet och undvika de fallgropar som många växande företag stöter på.

Detta kommer inte bara att hjälpa er att vinna förtroende hos era kunder, utan också ge er lugn och ro att fokusera på det ni gör bäst: att leda ert företag mot dess vision och framtida framgång.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.