Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 14, 2023
Ämne
ISO 27001

ISO 27001 är ett internationellt erkänt ramverk för att hantera informationssäkerhet. Det är en standard som etablerar processer och rutiner för att skydda företagets mest värdefulla tillgångar - dess information. Men det är inte endast IT-chefens ansvar att implementera och upprätthålla ISO 27001-standarden. I själva verket bör ansvaret ligga hos högsta ledningen och här ska jag förklara varför.

Vanliga missförstånd kring ISO 27001

Missförstånd #1: ISO 27001 handlar bara om teknik

Ett vanligt missförstånd är att ISO 27001 endast handlar om teknik och IT. Många tror att det rör sig om att installera säkerhetssystem och brandväggar, men i själva verket täcker standarden en mycket bredare aspekt av informationssäkerhet. Den innehåller riktlinjer för allt från fysisk säkerhet till medvetande hos personal, incidenthantering, leverantörshantering och juridiska krav.

Missförstånd #2: Implementeringen av ISO 27001 kan automatiseras

Många företag tror att de kan automatisera implementeringen av ISO 27001 genom olika verktyg. Även om det finns verktyg som kan underlätta processen, kan de inte ersätta mänsklig bedömning och ledarskap när det gäller att skapa en säkerhetskultur inom organisationen.

Missförstånd #3: Endast IT-chefen ska ansvara för ISO 27001

Eftersom standarden ofta är felaktigt associerad med IT, tror många att det är IT-chefens uppgift att implementera den. Men i själva verket kräver ISO 27001 engagemang från hela organisationen och bör ledas av högsta ledningen.

Varför ISO 27001 är en fråga för högsta ledningen

Ledningens engagemang

ISO 27001 kräver ett tydligt engagemang från organisationens högsta ledning. Detta innebär att de måste vara inblandade i alla faser av implementeringen, från planering till genomförande, övervakning och ständiga förbättringar.

Affärsförståelse

Det krävs en hög affärsförståelse för att fullt ut förstå riskerna och konsekvenserna av brister i informationssäkerheten, det kräver en holistisk syn på hela företaget. Ledningen behöver se till att säkerhetsåtgärder ligger i linje med företagets samlade mål.

Högsta ledningen har en unik position där de kan se hela organisationen och hur olika delar påverkar varandra. Detta helhetsperspektiv är avgörande när man ska implementera en standard som ISO 27001, eftersom det handlar om mycket mer än bara tekniska kontroller.

Skapandet av en säkerhetskultur

ISO 27001 handlar inte bara om att ha rätt tekniska lösningar på plats, det handlar också om att skapa en kultur där informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten. Detta kan endast uppnås om hela organisationen, från VD till den enskilda medarbetaren, är engagerad i processen.

Slutsats

Implementering av ISO 27001-standarden är inte bara ett tekniskt projekt som kan lämnas åt IT-avdelningen. Det kräver engagemang och ledarskap från högsta ledningen för att skapa en effektiv och hållbar säkerhetskultur inom organisationen. Genom att förstå och ta ansvar för denna process kan företagsledare säkerställa att deras organisation är skyddad mot informationssäkerhetsrisker på ett sätt som stöder deras övergripande affärsmål.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-Certifiering

Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

Lär dig de vanligaste misstagen vid ISO-certifiering och hur du kan undvika dem för att spara både tid och pengar. Få insikter och praktiska tips.
Patrik Björklund
November 22, 2023
Lagstiftningshantering

ISO 9001 och ISO 14001: Krav på lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem

ISO 9001 och 14001 kräver lagstiftningshantering för kvalitets- och miljöledningssystem. Organisationer måste identifiera, uppfylla, och övervaka gällande lagar och regler, samt sträva efter kontinuerlig förbättring.
Joakim Stenström
May 15, 2023
Digitala Ledningssystem

Vad är ett digitalt ledningssystem?

Ett digitalt ledningssystem är en modern och effektiv metod för att styra och effektivisera en organisations processer och verksamhet. Genom att integrera IT-verktyg och smarta funktioner skapas ett levande och användarvänligt system som stödjer certifieringar och ständiga förbättringar.
Patrik Björklund
May 17, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.