Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 14, 2023
Ämne
ISO 27001
Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

ISO 27001 är ett internationellt erkänt ramverk för att hantera informationssäkerhet. Det är en standard som etablerar processer och rutiner för att skydda företagets mest värdefulla tillgångar - dess information. Men det är inte endast IT-chefens ansvar att implementera och upprätthålla ISO 27001-standarden. I själva verket bör ansvaret ligga hos högsta ledningen och här ska jag förklara varför.

Vanliga missförstånd kring ISO 27001

Missförstånd #1: ISO 27001 handlar bara om teknik

Ett vanligt missförstånd är att ISO 27001 endast handlar om teknik och IT. Många tror att det rör sig om att installera säkerhetssystem och brandväggar, men i själva verket täcker standarden en mycket bredare aspekt av informationssäkerhet. Den innehåller riktlinjer för allt från fysisk säkerhet till medvetande hos personal, incidenthantering, leverantörshantering och juridiska krav.

Missförstånd #2: Implementeringen av ISO 27001 kan automatiseras

Många företag tror att de kan automatisera implementeringen av ISO 27001 genom olika verktyg. Även om det finns verktyg som kan underlätta processen, kan de inte ersätta mänsklig bedömning och ledarskap när det gäller att skapa en säkerhetskultur inom organisationen.

Missförstånd #3: Endast IT-chefen ska ansvara för ISO 27001

Eftersom standarden ofta är felaktigt associerad med IT, tror många att det är IT-chefens uppgift att implementera den. Men i själva verket kräver ISO 27001 engagemang från hela organisationen och bör ledas av högsta ledningen.

Varför ISO 27001 är en fråga för högsta ledningen

Ledningens engagemang

ISO 27001 kräver ett tydligt engagemang från organisationens högsta ledning. Detta innebär att de måste vara inblandade i alla faser av implementeringen, från planering till genomförande, övervakning och ständiga förbättringar.

Affärsförståelse

Det krävs en hög affärsförståelse för att fullt ut förstå riskerna och konsekvenserna av brister i informationssäkerheten, det kräver en holistisk syn på hela företaget. Ledningen behöver se till att säkerhetsåtgärder ligger i linje med företagets samlade mål.

Högsta ledningen har en unik position där de kan se hela organisationen och hur olika delar påverkar varandra. Detta helhetsperspektiv är avgörande när man ska implementera en standard som ISO 27001, eftersom det handlar om mycket mer än bara tekniska kontroller.

Skapandet av en säkerhetskultur

ISO 27001 handlar inte bara om att ha rätt tekniska lösningar på plats, det handlar också om att skapa en kultur där informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten. Detta kan endast uppnås om hela organisationen, från VD till den enskilda medarbetaren, är engagerad i processen.

Slutsats

Implementering av ISO 27001-standarden är inte bara ett tekniskt projekt som kan lämnas åt IT-avdelningen. Det kräver engagemang och ledarskap från högsta ledningen för att skapa en effektiv och hållbar säkerhetskultur inom organisationen. Genom att förstå och ta ansvar för denna process kan företagsledare säkerställa att deras organisation är skyddad mot informationssäkerhetsrisker på ett sätt som stöder deras övergripande affärsmål.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Riskhantering

Vad är riskhantering?

Risk. Vad är det och hur hanterar vi det? Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka resultatet kan ni förebygga problem som kan uppstå innan de ens har inträffat.
Patrik Björklund
December 27, 2022
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023
IT-verktyg

Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem?

För att bygga upp ett ISO-certifierbart ledningssystem behöver du IT-system som kan hantera dokumentation, processer och resultat enligt de krav som standarden ställer. Detta kan vara ett ERP-system, ett specialiserat QMS-system eller något som integreras med andra system.
Joakim Stenström
May 24, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.