Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 22, 2023
Ämne
ISO-Certifiering
Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

När företag drar igång ett projekt för att nå ISO-certifiering är det lätt att hamna i fällor som kan dra ut på tiden och öka kostnaderna. I detta inlägg kommer vi att ta upp några misstag vi sett och ge råd om hur du kan undvika dem. Målet är att hjälpa dig att effektivisera din certifieringsprocess och säkerställa att investeringen leder till verklig förbättring i din verksamhet.

Vanliga misstag och hur de kan undvikas

1. Överdriven dokumentation

Misstaget: Många tror att en detaljerad dokumentation är nyckeln till en framgångsrik ISO-certifiering. Detta leder ofta till onödigt omfattande dokument som är svåra att underhålla och som inte återspeglar verkligheten i verksamheten.

Lösningen: Fokusera på att skapa en dokumentation som är tydlig, koncis och relevant för din verksamhet. Kom ihåg att dokumentationens kvalitet är viktigare än kvantitet. Se till att den är levande och återspeglar de faktiska processerna. Kom ihåg att du blir granskad på det du visar.

2. Brister i internkommunikationen

Misstaget: Otillräcklig kommunikation inom företaget om syftet och processen för ISO-certifiering kan leda till motstånd och förvirring.

Lösningen: Engagera dina anställda från början. Förklara fördelarna med certifieringen och hur den kommer att påverka deras arbete. Regelbunden och öppen kommunikation är avgörande för att få alla ombord.

3. Bristande engagemang från ledningen

Misstaget: Ledningens engagemang är avgörande, men ofta underskattas deras roll i processen.

Lösningen: Ledarskapet måste vara aktivt och synligt engagerat i certifieringsprocessen. De bör sätta tonen och föregå med gott exempel för att visa att certifieringen är en prioritet för hela organisationen. Lev som du lär.

4. "Copy paste införande"

Misstaget: Att tillämpa en "one-size-fits-all" lösning på företagets unika processer kan resultera i ineffektivitet och bristande efterlevnad.

Lösningen: Anpassa hur du lever upp till kraven i valda ISO-standarder till din organisations specifika behov. Använd standarden som en guide, men se till att ditt ledningssystem är skräddarsytt för att stödja dina unika affärsprocesser och mål. En certifiering som inte gör er bättre är bara en ren kostnad.

5. Otillräcklig förberedelse inför revisionen

Misstaget: Företag kan underskatta mängden arbete som krävs inför en certifieringsrevision, vilket kan leda till bristfälliga resultat.

Lösningen: Börja förberedelserna i god tid och se till att alla delar av ditt ledningssystem är granskade, implementerade och redo för revision. Genomför interna revisioner och se till att handlingsplaner är på plats för att åtgärda eventuella problem i god tid innan själva certifieringsrevisionen.

6. Att se certifieringen som en slutpunkt

Misstaget: Certifieringen ses som ett slutmål snarare än en del av en kontinuerlig förbättringsprocess.

Lösningen: Se ISO-certifieringen som en början, inte ett slut. Den ska fungera som en språngbräda för ständiga förbättringar och en kultur av kvalitet inom företaget.

Slutsats

Att undvika dessa vanliga misstag kan göra en stor skillnad i hur effektiv och värdefull din ISO-certifieringsprocess blir. Kom ihåg att det är en investering i din organisations framtid. Om du är osäker på hur du ska börja eller behöver hjälp längs vägen, tveka inte att kontakta expert som kan vägleda dig genom processen.

Är du redo att påbörja din ISO-certifiering eller vill du förbättra din nuvarande process? Kontakta oss för en konsultation och låt oss hjälpa dig att göra ditt företag bättre.

För att komma igång, boka ett möte med oss idag, eller gör en gratis nulägesanalys, och ta ett steg närmare en smidig och framgångsrik ISO-certifiering.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Digitala Ledningssystem

Vad är ett digitalt ledningssystem?

Ett digitalt ledningssystem är en modern och effektiv metod för att styra och effektivisera en organisations processer och verksamhet. Genom att integrera IT-verktyg och smarta funktioner skapas ett levande och användarvänligt system som stödjer certifieringar och ständiga förbättringar.
Patrik Björklund
May 17, 2023
Processer

5 misstag att undvika när du processkartlägger – och hur du kan fixa dem!

Vill du optimera ditt företags processer? Upptäck fem vanliga misstag vid processkartläggning och lär dig hur du undviker dem i vår informativa guide. Klicka för att ta reda på mer!
Patrik Björklund
July 18, 2023
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.