Vanliga fällor vid ISO-certifiering: Så undviker du dem

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 22, 2023
Ämne
ISO-Certifiering

När företag drar igång ett projekt för att nå ISO-certifiering är det lätt att hamna i fällor som kan dra ut på tiden och öka kostnaderna. I detta inlägg kommer vi att ta upp några misstag vi sett och ge råd om hur du kan undvika dem. Målet är att hjälpa dig att effektivisera din certifieringsprocess och säkerställa att investeringen leder till verklig förbättring i din verksamhet.

Vanliga misstag och hur de kan undvikas

1. Överdriven dokumentation

Misstaget: Många tror att en detaljerad dokumentation är nyckeln till en framgångsrik ISO-certifiering. Detta leder ofta till onödigt omfattande dokument som är svåra att underhålla och som inte återspeglar verkligheten i verksamheten.

Lösningen: Fokusera på att skapa en dokumentation som är tydlig, koncis och relevant för din verksamhet. Kom ihåg att dokumentationens kvalitet är viktigare än kvantitet. Se till att den är levande och återspeglar de faktiska processerna. Kom ihåg att du blir granskad på det du visar.

2. Brister i internkommunikationen

Misstaget: Otillräcklig kommunikation inom företaget om syftet och processen för ISO-certifiering kan leda till motstånd och förvirring.

Lösningen: Engagera dina anställda från början. Förklara fördelarna med certifieringen och hur den kommer att påverka deras arbete. Regelbunden och öppen kommunikation är avgörande för att få alla ombord.

3. Bristande engagemang från ledningen

Misstaget: Ledningens engagemang är avgörande, men ofta underskattas deras roll i processen.

Lösningen: Ledarskapet måste vara aktivt och synligt engagerat i certifieringsprocessen. De bör sätta tonen och föregå med gott exempel för att visa att certifieringen är en prioritet för hela organisationen. Lev som du lär.

4. "Copy paste införande"

Misstaget: Att tillämpa en "one-size-fits-all" lösning på företagets unika processer kan resultera i ineffektivitet och bristande efterlevnad.

Lösningen: Anpassa hur du lever upp till kraven i valda ISO-standarder till din organisations specifika behov. Använd standarden som en guide, men se till att ditt ledningssystem är skräddarsytt för att stödja dina unika affärsprocesser och mål. En certifiering som inte gör er bättre är bara en ren kostnad.

5. Otillräcklig förberedelse inför revisionen

Misstaget: Företag kan underskatta mängden arbete som krävs inför en certifieringsrevision, vilket kan leda till bristfälliga resultat.

Lösningen: Börja förberedelserna i god tid och se till att alla delar av ditt ledningssystem är granskade, implementerade och redo för revision. Genomför interna revisioner och se till att handlingsplaner är på plats för att åtgärda eventuella problem i god tid innan själva certifieringsrevisionen.

6. Att se certifieringen som en slutpunkt

Misstaget: Certifieringen ses som ett slutmål snarare än en del av en kontinuerlig förbättringsprocess.

Lösningen: Se ISO-certifieringen som en början, inte ett slut. Den ska fungera som en språngbräda för ständiga förbättringar och en kultur av kvalitet inom företaget.

Slutsats

Att undvika dessa vanliga misstag kan göra en stor skillnad i hur effektiv och värdefull din ISO-certifieringsprocess blir. Kom ihåg att det är en investering i din organisations framtid. Om du är osäker på hur du ska börja eller behöver hjälp längs vägen, tveka inte att kontakta expert som kan vägleda dig genom processen.

Är du redo att påbörja din ISO-certifiering eller vill du förbättra din nuvarande process? Kontakta oss för en konsultation och låt oss hjälpa dig att göra ditt företag bättre.

För att komma igång, boka ett möte med oss idag, eller gör en gratis nulägesanalys, och ta ett steg närmare en smidig och framgångsrik ISO-certifiering.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningssystem

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.
Patrik Björklund
May 16, 2023
Företagsledning

Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Företag som lyckas växer, men har du tänkt på hur företaget förändras längs vägen? Denna artikel tar upp viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.
Patrik Björklund
August 16, 2023
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.