Vad är en kompetensmatris?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
December 16, 2022
Ämne
Kompetensmatris
Vad är en kompetensmatris?

En kompetensmatris är ett verktyg som används för att identifiera, organisera och kommunicera kompetenser inom ett företag.

Vad består den av?

Den består vanligen av ett antal kolumner som listar olika kompetenser som krävs inom olika verksamhetsområden i organisationen, och en rad för varje individ. Varje kolumn representerar en specifik kompetens och varje individs förmåga att uppfylla kompetensen bedöms med en siffra.

Varför är det viktigt?

Kompetensmatrisen är ett viktigt verktyg för att identifiera kompetensgap inom ett team eller en organisation.

Ledare kan använda kompetensmatriserna för att identifiera vilka personer som är bäst lämpade för att ta itu med specifika uppgifter. De kan också hjälpa dem att fatta mer informerade beslut om vilka personer/kompetenser som behöver rekryteras.

Att jobba med kompetensmatriser gör det möjligt för ledare att identifiera vilka kompetenser som krävs för att utveckla ett team eller en organisation.

De kan också hjälpa dem att få en bättre förståelse för vilka typer av kompetenser som är nödvändiga för att nå ett visst mål och planera för det framtida utvecklingsarbetet.

Även för HR blir kompetensmatriser ett viktigt verktyg för att förstå kompetenserna hos de anställda och för att planera för rekrytering och utbildning.

Genom att ta reda på vilka kompetenser som är nödvändiga för att nå ett visst mål kan ni fatta bättre beslut om exempelvis vilka människor som ska anställas och vilka som ska utbildas.

Utmaningar

Utmaningar med att utveckla och använda en kompetensmatris är att det kan ta tid och kräva mycket arbete.

För att en kompetensmatris ska vara användbar måste den hållas uppdaterad och återspegla den aktuella utvecklingen inom organisationen.

Det kan också ta tid att bedöma och värdera kompetenserna hos enskilda anställda. Det är viktigt att ledarna är väl förtrogna med kompetensmatrisen och de kompetenser som den listar för att kunna fatta ett korrekt beslut.

Gör det enklare

Med smarta IT-system, som AmpliFlows egenutvecklade IT-verktyg där kompetensmatrisen är integrerat i ett digitalt ledningssystem kan användningen av kompetensmatriser göras mer effektiv.

Dessa verktyg kan göra det enkelt att samla in, följa upp och bearbeta data om kompetenserna hos anställda, befattningar och team-medlemmar.

Det gör det möjligt för ledare att snabbare ta reda på vilka kompetenser som är nödvändiga för att uppnå ett visst mål, samt att få en bättre förståelse för vilka kompetenser som är nödvändiga för att utveckla teamet och organisationen.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Miljöledning

ISO 14001: Din nyckel till riktig hållbarhet och lönsamhet

ISO 14001 är mer än bara en "grön stämpel". Upptäck ISO 14001-certifieringens potential för att stödja både hållbarhet och lönsamhet.
Joakim Stenström
July 16, 2023
Målstyrning

Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Lär dig hur väldefinierade mål med balanserade mätvärden kan påverka era KPI:er och driva riktig förändring.
Patrik Björklund
November 23, 2023
Driva Bolag

Förebygg företagets framtida kaos med ISO 9001: Ett tidslinje-perspektiv

Upplev hur ditt företags framtid kan se ut utan ISO 9001 och hur implementering av denna standard kan förändra er verklighet till en stabil och framgångsrik framtid.
Patrik Björklund
July 4, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.