Det bästa sättet att bygga ledningssystem

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
December 20, 2022
Ämne
Ledningssystem

Bygg ett ledningssystem enligt bästa praxis

Vi kan vara lite biased som ledningssystemsexperter, därför hävdar vi såklart att vårt sätt att bygga ledningssystem på är det bästa sättet.

Många års erfarenhet har kokat ner till följande beskrivning.

Ofta lägger organisationer som önskar certifiera sig mycket tid på att skapa regelverk och beskriva i detalj vad som ska göras.

Eller hur man önskar att det ska genomföras.

Men sen tappar dem på det faktiska genomförandet – helt enkelt för att det blir för övermäktigt under en rimlig tidsperiod.

Metodiken vi arbetar med tar en lite annan approach.

Minimalt med dokumentation

Vi försöker bygga ett så minimalt regelverk som är möjligt. För att det ska bli enkelt och begripligt.

Därför trycker vi alltid på att minimera mängden rutiner, dvs skriftlig text, och jobbar mer med processer som är samma sak – fast i bildform.

En bild säger ju faktiskt mer än tusen ord.

När vi sen pratar om instruktioner så vill vi lägga upp dem i smarta checklistor som är enkla att hitta och genomföra.

En välutformad checklista är en instruktion när man tittar på den och inte har fyllt i den. Ifylld och klar så är det en redovisande journal som visar på vad som utförts.

Maximalt med motivation

Ett effektivt införande av ett ledningssystem handlar om motivation.

”Vad vinner vi som företag?” men även "Vad vinner vi som arbetsgrupp?” och ”Vad vinner jag som individ?”.

Det är enligt oss viktigare att fokusera på individen och gruppen än på företaget i stort när det kommer till att lyckas med ett införande.

Det är mer motiverande när du kan se effekten av det som görs och hur det påverkar dig i din vardag både som medarbetare och ledare.

Vi utgår därför från de nyckelpersoner inom organisationen som är duktiga på vad verksamheten levererar när vi ska ta fram ett ledningssystem men ser till att involvera all personal i organisationen under processen för att säkerställa att beskrivningen motsvarar verkligheten och att alla är medvetna om varför och vad som ska åstadkommas, hur det ska göras och vad man gör ifall det inte går som man tänkt sig.

Smarta IT-system från dag 1

Vi utbildar människor i hur de olika IT verktygen fungerar, vart du hittar information och hur vi möjliggör smart samarbete genom hela organisationen så att ni spar tid – eftersom tid är pengar men även fritid.

Där jobbar vi med smarta IT-verktyg redan från dag 1.

Att använda Intranät, Microsoft Teams, AmpliFlow och liknande verktyg skapar effekt och kapar kostnader, dels under själva implementeringen av ledningssystemet och vägen fram till certifiering men framförallt tiden ni behöver lägga ner på att förvalta ledningssystemet efter att ni blivit certifierade.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Allvarlighetsgradsmatris

Vad är en allvarlighetsgradsmatris?

En allvarlighetsgradsmatris är ett effektivt verktyg för att kunna jämföra äpplen mot äpplen istället för äpplen mot päron, exempelvis när det kommer till avvikelse- och riskhantering. Läs mer här.
Patrik Björklund
January 2, 2023
Möten

Att ha ett möte kan kosta mer än du tror

Effektivare möten och fokuserad kommunikation kan minska dolda kostnader, öka produktivitet och förbättra samarbete på arbetsplatsen. Genom att kritiskt granska mötets nödvändighet, förbereda väl, sätta tidsgränser, använda teknik effektivt och anpassa möten efter deltagarnas behov kan möten bli mer värdeskapande och bidra till en framgångsrik arbetsmiljö.
Patrik Björklund
June 16, 2023
OKR

Skillnaden mellan OKR (Objectives and Key Results) och traditionell målstyrning

Lär dig skillnaden mellan OKR och traditionella målstyrningsmodeller som MBO. Utforska fördelarna med flexibilitet, transparens och hög ambitionsnivå som OKR erbjuder. Perfekt för ledare som vill driva tillväxt och innovation.
Patrik Björklund
September 26, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.