Det bästa sättet att bygga ledningssystem

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
December 20, 2022
Ämne
Ledningssystem
Det bästa sättet att bygga ledningssystem

Bygg ett ledningssystem enligt bästa praxis

Vi kan vara lite biased som ledningssystemsexperter, därför hävdar vi såklart att vårt sätt att bygga ledningssystem på är det bästa sättet.

Många års erfarenhet har kokat ner till följande beskrivning.

Ofta lägger organisationer som önskar certifiera sig mycket tid på att skapa regelverk och beskriva i detalj vad som ska göras.

Eller hur man önskar att det ska genomföras.

Men sen tappar dem på det faktiska genomförandet – helt enkelt för att det blir för övermäktigt under en rimlig tidsperiod.

Metodiken vi arbetar med tar en lite annan approach.

Minimalt med dokumentation

Vi försöker bygga ett så minimalt regelverk som är möjligt. För att det ska bli enkelt och begripligt.

Därför trycker vi alltid på att minimera mängden rutiner, dvs skriftlig text, och jobbar mer med processer som är samma sak – fast i bildform.

En bild säger ju faktiskt mer än tusen ord.

När vi sen pratar om instruktioner så vill vi lägga upp dem i smarta checklistor som är enkla att hitta och genomföra.

En välutformad checklista är en instruktion när man tittar på den och inte har fyllt i den. Ifylld och klar så är det en redovisande journal som visar på vad som utförts.

Maximalt med motivation

Ett effektivt införande av ett ledningssystem handlar om motivation.

”Vad vinner vi som företag?” men även "Vad vinner vi som arbetsgrupp?” och ”Vad vinner jag som individ?”.

Det är enligt oss viktigare att fokusera på individen och gruppen än på företaget i stort när det kommer till att lyckas med ett införande.

Det är mer motiverande när du kan se effekten av det som görs och hur det påverkar dig i din vardag både som medarbetare och ledare.

Vi utgår därför från de nyckelpersoner inom organisationen som är duktiga på vad verksamheten levererar när vi ska ta fram ett ledningssystem men ser till att involvera all personal i organisationen under processen för att säkerställa att beskrivningen motsvarar verkligheten och att alla är medvetna om varför och vad som ska åstadkommas, hur det ska göras och vad man gör ifall det inte går som man tänkt sig.

Smarta IT-system från dag 1

Vi utbildar människor i hur de olika IT verktygen fungerar, vart du hittar information och hur vi möjliggör smart samarbete genom hela organisationen så att ni spar tid – eftersom tid är pengar men även fritid.

Där jobbar vi med smarta IT-verktyg redan från dag 1.

Att använda Intranät, Microsoft Teams, AmpliFlow och liknande verktyg skapar effekt och kapar kostnader, dels under själva implementeringen av ledningssystemet och vägen fram till certifiering men framförallt tiden ni behöver lägga ner på att förvalta ledningssystemet efter att ni blivit certifierade.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Medarbetarsamtal

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.
Patrik Björklund
January 5, 2023
Processkartläggning

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001
Patrik Björklund
November 3, 2022
ISO-certifiering

Riskera inte konkurs genom att använda oseriösa aktörer för ISO-certifiering

Riskerar ditt företag konkurs med en oseriös ISO-certifiering? Läs om farorna och hur du kan undvika dem.
Patrik Björklund
October 18, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.