Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
December 22, 2022
Ämne
Certifiering
Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Det är skillnad på att bli certifierad och att vara certifierad.

Att bli certifierad

Att bli certifierad innebär att ledningen har etablerat en systematik där ni planerar, genomför, följer upp och agerar på regelverk samt att ni granskats av ett certifieringsorgan som godkänt sättet ni arbetar enligt gentemot en standard t.ex. ISO 9001 eller ISO14001.

Oavsett vad du ska certifiera dig emot så finns det tydligt definierade krav och regelverk som du behöver leva upp till. I vilken utsträckning ni redan lever upp till dessa och vilka kompetenser ni besitter för att etablera arbetssätt som tillgodoser kraven för att bli certifierad varierar från organisation till organisation.

Resan börjar oftast med en nulägesanalys/GAP-analys för att se vart ni står idag i förhållande till kraven som ställs i de standarder ni är intresserade av att certifiera er emot.

Du som leder ett bolag där ni ska gå mot en certifiering måste ha koll på vilka krav som ställs på er i de olika standarderna ni vill certifiera er emot.

Det som behöver komma på plats är en systematik för hur ni jobbar med att uppfylla och efterleva de här kraven över tid. I det ingår att hela organisationen är medveten om vad vi gör, varför vi gör det och hur vi gör det.

Att vara certifierad

Att vara certifierad innebär att ni efter att ni blivit certifierade genomför ett antal, under året återkommande aktiviteter för att driva förbättringsarbetet inom er organisation över tiden.

Certifieringsorganets revisor kommer att komma ut till er minst 1 gång per år för att följa upp att ert ledningssystem är levande och fortfarande fungerar så som ni sagt.

Därför behöver ni etablera en årskalender som styr alla certifieringsrelaterade och andra för företaget återkommande och viktiga aktiviteter så att ni genomför dessa i rätt tid och inte riskerar att få ert certifikat suspenderat eller återkallat.

Vi får heller inte glömma att världen hela tiden förändras och att kraven förändras över tid.

Därför är det viktigt att även ha med omvärlds- och lagbevakning i sitt systematiska ledningsarbete.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

Vad är en ISO-standard?

Få en klar bild av ISO-standarder och deras betydelse för ditt företag. Lär dig hur ISO-certifiering kan påverka er verksamhet och stödja er tillväxt.
Patrik Björklund
November 20, 2023
ISO-Certifiering

AmpliFlow - Din bästa partner för ISO-certifiering

Upptäck AmpliFlow, det banbrytande IT-verktyget som transformerar ditt företags ISO-certifieringsprocess. Lär dig hur detta integrerade system kan effektivisera din företagsledning, förbättra produktivitet och stärka riskhanteringen - allt på en centraliserad plattform.
Patrik Björklund
July 31, 2023
Ledning

Bryt myten: ISO 9001 handlar inte om dokumentation, det handlar om att förbättra företag

Bryt myten om ISO 9001! Det handlar inte bara om dokumentation, utan om att förbättra ditt företag. Med moderna verktyg blir arbetsverktygen själva dokumentationen. Lär dig mer här!
Patrik Björklund
July 6, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.