Vad är riskhantering?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
December 27, 2022
Ämne
Riskhantering

Att arbeta med systematisk riskhantering hjälper er att identifiera, analysera, kvantifiera, hantera och reducera risker som kan påverka företaget.

Det är ett effektivt sätt att förebygga problem och förbättra resultat.

En risk är kort sagt ett hot som med en viss sannolikhet kan leda till potentiella konsekvenser.

Riskhantering är som bromsar på en bil. Funktionen är att sakta ner, men syftet är att låta oss köra fort.

Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka ert resultat kan ni förebygga problem som kan uppstå under ekonomiska svårigheter innan de ens har inträffat.

För att lyckas med riskhantering måste ni ta reda på vilka risker som kan uppstå, värdera dem, utveckla handlingsplaner för att hantera dem och självklart följa upp dem regelbundet.

Ni måste även säkerställa att det finns nödvändiga resurser för att hantera risker, ta hand om kunders intressen och anpassa processer för att möta förändringar i marknadsförhållanden och kundbehov.

Samtidigt måste vi fundera över vilken nytta riskhantering ger företaget. Glöm inte att tänka utifrån perspektiven "vi som företag", "mig som ledare" och "mig som individ". Kan vi inte koppla arbetet till dessa tre områden kommer det bli svårt att nå betydande effekter.

Om vi lärt oss något från Covid så är det att allt kan ändras över en natt - då är det bra att vara förberedd.

Om ni tänker gå mot en certifiering enligt ISO 9001 så kommer ni höra mycket om riskbaserat tänkande och att det är viktigt för att ett kvalitetsledningssystem ska fungera. Riskbaserat tänkande innebär kort sagt att ni planerar och vidtar åtgärder för att hantera både risker och möjligheter - dvs jobbar systematiskt med riskhantering.

Enligt oss blir det inte riktigt systematiskt att jobba med risker om de lever som en isolerad aktivitet frånkopplad resten av företaget. Vill du få bättre effekt av din riskhantering bör du hitta sätt att koppla och visualisera risker utifrån vilka processer de påverkar och synliggöra detta för hela organisationen på ett smart sätt.

Smarta IT-system som AmpliFlow gör riskhantering enklare

Hur bedömer jag en risk?

Det finns flera olika metoder och ramverk för att identifiera/kartlägga risker. Exempel på verktyg är ex SWOT eller PEST analys. Dessa verktyg ligger dock utanför ramen för denna artikel.

När du identifierar en risk behöver du göra en korrekt bedömning av den genom att:

  1. Definiera riskscenariot
  2. Identifiera potentiella konsekvenser
  3. Avgöra om risken är realistisk
  4. Allvarlighetsgradsklassificera risken m.h.a en allvarlighetsgradsmatris
  5. Beräkna ett risktal
  6. Identifiera åtgärder och sätta en handlingsplan för att reducera risken
  7. Sätta en ansvarig
  8. Sätta en deadline för hantering av risken
  9. Beräkna ett uppdaterat risktal så att du kan jämföra risken i dess nuvarande form mot risken i dess hanterade form

Upprepar ni detta och hittar en systematik i arbetet kommer ni vara väl rustade för att nå framgång.

Behöver ni hjälp att etablera en effektiv riskhantering så är det bara att höra av sig.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Målstyrning

Vad är mål och målstyrning?

Målstyrning är ett system som syftar till att skapa fokus och driva resultat. Läs mer om vad det är här.
Patrik Björklund
March 7, 2023
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.