Vad är ett medarbetarsamtal?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
January 5, 2023
Ämne
Medarbetarsamtal
Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation.

Det ger en plattform för båda parter att diskutera anställdas prestation, både positivt och negativt. När vi pratar om prestation får vi komma ihåg att ta ett helhetsgrepp om det. Att utvärdera arbetsmiljön, vilket stöd medarbetaren behöver, kompetensutveckling och medarbetarens motivation är alla komponenter som direkt eller indirekt bidrar till prestationen.

Dessutom är ett medarbetarsamtal en möjlighet för arbetsgivaren att visa sina anställda att de är viktiga för organisationen och att deras prestation uppskattas.

Det är också en chans för arbetsgivaren att uppmuntra anställda att fortsätta att prestera väl.

Varför är det viktigt för mig som medarbetare?

Det är viktigt för medarbetarna att aktivt delta i ett medarbetarsamtal eftersom det ger möjligheter att få värdefull feedback och stöd.

Ett samtal bör inte vara envägskommunikation. Frågor som berör företaget och att diskutera personliga mål och handlingsplaner för att uppnå dem är minst lika viktigt.

Genom att delta i ett medarbetarsamtal kan medarbetarna visa att de är engagerade i sin egen utveckling och att de bryr sig om sina kollegor.

Varför är det viktigt för oss som företag?

Arbetsgivaren får genom medarbetarsamtalen värdefull feedback och ett tid för medarbetaren att ställa frågor och få stöd.

Hur går ett medarbetarsamtal till?

Ett medarbetarsamtal börjar med att arbetsgivare och anställd diskuterar mål och medarbetarens och företagets ansvar för att uppnå dem.

Det kan också innefatta att diskutera utmaningar som arbetstagaren står inför, såväl som strategier för att hantera dem.

Arbetsgivaren bör också ställa frågor om anställdas personliga mål och hjälpa till att uppnå dem.

Ett medarbetarsamtal är en viktig del av arbetsgivarens arbete för att förbättra företaget, och då genom att öka motivationen och resultatet hos sina anställda.

Hur ofta?

Hur ofta medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras står ofta i ett avtal mellan facket och arbetsgivarorganisationen. Chefen eller medarbetaren kan också be om att ett spontant medarbetarsamtal ska genomföras.

En trend att hålla koll på är att allt fler företag överger de årliga medarbetarsamtalen.

En vanlig anledning är att företaget tycker att det är bättre att använda andra typer av uppföljningsmetoder som är mer tidseffektiva och kostnadseffektiva.

Det kan också vara att företaget upplever att årliga medarbetarsamtal inte ger de resultat som förväntas.

Andra orsaker kan vara att ledningen anser att medarbetarsamtalen inte är nödvändiga för att uppnå företagets mål eller att det inte är ett effektivt sätt att utvärdera medarbetarnas prestanda.

Samtidigt kan företag välja att fortsätta med årliga medarbetarsamtal om de finner att det är ett effektivt sätt att uppmuntra öppen kommunikation, nå företagets mål och ge medarbetarna en chans att uttrycka sina åsikter och förslag.

Glöm inte att alla företag är olika, så det är viktigt att ni bestämmer vilken medarbetaröversynmetod som fungerar bäst för er och samtidigt har koll på vad som faktiskt är avtalat inom området.

Oavsett kadens så blir det alltså viktigt att göra det enkelt att förbereda, genomföra och följa upp medarbetarsamtal för att de inte ska ses som en kostnad som kan skäras ner på utan en investering som ger resultat.

Där blir IT-verktyg med inbyggd behörighetsstyrning och möjlighet att koppla samman kompetensmatrisen och annan information om medarbetaren med medarbetarsamtalet extra viktig.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledarskap

Vad innebär ”lätt att leda”?

Effektivt ledarskap är avgörande för företagets framgång. Läs om hur ISO 9001:s sju principer kan göra ditt företag ”lätt att leda” och bidra till framgång.
Patrik Björklund
July 6, 2023
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Ledningssystem

5 konkreta åtgärder för att förbättra ditt ledningssystem och spara pengar!

Upptäck fem konkreta åtgärder du kan börja implementera redan på måndag för att undvika vanliga misstag i ditt ledningssystem och spara pengar.
Patrik Björklund
July 5, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.