Moderna processkartor - mer än att visa processerna

Skrivet Av
Henrik Gustafsson
Henrik Gustafsson
Publicerad
December 19, 2022
Ämne
Processkartor

En processkarta kan man göra på en mängd olika sätt, allt från att rita på papper till att ha ett digitalt system för ändamålet.

Processkartan är ett verktyg som används för att visualisera och analysera en organisations processer - ett diagram som identifierar och förklarar de olika element som utgör en process och hur de är sammankopplade

Tyvärr är det inte ovanligt att man klumpar ihop olika system och tänker att det viktigaste är att processkartorna är klickbara. En inte allt för ovanlig tanke är att man tänker på en klickbar PowerPoint-bild eller liknande. Detta är inte fel, men processkartornas betydelse och funktion har utvecklats, det gamla sättet att se på det tar helt enkelt inte tillvara på de möjligheter och effekter som finns i ett modernt system.

Moderna processkartor är inte bara kartor som visar hur något ser ut och kan klickas på, de tar också tillvara på process-strukturen som du faktiskt redan har byggt upp när du ritar upp processkartan. Utan extra ansträngning så finns det helt plötsligt förutsättningar att använda denna data och göra smarta kopplingar i andra verktyg.

Vad menas då med smarta kopplingar?

Som exempel kan vi ta avvikelser. Tänk dig att du när avvikelser registreras kan koppla dessa direkt till en process eller delprocess. Detta är en en enkel åtgärd som ger en otrolig kraft då du direkt får ett verktyg där du både kan identifiera och lösa problemen. Och du kan lösa dem snabbare men också effektivare. Inte nog med det - du har också helt plötsligt en automatisk tilldelning av ansvaret (i detta fall process-ägarna).

Genom att du får verktyg för att enkelt identifiera var problemen uppstår och var de upptäcks så kan du snabbt identifiera både orsak och effekter från ett helikopterperspektiv. Du kan också prata med rätt personer direkt, utan att först behöva reda ut var sakerna sker och vem som är ansvarig. Denna hastighet kan vara väldigt viktig för att ge er största möjliga chans att rädda upp situationen.

Processerna är ryggraden

Kopplingen från avvikelser är bara ett exempel, om än ett viktigt sådant, på samma sätt gör man med andra verktyg som ni använder för t.ex. riskhantering, förbättringsförslag, kundkravshantering - för att nämna några exempel.

Moderna processkartor handlar alltså inte bara om att visa hur processerna ser ut. De har rollen som ryggraden som kopplar samman de faktiska processerna med andra viktiga verktyg och data vilket ger er snabbt och effektivt beslutsunderlag. Det bidrar till att ge de bästa förutsättningarna att utveckla er affär.

Moderna processkartor innebär att det blir...

a) Lätt att göra rätt

  • Nyanställda kan enkelt bilda sig en uppfattning om alla olika delar i verksamheten
  • Den som vill dyka ner i ett visst område kan göra det
  • Det är tydligt vem som är ansvarig för vad
  • Leder dig till effektiva verktyg för att faktiskt utföra jobbet (dvs inte ett Excel-dokument som ska skrivas ut, fyllas i, scannas in och mailas för att sedan matas in i systemet manuellt - utan körbara checklistor och annan relevant information som behövs för just den delprocessen/aktiviteten)

b) Lätt att kontinuerligt förbättra företagets processer

  • När något saknas eller är otydligt så kan man enkelt påpeka detta
  • Avvikelser, förbättringar och annan relaterad data är alltid kopplade till processerna
  • Tack vare att processerna som kartorna visar är ryggraden till relaterad data så kan man göra smarta analyser

En annan sak att vara medveten om är att moderna processkartor är en del av ett större sammanhang där det också är möjligt att jobba effektivt med ledning och strategi. Både inom och utanför ramen av olika ISO-standarder.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Managementkonsulter

ISO-certifiering - ett kostnadseffektivt alternativ till management-konsulttjänster

Utforska ISO-certifiering som ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella managementkonsulttjänster för att förbättra din verksamhet.
Patrik Björklund
November 9, 2023
ISO-standarder

5 Missuppfattningar om ISO-certifiering

Upptäck sanningen bakom de fem vanligaste missuppfattningarna om ISO-certifiering och lär dig varför det kan vara en värdefull investering för ditt företag.
Patrik Björklund
April 4, 2024
Policy

Vad utgör en bra verksamhetspolicy? En genomgång av bästa praxis och teorier

Utforska vetenskapligt stödda principer och verkliga exempel för att skapa en effektiv verksamhetspolicy som stärker framgång och skapar en positiv arbetskultur.
Patrik Björklund
July 6, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.