5 misstag att undvika när du processkartlägger – och hur du kan fixa dem!

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 18, 2023
Ämne
Processer

Processkartläggning är ett fantastisk verktyg för att få en visuell bild av ditt företags verksamhet och visa hur du går från behov hela vägen till en nöjd kund.

Men, som med allt annat, finns det fallgropar du behöver undvika för att se till att din processkartläggning verkligen ger värde. 

Låt oss dyka ner i fem vanliga misstag vi ser ofta – och hur du kan rätta till dem!

1. För många detaljer – mindre är mer

Vi vet, du vill fånga varje liten detalj i din process. 

Men tricket är att inte bli överväldigad av detaljerna. Fokusera i stället på de mest kritiska processerna som har störst inverkan och skilj på processer och rutiner.

Kom ihåg, din processkarta ska vara enkel att förstå och följa.

2. Glöm inte medarbetarnas insikter

Dina medarbetare är de som arbetar med processerna dagligen. De har ovärderlig kunskap och inblick i hur saker fungerar – och var det kan finnas problem. 

Så, involvera dem i processkartläggningen. 

Deras perspektiv kan ge dig en mer äkta bild av hur processerna faktiskt fungerar och är en fantastisk källa för förbättringar.

3. Försummar att uppdatera kartan

Processer förändras – det är en del av affärslivet. 

Nya teknologier, förändrade marknadsförhållanden, nya företagsmål – alla dessa faktorer kan påverka dina processer. Om du inte håller din processkarta uppdaterad, förlorar den snabbt sin relevans och effektivitet. 

Inför en rutin för att regelbundet granska och uppdatera dina processkartor.

4. Ignorerar tydliga mål

Varje process bör ha ett klart och definierat mål. 

Om du inte vet vad du försöker uppnå med din process, hur ska du då kunna utvärdera om den är framgångsrik? 

Se till att varje process har definierade mål och att effektiviteten i processerna regelbundet följs upp.

5. Använder fel verktyg

Det finns en mängd verktyg tillgängliga för processkartläggning, från enkla diagramprogram till avancerade specialprogramvaror. 

Men, det gäller att hitta det verktyg som passar ditt företags behov och inte komplicerar processen mer än nödvändigt. 

För att sammanfatta

Undvik dessa snedsteg, och din processkartläggning kommer att bli en effektiv resurs för att förstå och förbättra ditt företags processer. 

Så, dyk in, börja kartlägga och se ditt företag växa!

Behöver du hjälp eller vill veta mer om hur AmpliFlow kan göra ditt liv enklare? Hör av dig till oss!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Vad är avvikelsehantering?

Avvikelsehantering är ett viktigt led i företagets kvalitetssystem och är ofta ett krav som ställs av externa parter, ex en ISO standard. Här går vi igenom vad avvikelsehantering är.
Patrik Björklund
December 21, 2022
Dokumentstyrning

Vad är dokumentstyrning?

Dokumentstyrning beskriver kortfattat hur dokument och informationstillgångar skall skapas, ändras och i samband med det styras, arkiveras och framförallt kommuniceras till berörda personer då de uppdateras.
Patrik Björklund
December 30, 2022
ISO-standarder

Anpassa ISO-standarder till dig, inte tvärt om – och 10 tips för att lyckas

Anpassa ISO-standarder till ditt företag genom att utnyttja deras flexibilitet, integrera IT-stöd och följa 10 tips för att effektivt nå mål inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Joakim Stenström
June 15, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.