Intressentanalys: Kärnan i ISO 9001 och Framgångsrik Verksamhet

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
July 28, 2023
Ämne
Intressentanalys
Intressentanalys: Kärnan i ISO 9001 och Framgångsrik Verksamhet

Ett effektivt ledningssystem, som det som utformas enligt ISO 9001-standarden, har sin grund i en väl genomförd intressentanalys. Under denna process identifierar, analyserar och hanterar vi intressenternas behov och förväntningar, vilket är avgörande för att uppfylla standardens krav.

Förståelse för Intressentanalys inom ISO 9001

När vi diskuterar intressenter, tänker många direkt på kunder och deras krav. Men konceptet sträcker sig längre än så. Intressenter kan även vara anställda, ägare, ledningsgrupp, VD, styrelse, leverantörer och samhället -både lokalt och i större perspektiv.

För att få en klar bild av intressenterna är det viktigt att kartlägga och dokumentera olika grupper, deras intressen, grad av involvering, projektuppdrag, berörda aktiviteter och vem som internt ansvarar för respektive grupp. Vi tar också i beaktande vilka team som är engagerade eller påverkade inom företaget.

ISO 9001 betonar vikten av kundfokus och att kontinuerligt beakta företagets intressenter för att skapa en komplett bild av vår verksamhets omgivning. Detta blir nyckeln till framgång när vi utformar våra produkter/tjänster och styr vår verksamhet.

Involvera intressenterna i verksamheten

Intressentanalysen bör vara en naturlig del av företagets vardag och ledarskap. Det är viktigt att etablera processer för att beakta intressenternas åsikter, uppmuntra deras deltagande och stöd, utvärdera deras synpunkter och förbättra de processer som används för att möta deras behov och förväntningar.

Alla organisationer måste vara beredda på förändringar, eftersom nya tekniska innovationer kan skapa nya behov och krav från intressenter. Tänk exempelvis på hur digitala vårdtjänster som Kry och Doktor.se har förändrat förväntningarna på traditionella vårdcentraler.

När vi identifierar projektets intressenter och deras involvering, bör vi reflektera över följande:

  1. Vilka berörs av vår verksamhet?
  2. Behöver de informeras om hur de kommer att påverkas av beslut vi fattar?
  3. Vilka kommer att delta aktivt i vår verksamhet eller dess utveckling?
  4. Vilka behöver få vara med och påverka inför olika typer av beslut vi fattar?

Genom att ställa dessa frågor kan vi förstå våra intressenter bättre och kommer därmed kunna tillgodose deras behov och förväntningar på ett mer effektivt sätt.

ISO 9001 kräver också att vi hanterar risker som kan påverka vår förmåga att uppfylla intressenternas förväntningar, samt att vi har system för att förbättra kvaliteten på de produkter och tjänster vi levererar.

Certifiering enligt ISO 9001 kan hjälpa oss att se till att vi täcker alla nödvändiga delar av ledningsprocessen, vilket i sin tur säkerställer att vi uppfyller intressenternas behov, förväntningar och krav.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022
Processkartor

Moderna processkartor - mer än att visa processerna

Processkartor är något vars innebörd och betydelse har förändrats över åren. I den här artikeln förklarar vi varför moderna processkartor både är revolutionerande och ger mer effekt.
Henrik Gustafsson
December 19, 2022
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.