Skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 20, 2023
Ämne
ISO-9001

ISO 9000 och ISO 9001 är två internationella standarder för kvalitetsledningssystem utvecklade av International Organization for Standardization (ISO). Även om de båda faller inom samma serie av standarder spelar de olika, men kompletterande, roller. I den här artikeln kommer vi att utforska skillnaderna mellan dessa två standarder och hur de används.

Vad är ISO 9000?

ISO 9000 är en serie internationella standarder som ger riktlinjer och terminologi för att implementera och upprätthålla ett effektivt kvalitetsledningssystem.

  • Allmänna riktlinjer - ISO 9000 tillhandahåller ramverket för vad ett kvalitetsledningssystem bör innehålla. Det definierar termer och principer som hjälper företag att förstå vad ett kvalitetsledningssystem innebär.
  • Terminologi - En viktig del av ISO 9000 är att den definierar och klargör terminologin som används i andra standarder i serien, inklusive ISO 9001. Detta säkerställer att alla organisationer arbetar med samma definitioner när de implementerar sina kvalitetsledningssystem.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en specifik standard inom ISO 9000-serien. Det är den enda standarden i serien som kan certifieras.

  • Specifika krav - Till skillnad från det mer allmänna ramverket som tillhandahålls av ISO 9000, ställer ISO 9001 specifika krav på hur ett kvalitetsledningssystem ska genomföras och dokumenteras.
  • Certifiering - Ett företag kan få en officiell bekräftelse (certifiering) på att dess kvalitetsledningssystem uppfyller alla krav i ISO 9001. Detta ger företag en konkurrensfördel, eftersom det visar att de har ett system på plats för att säkerställa hög kvalitet på sina produkter eller tjänster.

Huvudskillnader mellan ISO 9000 och ISO 9001

När vi jämför dessa två standarder är det tydligt att de fyller olika roller men också kompletterar varandra.

  • Riktlinjer vs krav: ISO 9000 ger riktlinjer och definierar termer, medan ISO 9001 ställer specifika krav. Tillsammans bildar de en helhet: ISO 9000 hjälper dig att förstå vad ett kvalitetsledningssystem är, och ISO 9001 visar dig hur du implementerar det korrekt.
  • Certifiering: Endast ISO 9001 kan leda till en officiell certifiering men för att uppfylla kraven i ISO 9001 behöver du förstå principerna och terminologin som definieras i ISO 9000.

Sammanfattning

För att sammanfatta skulle man kunna säga att om du vill bygga ett effektivt kvalitetsledningssystem skulle ISO 9000 vara din teoretiska grund och ISO 9001 din praktiska guide. ISO 9000 hjälper dig att definiera och förstå vad ett kvalitetsledningssystem är medan ISO 9001 hjälper dig att faktiskt bygga det, genom att ge specifika krav som ditt system måste uppfylla.

Båda standarderna spelar en viktig roll i att säkerställa kvalitet i alla aspekter av en organisations verksamhet. Förståelsen av skillnaden mellan dessa två standarder kan hjälpa organisationer att effektivt implementera och förbättra sina kvalitetsledningssystem.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kompetenshantering

Vad är kompetenshantering?

Utforska betydelsen av kompetenshantering inom ramen för ISO-standarder och hur det bidrar till framgångsrika företag. Lär dig om stegen för en effektiv hantering av kompetens och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
November 21, 2023
Avvikelsehantering

Varför du absolut inte vill ha 0 avvikelser i ditt företag

Att ha många avvikelser kan låta som något dåligt. Men det är faktiskt något väldigt bra, bara vi tänker på rätt sätt.
Joakim Stenström
January 10, 2023
OKR

Skillnaden mellan OKR (Objectives and Key Results) och traditionell målstyrning

Lär dig skillnaden mellan OKR och traditionella målstyrningsmodeller som MBO. Utforska fördelarna med flexibilitet, transparens och hög ambitionsnivå som OKR erbjuder. Perfekt för ledare som vill driva tillväxt och innovation.
Patrik Björklund
September 26, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.