Skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 20, 2023
Ämne
ISO-9001
Skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001

ISO 9000 och ISO 9001 är två internationella standarder för kvalitetsledningssystem utvecklade av International Organization for Standardization (ISO). Även om de båda faller inom samma serie av standarder spelar de olika, men kompletterande, roller. I den här artikeln kommer vi att utforska skillnaderna mellan dessa två standarder och hur de används.

Vad är ISO 9000?

ISO 9000 är en serie internationella standarder som ger riktlinjer och terminologi för att implementera och upprätthålla ett effektivt kvalitetsledningssystem.

  • Allmänna riktlinjer - ISO 9000 tillhandahåller ramverket för vad ett kvalitetsledningssystem bör innehålla. Det definierar termer och principer som hjälper företag att förstå vad ett kvalitetsledningssystem innebär.
  • Terminologi - En viktig del av ISO 9000 är att den definierar och klargör terminologin som används i andra standarder i serien, inklusive ISO 9001. Detta säkerställer att alla organisationer arbetar med samma definitioner när de implementerar sina kvalitetsledningssystem.

Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en specifik standard inom ISO 9000-serien. Det är den enda standarden i serien som kan certifieras.

  • Specifika krav - Till skillnad från det mer allmänna ramverket som tillhandahålls av ISO 9000, ställer ISO 9001 specifika krav på hur ett kvalitetsledningssystem ska genomföras och dokumenteras.
  • Certifiering - Ett företag kan få en officiell bekräftelse (certifiering) på att dess kvalitetsledningssystem uppfyller alla krav i ISO 9001. Detta ger företag en konkurrensfördel, eftersom det visar att de har ett system på plats för att säkerställa hög kvalitet på sina produkter eller tjänster.

Huvudskillnader mellan ISO 9000 och ISO 9001

När vi jämför dessa två standarder är det tydligt att de fyller olika roller men också kompletterar varandra.

  • Riktlinjer vs krav: ISO 9000 ger riktlinjer och definierar termer, medan ISO 9001 ställer specifika krav. Tillsammans bildar de en helhet: ISO 9000 hjälper dig att förstå vad ett kvalitetsledningssystem är, och ISO 9001 visar dig hur du implementerar det korrekt.
  • Certifiering: Endast ISO 9001 kan leda till en officiell certifiering men för att uppfylla kraven i ISO 9001 behöver du förstå principerna och terminologin som definieras i ISO 9000.

Sammanfattning

För att sammanfatta skulle man kunna säga att om du vill bygga ett effektivt kvalitetsledningssystem skulle ISO 9000 vara din teoretiska grund och ISO 9001 din praktiska guide. ISO 9000 hjälper dig att definiera och förstå vad ett kvalitetsledningssystem är medan ISO 9001 hjälper dig att faktiskt bygga det, genom att ge specifika krav som ditt system måste uppfylla.

Båda standarderna spelar en viktig roll i att säkerställa kvalitet i alla aspekter av en organisations verksamhet. Förståelsen av skillnaden mellan dessa två standarder kan hjälpa organisationer att effektivt implementera och förbättra sina kvalitetsledningssystem.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO Certifiering

6 vanliga misstag företag gör på resan mot ISO-certifiering (och hur man undviker dem)

Gör inte dessa misstag på vägen mot ISO-certifiering! Upptäck hur du kan effektivisera processen och maximera din framgång med hjälp av rätt strategi och verktyg.
Patrik Björklund
July 3, 2023
Avvikelsehantering

Hantering av Avvikelser Ett Steg Mot Framgång

En djupdykning i avvikelsehantering och varför det inte primärt handlar om att hitta och laga felaktigheter - då missar du de stora vinsterna.
Patrik Björklund
November 8, 2023
Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.
Joakim Stenström
May 14, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.