Vad för IT system behöver jag för att bygga upp ett ISO certifierbart ledningssystem?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 24, 2023
Ämne
IT-verktyg

När du ska bygga upp och implementera ett ISO-certifierbart ledningssystem måste du ha ett system som klarar av att hantera all dokumentation, processer och resultat som krävs enligt ISO-standarden. Men vad är skillnaden mellan ett ledningssystem och ett IT-system, och hur fungerar de tillsammans?

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem är en struktur av processer, policyer och rutiner som en organisation använder för att styra och övervaka sina verksamhetsområden. Ett exempel på detta är ett kvalitetsledningssystem (QMS) som hjälper till att säkerställa att en organisation levererar produkter och tjänster av hög kvalitet enligt ISO 9001.

IT-system

Ett IT-system är ett sätt att hantera och lagra data och information inom en organisation.

Det kan vara ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) som används för att samordna och följa upp verksamhetens resurser, eller ett specialiserat system för att hantera ISO-krav, som AmpliFlows mjukvara.

Integrerade system och deras fördelar

Ett integrerat ledningssystem kombinerar flera ledningssystem, såsom kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem, för att effektivt hantera och övervaka organisationens verksamhet. Dessa system kan integreras med IT-system för att automatisera och underlätta arbetsflöden och rapportering.

När IT-system och ledningssystem samarbetar kan organisationer enklare uppfylla krav från olika standarder, såsom ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta skapar en helhetssyn på hela organisationens verksamhet, vilket underlättar för identifiering och hantering av risker och förbättringar.

Undvik misstag vid implementering

För att lyckas med implementeringen av ett integrerat ledningssystem är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om systemen, en tydlig plan för implementeringen och att ha rätt processer för att hålla systemet uppdaterat.

Det är också viktigt att säkerställa att medarbetare har den nödvändiga kompetensen för att hantera systemet och att organisationen har rätt processer för att implementera och underhålla det.

Välj rätt leverantör

När du väljer en leverantör för att hjälpa dig att bygga och implementera ditt integrerade ledningssystem är det viktigt att ha en partner som kan erbjuda den kunskap, det stöd och de tjänster som behövs för att både implementera och underhålla systemet.

Om möjligt bör leverantören också ha erfarenhet av att arbeta med både ledningssystem och IT-system och förstå hur dessa kan integreras för att skapa en smidig och effektiv arbetsmiljö.

Slutsats

Ett ledningssystem är en struktur av processer, policyer och rutiner för att styra och övervaka en organisations verksamhet, medan ett IT-system hanterar och lagrar data och information.

Integrerade ledningssystem och IT-system kan erbjuda en helhetssyn på verksamheten och förenkla uppfyllandet av olika ISO-standarder.

För att lyckas med implementeringen av ett integrerat ledningssystem är det viktigt att ha tillräcklig kunskap om systemen, en tydlig plan för implementeringen, rätt processer och kompetenta medarbetare.

Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till kostnader och tidsåtgång vid valet av system. Webbaserade verktyg som är specialiserade på att hantera ISO-certifierbara ledningssystem kan vara ett kostnadseffektivt och enkelt sätt att implementera och underhålla ett integrerat ledningssystem.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Processkartläggning

Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Processkartläggning är ett sätt att tydliggöra de processer som är viktiga för att uppnå företagets strategiska mål och är en viktig del av arbetet inför en certifiering inom ISO 9001
Patrik Björklund
November 3, 2022
Målstyrning

Hur du sätter SMART:are mål

Lär dig att sätta effektivare mål för företaget, medarbetare eller dig själv genom att följa SMART-modellen
Patrik Björklund
March 13, 2024
Certifiering

Hur går en ISO-certifiering till?

Vid en certifiering bevisar ni att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Och hur bevisar man det? Jo genom att ta sig igenom de 6 stegen i certifieringsprocessen.
Joakim Stenström
February 25, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.