Saker du behöver veta som företagsledare om generativ AI

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 3, 2023
Ämne
AI

Artificiell intelligens (AI) har potentialen att förändra vårt samhälle i en takt som får tryckpressen och miniräknaren att framstå som små tekniska steg framåt.

Det är viktigare än någonsin att ha en genomtänkt strategi för att hantera och kontrollera vilka AI-lösningar som ni inför i ert företag, hur ni använder dem, och framförallt att börja nu.

Ett talande exempel som OpenAI lyfter fram i sitt tekniska underlag för den nya versionen av ChatGPT är:

"For instance, if multiple banks concurrently rely on GPT-4 to inform their strategic thinking about sources of risks in the macroeconomy, they may inadvertently correlate their decisions and create systemic risks that did not previously exist".

Dessa nya verktyg kan få vem som helst att känna att de har superkrafter, men med stor makt kommer stort ansvar.

AI:n kan (ännu) inte förstå hur människorna i er verksamhet fungerar

Nedan är ett par saker som (generativ) AI inte är lämpligt för (ännu) och som kräver faktiskt mänsklig intelligens.

 • AI har ingen empati. Ledarskap handlar i mångt och mycket om att hantera samspelet mellan människor. Det kräver att vi förstår människor och individers individuella drivkrafter.
 • AI kan inte hantera kreativitet, kritiskt tänkande och "sunt förnuft". Den generativa AI:n som nu tågar in på alla företag kan förenklat sagt bara statistiskt gissa sig fram till vad som är sant, den kan inte förstå om något är "sant" på samma sätt som en människa.
 • AI är i dagsläget inte ett verktyg som ska användas för att fatta beslut. AI kan radikalt effektivisera hur vi tar beslut, men det behöver vara människor som fattar besluten och har lagt sitt mänskliga tänkande som grund för beslutet.
 • AI har mycket fel men låter helt säker.
 • Även de nyaste GPT modellerna vet inget om världen efter September 2021. Det behövs någon som bevakar förändrade krav från lagstiftare, branschorganisationer och andra regulatoriska enheter. Ni behöver någon som kan förstå hur det ska tillämpas och löpande ändra förhållningssätt allteftersom området utvecklas. Exempelvis genom att certifiera enligt ISO 42001 när den är redo.
 • Den generativa AI som nu blivit väldigt populär, ChatGPT, m.fl. kan bara använda redan utfört arbete som data-källa, inte förutsäga framtidens möjligheter.

Risker med AI

Att inte agera snabbt och proaktivt för att anpassa sig till AI kan medföra risker, exempelvis:

 • Förlust av konkurrenskraft: Riskera att bli omsprungen av konkurrenter.
 • Juridiska och etiska problem: Otillräcklig hantering och kontroll av AI kan leda till att ni bryter mot lagar, krav och regler, samt skada företagets rykte.
 • Datasäkerhetsrisker: AI kan skapa nya sårbarheter och hot ni måste hantera.

Hur kan AmpliFlow hjälpa er?

 • Expertkunskap: Vårt team består av såväl ledningskonsulter som tekniska experter med lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika branscher. Vi förstår både de tekniska och verksamhetsmässiga aspekterna av att använda AI och teknik ansvarsfullt.
 • Fokus på etik och ansvar: AI ska användas ansvarsfullt och respektera integritet, säkerhet och mänskliga rättigheter.
 • Samarbetspartner: Vi ser oss själva och våra verktyg som en förlängning av ditt team, på samma sätt som AI kan vara, och arbetar tillsammans med dig genom hela processen, från att identifiera era behov och utmaningar till att implementera och övervaka lösningar.

Kom igång

Vänta inte på att AI påverkar ditt företag – ta kontroll över er framtid och minimera riskerna genom att samarbeta med oss.

Boka ett möte nu och låt oss hjälpa er att forma en strategi och anpassa styrningen för hur ni applicerar ledarskap när det kommer till AI.

Tillsammans kan vi säkerställa att ditt företag är redo att möta utmaningarna och dra nytta av de möjligheter som AI erbjuder på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Arbetsmiljö

ISO 45001: Den ultimata lösningen för att följa arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass

Utforska hur ISO 45001 kan hjälpa ditt företag att uppfylla arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass genom systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
July 9, 2023
Tillväxt

Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Upptäck hur ett ledningssystem kan fungera som en tillväxtmotor för små företag och varför det är klokt att börja etablera det tidigt. Läs mer här!
Patrik Björklund
September 12, 2023
Ledningssystem

Att etablera ett certifierbart ledningssystem

Lär dig etablera ett certifierbart ledningssystem för ökad effektivitet och lönsamhet. Gratis e-bok med steg-för-steg guide.
Patrik Björklund
April 3, 2024

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.