Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
April 17, 2024
Ämne
AmpliFlow

Att driva ett företag innebär att jonglera många bollar samtidigt.

Processkartläggning, journalföring av rutinarbete, upprätthålla kvalitetsstandarder, följa upp risker, kartlägga kompetens, medarbetarsamtal m.m. - mängden olika saker som behöver göras för att effektivt leda ett företag kan ses som överväldigande.

Tack och lov så finns det nu för tiden en mjukvara för allt. Men att ha en uppsjö av mjukvaror medför problem i sig. Tänk om det fanns en mjukvara som bakar ihop massor av funktioner i en plattform. Där har vi AmpliFlows mjukvara.

One-stop-shop för ledningssystem

AmpliFlow är en helt anpassningsbar mjukvaruplattform som ger företagsledare möjlighet att leda sina organisationer på ett mer effektivt sätt. Den innehåller i grunden allt du behöver för att nå certifiering enligt ISO 9001 (kvalitet), 14001 (miljö), 45001 (arbetsmiljö), 27001 (informationssäkerhet) eller andra standarder: på ett sätt som verkligen skapar värde.

Det är en one-stop-shop för alla dina ledningsbehov. Oavsett om det handlar om dokumenthantering, målstyrning & KPI:er, riskhantering eller kundkravshantering, har AmpliFlow en funktion för det. Och det bästa av allt? Varje enskild funktion kan fullt ut rättighetsstyras för olika team/individer i verksamheten, vilket innebär att olika team kan se helt olika funktioner och olika personer kan ha helt olika rättigheter i varje funktion.

Allt du kan ersätta med AmpliFlow

För att ge dig en bättre idé om vad AmpliFlow kan göra för ditt företag, här är en tabell som jämför dess funktioner med existerande IT-verktyg:

Funktion Beskrivning Existerande IT-verktyg
Ledningssystem En beskrivning av hur företaget är organiserat, styrs och följs upp. Confluence, Asana, PowerPoint, PDF:er
Avvikelsehantering Möjlighet att rapportera, spåra och hantera avvikelser i processer eller produkter. Intelex, CAPA Manager, Trackwise
Reklamationshantering Hanterar kundreklamationer effektivt från mottagande till slutlig åtgärd och uppföljning. Zendesk, Freshdesk, Salesforce
Förbättringsförslag Plattform för att samla in, utvärdera och implementera förbättringsförslag från medarbetare. Ideawake, Brightidea, Viima
Digitala checklistor Möjlighet att skapa, distribuera och spåra checklistor för olika arbetsuppgifter eller revisioner. iAuditor, Checklist.com, Process Street
Korrigerande åtgärder Verktyg för att definiera och följa upp korrigerande åtgärder baserat på identifierade problem. CAPA Manager, Trackwise, MasterControl
Förebyggande åtgärder Möjlighet att planera och implementera åtgärder för att förhindra framtida problem. Preventive Action Manager, MasterControl
Ledningsgruppsarbete Ett verktyg för att samordna och effektivisera ledningsgruppens arbete. Microsoft Planner, Jira
Mål & målstyrning Verktyg för att sätta upp och följa upp organisationsmål. Perdoo, Trello, Jira, Excel
Verksamhetspolicy Hantering av organisationens policydokument. Microsoft Word, Google Docs, PDF
Leverantörshantering Hantering av leverantörer. Merkato, Zycus , SAP Ariba
Kundkravshantering Hantering av kundkrav och kundfeedback. SurveyMonkey, Zendesk, Salesforce
Lagstiftningshantering Verktyg (och tjänst) för att säkerställa efterlevnad av relevant lagstiftning. LexisNexis, Safetynet, Wolters Kluwer
Intressentanalys Möjlighet att kartlägga och analysera intressenter. Stakeholdermap.com, Powernoodle, MindGenius, Visio
Internrevision Möjlighet att utföra interna revisioner. AuditDesktop, Wolters Kluwer TeamMate+, AuditFile
Extern ISO Revision Möjlighet att hantera externa ISO-revisioner. Mango QHSE, Certainty Software
ISO-standarder Verktyg för att arbeta med olika ISO-standarder. ISOvA, Mango QHSE, ComplianceQuest
Resurshantering Verktyg för att hantera organisationens resurser. Jira, Smartsheet, Resource Guru
Kompetenshantering Verktyg för att hantera kompetenser i organisationen. SAP SuccessFactors, Lumesse, Talentsoft
Systematiskt Arbetsmiljöarbete Möjlighet att arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Quentic, EcoOnline, SafetySync
Miljöaspekter Möjlighet att identifiera och hantera miljöaspekter. Enviro Data, Ecometrica, Enablon
Avvikelsehantering Möjlighet att rapportera avvikelser och följa upp dem. Intelex, CAPA Manager, Trackwise
Riskhantering Möjlighet att identifiera och hantera risker. RiskAce, GRC365, Resolver
Krishantering Hanterar kriser genom planering och kommunikation. Everbridge, Resolver, Crises Control
Dokumentstyrning Ett verktyg för att hantera alla organisationens dokument. SharePoint,Q-Pulse, DocStar
Processkartläggning Möjlighet att kartlägga organisationens processer. Lucidchart, Microsoft Visio , Creately, PowerPoint
Medarbetarsamtal Möjlighet att planera och genomföra medarbetarsamtal. Talentsoft,TalentGuard , PeopleGoal
Kompetensmatris Verktyg för att skapa en översikt över kompetenser inom organisationen. Skills Base, Skills DB Pro , SkillMatrix
Utbildningsplaner Möjlighet att skapa och följa upp utbildningsplaner. SAP SuccessFactors, Docebo, Cornerstone
Befattningsbeskrivningar Verktyg för att skapa och hantera befattningsbeskrivningar. Workday, HR Manager, Jobvite
Skapa egna listor och register för verksamhetsdata Ett verktyg för att skapa anpassade listor och register baserat på organisationens data. MS Access, FileMaker Pro, Airtable
Hantering av affärsstrategi Verktyg för att utforma och hantera företagets affärsstrategi. Workboard, Cascade
Organisationsstrukturhantering Ett verktyg för att skapa och hantera organisationens struktur. Organimi, Pingboard
KPI hantering Verktyg för att fastställa, spåra och analysera nyckeltal (KPI:er). Domo, Sisense
Uppgiftshantering Ett verktyg som gör det möjligt att tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa upp dessa direkt från ovanstående funktioner. Trello, Asana, Notion

Som du kan se, ger AmpliFlow ett brett spektrum av funktioner som skulle kräva flera enskilda verktyg att uppnå. Men med AmpliFlow, får du allt du behöver på ett ställe - vilket inte bara minskar kostnaderna, utan också sparar tid eftersom du inte behöver växla mellan olika plattformar.

Dessutom erbjuder AmpliFlow också stöd för digitala checklistor med en enkel mallbyggare för att utföra och journalföra genomförandet av rutiner. Så oavsett om du behöver hantera interna revisioner eller planera och genomföra medarbetarsamtal, har AmpliFlow täckt det.

Det handlar om att göra det lätt att leda

I slutändan handlar det inte bara om att uppfylla ISO-standarder när det kommer till ledningssystem - det handlar om att driva ditt företag på bästa möjliga sätt. Och med AmpliFlow, blir den uppgiften mycket lättare.

AmpliFlow är en helt anpassningsbar mjukvaruplattform som ger ledare kraften att leda sina organisationer på ett mer effektivt sätt samtidigt som det gör det operationella mycket effektivare och enklare.

Oavsett om det handlar om dokumenthantering, målstyrning, riskhantering eller kundkravshantering, har AmpliFlow en funktion för det.

Och för att göra det hela flexibelt: Varje enskild funktion kan slås av och på för olika grupper eller medarbetare, vilket innebär att olika team kan se helt olika funktioner och ha helt olika rättigheter i varje funktion. Exempelvis kan ni bygga ett system där Lisa kan redigera risker, inte se kompetensmatrisen och bara läsa kundkravsregistret men säljteamet kan göra helt andra saker. Flexibelt!

Vill du veta mer? Kontakta oss idag för en demo!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningssystem

Ledningssystem: Företagets dolda superkraft

Upptäck hur ett effektivt ledningssystem kan bli din dolda superkraft för att driva företags framgång. Lär dig hur det kan lösa återkommande problem, förbättra kundnöjdhet, stödja tillväxt och öka effektiviteten. ISO-certifiering är bara en bonus - den riktiga kraften ligger i ledningssystemet självt. Läs mer för att upptäcka hur du kan utnyttja denna superkraft i ditt företag.
Patrik Björklund
July 27, 2023
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023
ISO-Certifiering

AmpliFlow - Din bästa partner för ISO-certifiering

Upptäck AmpliFlow, det banbrytande IT-verktyget som transformerar ditt företags ISO-certifieringsprocess. Lär dig hur detta integrerade system kan effektivisera din företagsledning, förbättra produktivitet och stärka riskhanteringen - allt på en centraliserad plattform.
Patrik Björklund
July 31, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.