4 steg till en bra policy

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
June 25, 2024
Ämne
Policy

Nedan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden" Ladda ner hela e-boken gratis här.

En policy är en, av högsta ledningen framtagen, avsiktsförklaring och vägledning för att styra beslut och uppnå önskade mål i organisationen.

Policys bör tas fram för de ämnesområden som högsta ledningen har identifierat som extra viktiga att efterleva för att organisationen skall kunna uppnå sin strategi. Vanliga ämnesområden är t.ex. kvalitet, miljö, informationssäkerhet och arbetsmiljö.

Det finns många sätt att göra en policy på. Den kan vara lång eller kort, ett dokument eller en utskriven plansch.

Att skapa en policy kan vara en kreativ process och det finns ingen mall som passar alla organisationer. Det viktiga är att policyn reflekterar organisationens värderingar, mål och förväntningar.

Att utforma en effektiv policy

En policy är bara så bra som dess genomförande. Det är därför viktigt att inte bara formulera en policy, utan också att se till att alla inom organisationen känner till och förstår den.

De fyra stegen är: Kommunicera, Utbilda, Följ upp och Uppdatera

Steg 1 - Kommunicera

Se till att alla medarbetare känner till policyn och förstår dess betydelse och ändamål. Detta kan göras genom möten, utbildningar eller informationsmaterial.

Steg 2 - Utbilda

Utbilda personalen i hur de ska följa policyn i sitt dagliga arbete. Detta kan innefatta specifika instruktioner, riktlinjer eller checklistor.

Steg 3 - Följ upp

Kontrollera regelbundet att policyn följs och använd feedback från medarbetarna för att göra eventuella justeringar.

Steg 4 - Uppdatera

Policys bör inte vara statiska dokument utan uppdateras regelbundet för att hålla jämna steg med organisationens utveckling och omvärldens krav.

Slutsats

Med rätt implementering kan en verksamhetspolicy bli ett effektivt verktyg för att styra organisationens arbete mot de uppsatta målen.

Slutligen bör varje verksamhetspolicy vara tydlig, lättförståelig och direkt applicerbar på de dagliga rutinerna inom företaget. Endast då kommer den ha den önskade effekten – ett mer effektivt, säkert och ansvarsfullt företag.

Ovan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001, 14001 och 45001 - Den ultimata guiden" Ladda ner hela e-boken gratis här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kompetensmatris

Hjältebeteende på arbetsplatsen kostar mer än du tror

Så kallade 'arbetsplatshjältar' kan ofta göra mer skada än nytta. Lär dig om riskerna med hjältebeteende och hur en kompetensmatris kan skapa balans, öka effektiviteten och minska beroendet av enstaka anställda.
Patrik Björklund
July 26, 2023
Målstyrning

Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Lär dig hur väldefinierade mål med balanserade mätvärden kan påverka era KPI:er och driva riktig förändring.
Patrik Björklund
November 23, 2023
Ledningsgruppsarbete

Ledningsgruppen - Nyckeln till framgångsrik verksamhetsstyrning

Ledningsgruppens huvuduppgift är att styra verksamheten mot dess mål och vision genom att fokusera på strategi, ekonomi, organisation, kommunikation och hållbarhet. Ett effektivt ledningssystem stödjer ledningsgruppen och säkerställer att organisationen når sina mål och skapar värde.
Joakim Stenström
May 14, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.