Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 5, 2023
Ämne
Leverantörshantering
Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering enligt ISO 9001 och ISO 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Leverantörshantering är en grundläggande del av ett företags styrning och har en direkt inverkan på företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Effektiv leverantörshantering bidrar till att säkerställa kvalitets- och miljöprestanda samt att upprätthålla goda affärsrelationer och förtroende mellan företag och deras leverantörer.

ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som hjälper organisationer att implementera effektiva kvalitets- och miljöledningssystem.

Denna artikel behandlar kraven för leverantörshantering inom dessa standarder, ger praktiska råd och belyser vanliga misstag företag gör.

Krav och råd för leverantörshantering

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på kontroll av externa leverantörer, deras processer, produkter, tjänster och miljörisker. De betonar kontinuerlig förbättring och dokumentation. För att uppfylla dessa krav:

  1. Skapa en tydlig process för utvärdering och urval av leverantörer baserat på riskbedömning utifrån hur de kan påverka er verksamhet avseende kvalitet och hur de påverkar den yttre miljön.
  2. Fastställ kriterier för övervakning av leverantörers prestanda och följ upp genom enkäter och platsbesök.
  3. Integrera klimat- och miljökrav i inköpsprocesser och arbeta med leverantörer för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
  4. Samarbeta med leverantörer för att uppnå kontinuerlig förbättring och uppmuntra certifiering enligt relevanta standarder som ISO 9001 och ISO 14001.
  5. Dokumentera och följ upp leverantörsbedömningar och prestanda regelbundet.

Vanliga misstag och konsekvenser

Undvik dessa misstag för att säkerställa en effektiv leverantörshantering:

  1. Ej faktabaserad riskbedömning av leverantörer och bristfälliga leverantörsutvärderingar vilket kan leda till förlorad försäljning och dåligt rykte pga exempelvis försenade leveranser, merarbete för att hantera avvikelser och dåligt rykte orsakade av leverantörens undermåliga miljöarbete.
  2. Inget system för att spåra och analysera leverantörsprestanda vilket kan påverka kundnöjdhet och rykte negativt.
  3. Brist på kommunikation och samarbete med leverantörer kring kvalitets- och miljöfrågor vilket kan öka miljöbelastning, orsaka bristande efterlevnad av miljölagstiftning och skada företagets rykte.

Slutsats

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom kvalitets- och miljöledningssystem. Genom att noggrant följa kraven för leverantörshantering inom ISO 9001 och ISO 14001 och implementera effektiva processer för utvärdering, urval, övervakning och förbättring av leverantörers kvalitets- och miljöprestanda kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker.

För att undvika vanliga misstag är det viktigt att prioritera kommunikation och samarbete med leverantörer samt att ha en tydlig dokumentation och uppföljning av leverantörsbedömningar och leverantörsprestanda.

Ta steget idag och börja förbättra din leverantörshantering för att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Managementkonsulter

ISO-certifiering - ett kostnadseffektivt alternativ till managementkonsulttjänster

Utforska ISO-certifiering som ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella managementkonsulttjänster för att förbättra din verksamhet.
Patrik Björklund
November 9, 2023
ISO-9001

"ISO 9001? Åh nej, inte mer papper och dokumentation!"

ISO 9001 är en internationell standard som hjälper företag att förbättra sina processer, öka kundnöjdhet, skapa en kultur av ständig förbättring och bygga förtroende med kunder och leverantörer. Det handlar om mycket mer än dokumentation, och fokuserar på riskbaserat tänkande, medarbetarengagemang och flexibilitet för att passa olika företag.
Patrik Björklund
May 18, 2023
Intressentanalys

Vad är intressentanalys inom ISO 9001?

Att ha koll på och jobba strukturerat med företagets intressenter är ett krav inom ISO 9001. Här går vi igenom vad det innebär.
Joakim Stenström
January 27, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.