Leverantörshantering inom ISO 9001 och 14001 - Praktiska råd och vanliga misstag

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
May 5, 2023
Ämne
Leverantörshantering

Leverantörshantering är en grundläggande del av ett företags styrning och har en direkt inverkan på företagets prestanda, kvalitet och miljöansvar. Effektiv leverantörshantering bidrar till att säkerställa kvalitets- och miljöprestanda samt att upprätthålla goda affärsrelationer och förtroende mellan företag och deras leverantörer.

ISO 9001 och ISO 14001 är internationella standarder som hjälper organisationer att implementera effektiva kvalitets- och miljöledningssystem.

Denna artikel behandlar kraven för leverantörshantering inom dessa standarder, ger praktiska råd och belyser vanliga misstag företag gör.

Krav och råd för leverantörshantering

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på kontroll av externa leverantörer, deras processer, produkter, tjänster och miljörisker. De betonar kontinuerlig förbättring och dokumentation. För att uppfylla dessa krav:

  1. Skapa en tydlig process för utvärdering och urval av leverantörer baserat på riskbedömning utifrån hur de kan påverka er verksamhet avseende kvalitet och hur de påverkar den yttre miljön.
  2. Fastställ kriterier för övervakning av leverantörers prestanda och följ upp genom enkäter och platsbesök.
  3. Integrera klimat- och miljökrav i inköpsprocesser och arbeta med leverantörer för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.
  4. Samarbeta med leverantörer för att uppnå kontinuerlig förbättring och uppmuntra certifiering enligt relevanta standarder som ISO 9001 och ISO 14001.
  5. Dokumentera och följ upp leverantörsbedömningar och prestanda regelbundet.

Vanliga misstag och konsekvenser

Undvik dessa misstag för att säkerställa en effektiv leverantörshantering:

  1. Ej faktabaserad riskbedömning av leverantörer och bristfälliga leverantörsutvärderingar vilket kan leda till förlorad försäljning och dåligt rykte pga exempelvis försenade leveranser, merarbete för att hantera avvikelser och dåligt rykte orsakade av leverantörens undermåliga miljöarbete.
  2. Inget system för att spåra och analysera leverantörsprestanda vilket kan påverka kundnöjdhet och rykte negativt.
  3. Brist på kommunikation och samarbete med leverantörer kring kvalitets- och miljöfrågor vilket kan öka miljöbelastning, orsaka bristande efterlevnad av miljölagstiftning och skada företagets rykte.

Slutsats

Leverantörshantering är en kritisk komponent inom kvalitets- och miljöledningssystem. Genom att noggrant följa kraven för leverantörshantering inom ISO 9001 och ISO 14001 och implementera effektiva processer för utvärdering, urval, övervakning och förbättring av leverantörers kvalitets- och miljöprestanda kan organisationer förbättra sin konkurrenskraft och minska risker.

För att undvika vanliga misstag är det viktigt att prioritera kommunikation och samarbete med leverantörer samt att ha en tydlig dokumentation och uppföljning av leverantörsbedömningar och leverantörsprestanda.

Ta steget idag och börja förbättra din leverantörshantering för att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Företagsledning

Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Företag som lyckas växer, men har du tänkt på hur företaget förändras längs vägen? Denna artikel tar upp viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.
Patrik Björklund
August 16, 2023
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023
Kompetensmatris

Vad är en kompetensmatris?

Kompetensmatrisen är ett verktyg för att identifiera kompetensgap, bedöma och värdera anställda och planera för rekrytering och utbildning. Men det finns mer att veta.
Patrik Björklund
December 16, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.