ISO 14001 -
Miljö & Hållbarhet

Säkerställ att ni lever upp till lagar och reglar och värnar om vår miljö.

Nå certifiering på under halva tiden - och bli bättre.
Header image
Resultat

Varför ISO 14001?

Korrekt implementerat ger ISO 14001 dig:
✔️
En mer hållbar verksamhet
✔️
Säkerhet att ni uppfyller lagar och regler
✔️
Ett starkare varumärke och nya affärsmöjligheter
Felaktigt implementerat ger ISO 9001 dig:
Högre kostnader och minskad motiviation
Fokus på krav istället för resultat
Ett oändligt dokumentberg att underhålla
Vad, Varför

Vad är ISO 14001 och varför behöver vi det?

ISO 14001 innebär att du har ett effektivt miljöledningssystem som ständigt förbättras.

Vad är ISO 14001?

Standarden hjälper dig att skydda miljön och reagera på förändrade miljöförhållanden i balans med socioekonomiska behov.

Varför behöver du ISO 14001?

Det visar att ditt företag tar sitt miljöansvar på allvar, vilket stärker varumärket och ökar förtroendet hos kunder och intressenter. Dessutom hjälper det er att uppfylla lagar och regler.
Hur

Vad behöver vi göra?

Förstå ISO 14001 och hur den passar ert företag.

Börja med att förstå standarden och hur den kan tillämpas i din organisation för att förbättra er miljöprestanda.

Engagera ledningen och utbilda personalen.

För att lyckas med implementeringen, behöver du stöd från ledningen. Dessutom behöver din personal utbildas om den nya standarden och dess betydelse för organisationen och miljön.

Genomför en nulägesanalys och planera implementeringen.

Utvärdera hur ni gör idag och identifiera områden som behöver förbättras. Skapa en implementeringsplan baserat på denna analys.

Implementera och dokumentera ditt miljöledningssystem.

Sätt din plan i verket och dokumentera alla processer och förändringar på rätt nivå.

Genomför internrevision och förbered för certifiering.

Genomför en internrevision för att identifiera eventuella problem och förbered sedan för den formella certifieringsrevisionen.
ISO 14001

Kan vi få hjälp att nå certifiering?

Låt oss hjälpa dig genom hela resan. Vi erbjuder:

✔️ Expertstöd (20+ års erfarenhet) från idé till certifiering
✔️ IT-verktyg som minskar 50% av projekttiden och upp till 55% av dokumenten
✔️ Fokus på att utveckla din verksamhet, inte bara uppnå certifiering
✔️ En garanti att ni blir certifierade
Enkelt

Med AmpliFlow kan du göra resan till certifering enklare.

55%+
Mindre Dokumentation
50%
Snabbare Projekt
Artiklar

Artiklar om ISO 14001

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Certifiering

Vad innebär det att bli och vara certifierad?

Det är skillnad på att bli och vara certifierad. Här reder vi ut begreppen.
Joakim Stenström
December 22, 2022
ISO-Revision

En guide till ISO-revision: Steg för steg

En ISO-revision är en systematisk granskning av en organisations verksamhet och rutiner för att säkerställa att den uppfyller ISO-standardkrav. Processen innefattar dokumentgranskning, intervjuer, granskning av processer och stödjande funktioner samt formulering av avvikelser och observationer. Resultatet är en rapport som visar organisationens konformitet till ISO-kraven och ger vägledning för förbättringar.
Joakim Stenström
May 21, 2023
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023
Kontakt

Låt oss prata

Vi vill gärna prata med dig. Fyll i formuläret så hör vi av oss.
Tack! Vi hör av oss så snart vi kan!
Oj, något gick fel! Ring Patrik på 073 - 660 90 74 och felanmäl så bjuder vi på en biobiljett.