Lagstiftningshantering - En guide för ledningsgruppen

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 23, 2023
Ämne
Lagstiftningshantering

Att hantera lagstiftning på ledningsnivå är viktigt för alla företag.

Oavsett om du strävar efter att uppfylla ISO-standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 27001, kommer denna steg-för-steg guide att hjälpa dig att förstå och implementera effektiva metoder för lagstiftningsbevakning.

Steg 1: Håll dig uppdaterad om lagar och regler

För att effektivt övervaka lagstiftningen bör du alltid hålla dig informerad om de senaste lagarna och reglerna som berör din organisation. Detta kan göras på flera olika sätt:

 • Juridiska bulletiner: Prenumerera på juridiska bulletiner från trovärdiga källor som Notisum. Dessa bulletin ger ofta regelbundna uppdateringar om ändringar i lagstiftningen.
 • Juridiska konsulter: Anlita konsulter som kan ge expertis och rådgivning kring specifika lagfrågor.
 • Digitala verktyg: Använd digitala verktyg som AmpliFlow för att automatiskt få relevant information om den senaste lagstiftningen, relevant för just er, direkt till samma ställe där du har resten av ditt ledningssystem.
 • Helhetslösning: Använd en lösning som kombinerar allt ovan. Som vår tjänst för lagstiftningshantering.

Steg 2: Etablera processer

För att säkerställa efterlevnad av relevanta lagar och regler, kräver ISO-standarder tydliga och dokumenterade processer. Dessa bör inkludera:

 • Identifiering av gällande lagar: Att regelbundet identifiera och uppdatera en lista över de lagar som är relevanta för din verksamhet.
 • Utvärdering av deras inverkan: Att bedöma hur dessa lagar påverkar din organisation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla dem.
 • Implementering av åtgärder: Att genomföra nödvändiga åtgärder för att säkerställa efterlevnad, till exempel genom policyförändringar, personalutbildning eller ändringar i arbetsrutiner.
 • Kontinuerlig övervakning: Att ständigt övervaka och granska efterlevnaden för att säkerställa att din organisation fortsätter att följa alla relevanta lagar.

Steg 3: Integrera bevakningen i befintliga processer

Integrera lagstiftningsbevakningen i befintliga företagsprocesser såsom riskhantering eller verksamhetsstyrning. Detta gör det till en naturlig del av organisationens dagliga drift.
Hur?

 • Genom riskhantering: Identifiera och bedöm de risker som är förknippade med att inte följa vissa lagar och regler. Ta sedan fram strategier för att minimera dessa risker.
 • Genom verksamhetsstyrning: Se till att ledningen är medveten om och ansvarar för att övervaka och följa relevanta lagar. Detta kan innebära regelbundna rapporter till ledningen om hur vi lever upp till lagar och regler.

Steg 4: Avsätt resurser

För att effektivt övervaka lagstiftningen krävs dedikerade resurser. Dessa kan inkludera tid, personal, utbildning och budget.

 • Tid: Avsätt regelbunden tid för att genomföra bevakning, granska nya lagar och uppdatera interna processer.
 • Personal: Utse en eller flera personer som ansvarar för lagstiftningsbevakningen.
 • Utbildning: Se till att personalen är ordentligt utbildad i de lagar som gäller för din organisation och hur de påverkar deras arbete.
 • Budget: Reservera resurser för eventuella kostnader relaterade till bevakningen, såsom konsultavgifter eller investeringar i teknik.

Steg 5: Utbilda personalen

Att utbilda ditt team i gällande lagar och regler är nyckeln till efterlevnad. Detta kan innefatta:

 • Formell utbildning där du anlitar externa experter för att utbilda personal.
 • Regelbundna interna uppdateringar för att hålla ditt team informerat om nya lagar och regler.
 • Inbyggd utbildning, där du gör lagstiftningsbevakning till en del av de dagliga arbetsrutinerna.

Bonussteg 6: Använda verktyg som AmpliFlow

Verktyg som AmpliFlow kan erbjuda hjälp och stöd i att underlätta processen för lagstiftningsbevakning. Med AmpliFlow kan du:

 • Automatisk uppdatering av lagregistret: AmpliFlow erbjuder automatiska uppdateringar av ditt lagregister, med lagar som är relevanta för just er, direkt i mjukvaran där ditt ledningssystem redan är beskrivet. Detta sparar tid och minskar risken för mänskliga fel.
 • Erfarenhet och expertis: AmpliFlow har unik erfarenhet av att etablera och upprätthålla enkla och effektiva ledningssystem som uppfyller både branschöverskridande och branschspecifika krav.
 • Sållning: Det är skillnad på att kunna sålla själv och att ha någon som sållar åt dig. AmpliFlow förstår din verksamhet och håller dig uppmärksam på det du behöver, så att du inte behöver sålla själv.

Genom att använda ett verktyg som AmpliFlow får du inte bara digitala hjälpmedel, utan också tillgång till konsulter som sållar och väljer ut bara det som är relevant för just din verksamhet. Detta kan spara tid och resurser samt ge dig tryggheten att veta att du uppfyller alla relevanta lagkrav.

Slutsats

Att hantera lagstiftningsbevakning på ledningsnivå är en central komponent för att uppfylla ISO-standarder som ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 27001. Med rätt verktyg, resurser, utbildning och processer kan du säkerställa effektiv efterlevnad inom din organisation.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Företagsledning

Hantera ledningens största utmaningar

Hantera företagsledningens utmaningar med hjälp av ISO-certifiering. Lär dig hur ett ledningssystem kan förbättra effektiviteten, kommunikationen, riskhanteringen, efterlevnad av lagar/krav/regler och hur det kan öka kundnöjdheten i ditt företag.
Patrik Björklund
September 12, 2023
Policy

Vad är en verksamhetspolicy?

En verksamhetspolicy är ett krav för många företag men vad är det? Vad behöver den innehålla?
Joakim Stenström
January 24, 2023
ISO 27001

ISO 27001 - en översikt för icke-tekniska ledare

ISO 27001 är mer än bara en teknisk standard - det är ett kraftfullt verktyg för att skydda din organisations informationstillgångar och bygga en stark säkerhetskultur.
Patrik Björklund
October 15, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.