ISO 27001 - en översikt för icke-tekniska ledare

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
October 15, 2023
Ämne
ISO 27001
ISO 27001 - en översikt för icke-tekniska ledare

Det är en vanlig missuppfattning att ISO 27001 endast är relevant för IT-avdelningar och tekniska chefer. Detta kan inte vara längre från sanningen. I själva verket är det ett viktigt verktyg för alla typer av organisationer som vill skydda sina informationstillgångar och bygga upp en stark säkerhetskultur. Men vad innebär egentligen ISO 27001, och hur kan du som icke-teknisk ledare implementera det i din organisation? Den här artikeln syftar till att ge en översikt över detta ämne.

Vad är ISO 27001?

ISO 27001, officiellt känd som ISO/IEC 27001:2013, är en internationell standard för hantering av informationssäkerhet. Den syftar till att hjälpa organisationer att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra ett Informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS).

ISMS är inte ett tekniskt system utan snarare en kombination av riktlinjer, processer och kontroller som hjälper till att säkra alla former av information i organisationen - oavsett om det handlar om digital data eller pappersdokument.

Varför ISO 27001?

ISO 27001 har blivit allt viktigare i dagens samhälle där cybersäkerhetshot ständigt utvecklas och blir mer sofistikerade. Genom att uppfylla standarden kan du visa dina intressenter - inklusive kunder, leverantörer och anställda - att du tar informationssäkerhet på allvar.

Dessutom kan ISO 27001 hjälpa din organisation att följa lagkrav och regelverk relaterade till dataskydd, som GDPR.

Hur fungerar ISO 27001?

ISO 27001 bygger på en processbaserad metod för ständiga förbättringar, känd som PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act). Detta innebär att du börjar med att planera ditt ISMS, genomföra det, kontrollera dess effektivitet och vidta åtgärder för att förbättra det.

I praktiken involverar implementeringen av ISO 27001 följande steg:

 1. Fastställa ISMS: Detta innebär att definiera processer, policy och rutiner för att öka informationssäkerheten i din organisation.
 2. Bedöma risker: Du behöver identifiera potentiella hot och sårbarheter kring hur du hanterar informationssäkerhet, samt bedöma deras inverkan och sannolikhet.
 3. Implementera kontroller: Beroende på riskbedömningen ska du välja lämpliga säkerhetsåtgärder (kontroller) från Annex A i standarden.
 4. Övervaka och granska ISMS: Du ska regelbundet övervaka ditt ISMS för att säkerställa att det fungerar som avsett och uppfyller standardens krav.
 5. Förbättra ISMS: Slutligen bör du ständigt sträva efter att förbättra ditt ISMS baserat på resultatet av övervakningen och granskningen.

Hur implementerar du ISO 27001?

Implementeringen av ISO 27001 kräver engagemang från hela organisationen, men som ledare spelar du en avgörande roll. Här är några tips för att komma igång:

 1. Förstå standarden: Läs igenom ISO 27001 och försök att förstå dess krav och principer. Du behöver inte bli en expert, men du bör ha grundläggande kunskaper om vad standarden innebär.
 2. Få stöd från ledningen: Att implementera ISO 27001 kräver resurser och engagemang från hela organisationen. Se till att övriga medlemmar i ledningsgruppen förstår vikten av informationssäkerhet och stöder initiativet.
 3. Identifiera ansvariga: Utse en person eller ett team som ansvarar för implementeringen av ISMS.
 4. Bedöm din nuvarande position: Innan du börjar implementera nya kontroller är det viktigt att förstå var du befinner dig just nu. Genomför en nulägesanalys för att identifiera befintliga brister i informationssäkerheten.
 5. Börja smått: Det kan vara överväldigande att försöka uppfylla alla krav i ISO 27001 på en gång. Börja med några få kontroller och bygg vidare därifrån.
 6. Följ upp och utvärdera: Se till att regelbundet följa upp och utvärdera framstegen. Detta hjälper dig att identifiera områden som behöver förbättras.

Slutsats

ISO 27001 är mer än bara en teknisk standard - det är ett kraftfullt verktyg för att skydda din organisations informationstillgångar och bygga en stark säkerhetskultur.

Som icke-teknisk ledare har du en viktig roll att spela i implementeringen av ISO 27001. Genom att förstå standarden, skapa engagemang i organisationen, identifiera ansvariga, bedöma din nuvarande position, börja smått och följa upp regelbundet kan du hjälpa din organisation att uppnå och behålla ISO 27001-certifiering.

Kom ihåg att ISO 27001 inte är ett mål i sig utan snarare en ständig process av förbättring. Genom att arbeta systematiskt med informationssäkerhet kan du skapa en tryggare och mer pålitlig organisation - till fördel för alla intressenter.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023
Företagsledning

Från litet till stort: Hur företaget förändras när det växer

Företag som lyckas växer, men har du tänkt på hur företaget förändras längs vägen? Denna artikel tar upp viktiga aspekter att fundera på och hur man hanterar dem effektivt under företagets tillväxtfas.
Patrik Björklund
August 16, 2023
Miljö

Greenwashing: Vad det är och hur ISO 14001 kan hjälpa ditt företag att undvika det

Undrar du över hur ditt företag kan undvika greenwashing och förbättra sin hållbarhet? Läs vår artikel för att upptäcka hur ISO 14001 kan förbereda ditt företag för kommande EU-lagstiftning och skydda ditt företags rykte.
Patrik Björklund
July 21, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.