Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 23, 2023
Ämne
Målstyrning
Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Att sätta mål och styra mot dem är en konstform som kräver precision, förståelse och anpassning.

Målstyrning = Förändring

Målstyrning handlar om att navigera förändring. Medan KPI:er reflekterar kontinuitet och daglig drift, representerar mål en strävan mot utveckling och förbättring. Mål är drivkraften bakom strategisk förändring och innovation.

Mål och dess mätvärden

Inom AmpliFlow är mål och dess mätvärden två sidor av samma mynt. Målen definierar vad vi strävar efter, medan mätvärdena ger oss konkreta siffror för att spåra våra framsteg över tid mot målen. Det är viktigt att mätvärdena är balanserade och tar hänsyn till flera aspekter av verksamheten för att undvika att kompromissa med kvaliteten. Ett mål att "öka omsättningen med 10%" kommer det driva andra beteenden inom organisationen än om vi har ett mål med både "öka omsättningen med 10%" och "bibehåll en marginal på 40%" som mätvärden för måluppfyllnad.

Påverkan på KPI:er

Genom att uppnå våra mål kan vi på ett betydande sätt påverka våra KPI:er. Förändringar som drivs av mål kan leda till förbättrad prestanda inom olika områden av verksamheten, vilket i sin tur reflekteras i våra KPI:er. KPI:er är en indikatorer som visar hur "business as usual" går - mål är det vi använder för att förändra våra KPI:er.

Avvikelser och förbättringsförslag - Målens byggstenar

Avvikelser, riskobservationer och förbättringsförslag är avgörande för att identifiera möjligheter till förändring och utveckling av nya mål. Dessa insikter är katalysatorer för att revidera och utveckla våra processer och arbetsmetoder.

Från observation till aktion

Varje observation av en avvikelse eller risk är en chans att skärpa våra mål och förbättra våra processer. Genom att agera på dessa insikter kan vi säkerställa att vi inte bara uppfyller utan också överträffar våra kunders förväntningar.

Förbättringsförslag som framtidens mål

När vi på riktigt välkomnar förbättringsförslag från våra medarbetare, skapar vi en kultur av ständiga förbättringar där varje förslag kan bli ett nytt mål (eller förändra befintliga mål) som driver vår verksamhet framåt. Denna process är grunden för innovation och utveckling inom AmpliFlow.

Sammanfattning

Målstyrning är mer än bara att sätta mål; det är ett sätt att driva förändring och påverka KPI:er positivt. På AmpliFlow förstår vi den subtila dynamiken mellan mål, mätvärden och KPI:er. Vi ser avvikelser och förbättringsförslag som katalysatorer för mål.

Är du redo att utforska hur en mer holistisk målstyrning kan revolutionera din verksamhet? Kontakta oss på AmpliFlow för en genomgång av hur vi kan hjälpa er att sätta rätt mål och skapa en positiv spiral av förändring som resulterar i starkare KPI:er och en mer framgångsrik affärsverksamhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kundkravshantering

Vad är kundkravshantering?

Kundkravshantering är den process som krävs för att identifiera, analysera, prioritera, bemöta och övervaka kundernas krav. Här går vi igenom vad det betyder och varför det är viktigt.
Patrik Björklund
December 29, 2022
Riskhantering

Varför är riskhantering ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur?

Riskhantering hjälper företag att identifiera, analysera och hantera risker som kan påverka företaget. Det är ett effektivt sätt att förebygga problem och förbättra resultat, och är ett mycket värdefullt verktyg för att möta en lågkonjunktur. Här skriver vi mer om vad du behöver tänka på.
Patrik Björklund
January 8, 2023
ISO 27001

Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

Utforska varför ISO 27001 inte bara är en IT-chefs ansvar, utan kräver engagemang från hela ledningen för att skapa en effektiv säkerhetskultur.
Patrik Björklund
October 14, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.