Målstyrning och dess inverkan på KPI:er

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 23, 2023
Ämne
Målstyrning

Att sätta mål och styra mot dem är en konstform som kräver precision, förståelse och anpassning.

Målstyrning = Förändring

Målstyrning handlar om att navigera förändring. Medan KPI:er reflekterar kontinuitet och daglig drift, representerar mål en strävan mot utveckling och förbättring. Mål är drivkraften bakom strategisk förändring och innovation.

Mål och dess mätvärden

Inom AmpliFlow är mål och dess mätvärden två sidor av samma mynt. Målen definierar vad vi strävar efter, medan mätvärdena ger oss konkreta siffror för att spåra våra framsteg över tid mot målen. Det är viktigt att mätvärdena är balanserade och tar hänsyn till flera aspekter av verksamheten för att undvika att kompromissa med kvaliteten. Ett mål att "öka omsättningen med 10%" kommer det driva andra beteenden inom organisationen än om vi har ett mål med både "öka omsättningen med 10%" och "bibehåll en marginal på 40%" som mätvärden för måluppfyllnad.

Påverkan på KPI:er

Genom att uppnå våra mål kan vi på ett betydande sätt påverka våra KPI:er. Förändringar som drivs av mål kan leda till förbättrad prestanda inom olika områden av verksamheten, vilket i sin tur reflekteras i våra KPI:er. KPI:er är en indikatorer som visar hur "business as usual" går - mål är det vi använder för att förändra våra KPI:er.

Avvikelser och förbättringsförslag - Målens byggstenar

Avvikelser, riskobservationer och förbättringsförslag är avgörande för att identifiera möjligheter till förändring och utveckling av nya mål. Dessa insikter är katalysatorer för att revidera och utveckla våra processer och arbetsmetoder.

Från observation till aktion

Varje observation av en avvikelse eller risk är en chans att skärpa våra mål och förbättra våra processer. Genom att agera på dessa insikter kan vi säkerställa att vi inte bara uppfyller utan också överträffar våra kunders förväntningar.

Förbättringsförslag som framtidens mål

När vi på riktigt välkomnar förbättringsförslag från våra medarbetare, skapar vi en kultur av ständiga förbättringar där varje förslag kan bli ett nytt mål (eller förändra befintliga mål) som driver vår verksamhet framåt. Denna process är grunden för innovation och utveckling inom AmpliFlow.

Sammanfattning

Målstyrning är mer än bara att sätta mål; det är ett sätt att driva förändring och påverka KPI:er positivt. På AmpliFlow förstår vi den subtila dynamiken mellan mål, mätvärden och KPI:er. Vi ser avvikelser och förbättringsförslag som katalysatorer för mål.

Är du redo att utforska hur en mer holistisk målstyrning kan revolutionera din verksamhet? Kontakta oss på AmpliFlow för en genomgång av hur vi kan hjälpa er att sätta rätt mål och skapa en positiv spiral av förändring som resulterar i starkare KPI:er och en mer framgångsrik affärsverksamhet.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Kundcase

Kundcase: KEY Relocation - ISO-certifiering som en hygienfaktor

KEY Relocation, ett företag specialiserat på internationella personalomflyttningar, har framgångsrikt ISO-certifierat sin verksamhet genom ett samarbete med AmpliFlow. Genom att standardisera sina processer och stärka sin digitala transformation kan de nu garantera en hög servicenivå för alla kunder.
Patrik Björklund
August 23, 2023
ISO 27001

Varför ISO 27001 inte bara är en fråga för IT-chefen

Utforska varför ISO 27001 inte bara är en IT-chefs ansvar, utan kräver engagemang från hela ledningen för att skapa en effektiv säkerhetskultur.
Patrik Björklund
October 14, 2023
Digitalt Ledningssystem

Det digitala ledningssystemet: En modern lösning för att uppfylla ISO-krav och effektivisera din organisation

Utforska fördelarna med att använda ett digitalt ledningssystem som AmpliFlow för att hantera kraven enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Läs om hur AmpliFlow kan förbättra din organisations effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft genom att erbjuda en integrerad plattform för att skapa, konsumera och arbeta aktivt med information enligt ISO-kraven.
Joakim Stenström
August 1, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.