Vad är kompetenshantering?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 21, 2023
Ämne
Kompetenshantering
Vad är kompetenshantering?

Kompetenshantering innebär en systematisk process för att säkerställa att företaget har de medarbetare som krävs, med rätt färdigheter, kunskaper och erfarenheter för att i slutändan leverera produkter och tjänster som leder till en nöjd kund.

ISO-standarder som ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001 ställer krav på kompetenshantering och ger riktlinjer för att systematisera och formalisera processen.

ISO-standardernas krav på kompetenshantering

  1. Identifiering av kompetensbehov: Organisationen ska fastställa nödvändiga kompetenser i relation till dess mål och den specifika standardens krav.
  2. Bedömning av kompetens: Medarbetarnas nuvarande kompetenser bedöms för att identifiera kompetensgap.
  3. Utbildning och utveckling: Åtgärder vidtas för att utveckla och förfina kompetenser genom utbildning och andra lärandeaktiviteter.
  4. Mätning, utvärdering och dokumentation: Organisationen ska mäta och utvärdera effekten av kompetensutvecklingsinsatser och dokumentera dessa för att säkerställa att de ger önskat resultat.

Steg för att etablera en effektiv kompetenshantering

  • Kompetensmatris och behovsanalys: En kompetensmatris kombinerat med en behovsanalys hjälper till att kartlägga och analysera nuvarande och framtida kompetensbehov.
  • Individuella utvecklingsplaner: Dessa säkerställer att medarbetares utveckling är anpassad till både personliga karriärmål och organisationens behov.
  • Regelbunden utvärdering och kontinuerlig förbättring: Genom medarbetarsamtal och feedback håller ni er i linje med den kontinuerliga förbättringsprocessen.
  • Integration med HR-processer och ledningens engagemang: Kompetenshantering bör vara integrerad i alla HR-processer och ha starkt stöd från ledningen för att ge effekt.

Avslutning och Handlingsuppmaning

Att investera i kompetenshantering är avgörande för att kunna bedriva verksamhet effektivt och för att stärka företagets position på marknaden. Genom att följa ISO-standardernas riktlinjer och anpassa dem till organisationens kontext kan ni skapa en stark grund för att minska risker, öka effektivitet och överlag få ett bättre företag.

Är ni redo att ta ert företags kompetenshantering till nästa nivå? Kontakta oss idag för att lära er mer om hur vi kan hjälpa er att etablera kompetenshantering som driver framgång.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Dokumentstyrning

Vad är dokumentstyrning?

Dokumentstyrning beskriver kortfattat hur dokument och informationstillgångar skall skapas, ändras och i samband med det styras, arkiveras och framförallt kommuniceras till berörda personer då de uppdateras.
Patrik Björklund
December 30, 2022
Ledningssystem

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.
Patrik Björklund
May 16, 2023
ISO-Certifiering

Mer än ISO-certifiering - En grund för ständig förbättring

Upptäck hur ISO-certifiering kan bli en plattform för ständig förbättring och framgång. Lär dig från KEY Relocation's framgångsrika resa med AmpliFlow.
Patrik Björklund
October 12, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.