Vad är kompetenshantering?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 21, 2023
Ämne
Kompetenshantering

Kompetenshantering innebär en systematisk process för att säkerställa att företaget har de medarbetare som krävs, med rätt färdigheter, kunskaper och erfarenheter för att i slutändan leverera produkter och tjänster som leder till en nöjd kund.

ISO-standarder som ISO 9001, ISO 45001 och ISO 14001 ställer krav på kompetenshantering och ger riktlinjer för att systematisera och formalisera processen.

ISO-standardernas krav på kompetenshantering

  1. Identifiering av kompetensbehov: Organisationen ska fastställa nödvändiga kompetenser i relation till dess mål och den specifika standardens krav.
  2. Bedömning av kompetens: Medarbetarnas nuvarande kompetenser bedöms för att identifiera kompetensgap.
  3. Utbildning och utveckling: Åtgärder vidtas för att utveckla och förfina kompetenser genom utbildning och andra lärandeaktiviteter.
  4. Mätning, utvärdering och dokumentation: Organisationen ska mäta och utvärdera effekten av kompetensutvecklingsinsatser och dokumentera dessa för att säkerställa att de ger önskat resultat.

Steg för att etablera en effektiv kompetenshantering

  • Kompetensmatris och behovsanalys: En kompetensmatris kombinerat med en behovsanalys hjälper till att kartlägga och analysera nuvarande och framtida kompetensbehov.
  • Individuella utvecklingsplaner: Dessa säkerställer att medarbetares utveckling är anpassad till både personliga karriärmål och organisationens behov.
  • Regelbunden utvärdering och kontinuerlig förbättring: Genom medarbetarsamtal och feedback håller ni er i linje med den kontinuerliga förbättringsprocessen.
  • Integration med HR-processer och ledningens engagemang: Kompetenshantering bör vara integrerad i alla HR-processer och ha starkt stöd från ledningen för att ge effekt.

Avslutning och Handlingsuppmaning

Att investera i kompetenshantering är avgörande för att kunna bedriva verksamhet effektivt och för att stärka företagets position på marknaden. Genom att följa ISO-standardernas riktlinjer och anpassa dem till organisationens kontext kan ni skapa en stark grund för att minska risker, öka effektivitet och överlag få ett bättre företag.

Är ni redo att ta ert företags kompetenshantering till nästa nivå? Kontakta oss idag för att lära er mer om hur vi kan hjälpa er att etablera kompetenshantering som driver framgång.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Arbetsmiljö

ISO 45001: Den ultimata lösningen för att följa arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass

Utforska hur ISO 45001 kan hjälpa ditt företag att uppfylla arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass genom systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
July 9, 2023
ISO-Certifiering

AmpliFlow - Din bästa partner för ISO-certifiering

Upptäck AmpliFlow, det banbrytande IT-verktyget som transformerar ditt företags ISO-certifieringsprocess. Lär dig hur detta integrerade system kan effektivisera din företagsledning, förbättra produktivitet och stärka riskhanteringen - allt på en centraliserad plattform.
Patrik Björklund
July 31, 2023
Krishantering

Krishantering och nödlägesberedskap enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – En genomgång och praktiska exempel

Krishantering enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 är avgörande för att säkerställa kvalitet, miljöansvar och säkerhet i organisationer. Genom att identifiera risker, planera för krishantering och fokusera på nödlägesberedskap skapas en effektiv strategi för att hantera kriser.
Joakim Stenström
May 15, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.