Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
September 12, 2023
Ämne
Tillväxt

Ett ledningssystem är mer än bara en serie av regler och riktlinjer. Det handlar om att skapa en struktur som gör det möjligt för företaget att växa på ett effektivt och hållbart sätt. Det handlar om att skapa klarhet i organisationens mål, definiera roller och ansvarsområden, och att ha system på plats för styrning, beslutsfattande och uppföljning.

Ledningssystemet som en tillväxtmotor

För små företag med stora tillväxtambitioner, är inte frågan om de behöver ett ledningssystem. Frågan är snarare när och hur de ska börja utveckla det. Ett väl utformat ledningssystem kan vara en tillväxtmotor som hjälper företaget att hantera tillväxten på ett mer kontrollerat sätt.

Varför bör man starta tidigt med etablering av ledningssystemet?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att börja tidigt med etablering av ledningssystemet:

  • Skapa struktur: Ett bra ledningssystem bidrar till att skapa struktur i verksamheten från början vilket gör det lättare att hantera tillväxten.
  • Definiera roller och ansvarsområden: Med tydligt definierade roller och ansvarsområden blir det lättare för alla inblandade att fokusera på sina uppgifter.
  • Underlätta kommunikationen: Ett ledningssystem underlättar kommunikationen inom organisationen och bidrar till att skapa tydlighet och förståelse.

Etablering av ledningssystemet i ett litet företag

Etablering av ledningssystemet i ett litet företag börjar med att definiera företagets vision och mål. Det inkluderar också att fastställa värderingar och principer som ska vägleda beslutsfattande på alla nivåer i organisationen.

Därefter handlar det om att implementera system för styrning, övervakning och uppföljning. Detta innebär bland annat att etablera rutiner för regelbunden uppföljning av verksamhetens prestanda, samt att utvärdera och revidera ledningssystemet vid behov.

Avslutande tankar

Att bygga ett effektivt ledningssystem när företaget är litet är en investering i framtiden. Det ger dig verktygen för att hantera tillväxt på ett mer kontrollerat sätt, vilket i sin tur kan underlätta för företaget att uppnå sina långsiktiga mål. Så istället för att tänka "vi är för små för ett ledningssystem", bör du tänka "vi är precis lagom stora för att börja bygga vårt ledningssystem".

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Hantering av avvikelser - Ett steg mot framgång

En djupdykning i avvikelsehantering och varför det inte primärt handlar om att hitta och laga felaktigheter - då missar du de stora vinsterna.
Patrik Björklund
November 8, 2023
ISO-9001

Skillnaden mellan ISO 9000 och ISO 9001

Förstå skillnaderna mellan ISO 9000 och ISO 9001, två centrala standarder för kvalitetsledningssystem utvecklade av ISO - med helt olika syfte.
Patrik Björklund
October 20, 2023
Möten

Att ha ett möte kan kosta mer än du tror

Effektivare möten och fokuserad kommunikation kan minska dolda kostnader, öka produktivitet och förbättra samarbete på arbetsplatsen. Genom att kritiskt granska mötets nödvändighet, förbereda väl, sätta tidsgränser, använda teknik effektivt och anpassa möten efter deltagarnas behov kan möten bli mer värdeskapande och bidra till en framgångsrik arbetsmiljö.
Patrik Björklund
June 16, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.