Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
September 12, 2023
Ämne
Tillväxt
Vi är för små för ett ledningssystem, eller?

Ett ledningssystem är mer än bara en serie av regler och riktlinjer. Det handlar om att skapa en struktur som gör det möjligt för företaget att växa på ett effektivt och hållbart sätt. Det handlar om att skapa klarhet i organisationens mål, definiera roller och ansvarsområden, och att ha system på plats för styrning, beslutsfattande och uppföljning.

Ledningssystemet som en tillväxtmotor

För små företag med stora tillväxtambitioner, är inte frågan om de behöver ett ledningssystem. Frågan är snarare när och hur de ska börja utveckla det. Ett väl utformat ledningssystem kan vara en tillväxtmotor som hjälper företaget att hantera tillväxten på ett mer kontrollerat sätt.

Varför bör man starta tidigt med etablering av ledningssystemet?

Det finns flera anledningar till varför det är klokt att börja tidigt med etablering av ledningssystemet:

  • Skapa struktur: Ett bra ledningssystem bidrar till att skapa struktur i verksamheten från början vilket gör det lättare att hantera tillväxten.
  • Definiera roller och ansvarsområden: Med tydligt definierade roller och ansvarsområden blir det lättare för alla inblandade att fokusera på sina uppgifter.
  • Underlätta kommunikationen: Ett ledningssystem underlättar kommunikationen inom organisationen och bidrar till att skapa tydlighet och förståelse.

Etablering av ledningssystemet i ett litet företag

Etablering av ledningssystemet i ett litet företag börjar med att definiera företagets vision och mål. Det inkluderar också att fastställa värderingar och principer som ska vägleda beslutsfattande på alla nivåer i organisationen.

Därefter handlar det om att implementera system för styrning, övervakning och uppföljning. Detta innebär bland annat att etablera rutiner för regelbunden uppföljning av verksamhetens prestanda, samt att utvärdera och revidera ledningssystemet vid behov.

Avslutande tankar

Att bygga ett effektivt ledningssystem när företaget är litet är en investering i framtiden. Det ger dig verktygen för att hantera tillväxt på ett mer kontrollerat sätt, vilket i sin tur kan underlätta för företaget att uppnå sina långsiktiga mål. Så istället för att tänka "vi är för små för ett ledningssystem", bör du tänka "vi är precis lagom stora för att börja bygga vårt ledningssystem".

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningsgruppsmöten

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppsmöten är viktiga för att lyckas med ledningsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad som krävs.
Patrik Björklund
May 15, 2023
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023
Certifiering

Varför företag väljer att ISO-certifiera sig

Utforska fördelarna med ISO-certifiering för ditt företag. Lär dig hur det kan hjälpa dig att uppfylla kundkrav, attrahera nya kunder och ständigt utveckla din verksamhet.
Joakim Stenström
September 25, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.