Varför väljer företag att certifiera sig?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
December 18, 2022
Ämne
Certifiering

Varför väljer företag att bli certifierade?

En certifiering innebär att ni har bevisat att ni uppfyller ett antal krav som ställs i standarden. En del krav genomsyrar alla standarder, som krav på att arbetet i verksamheten ska systematiseras genom organisering och planering av dess aktiviteter samt att det löpande ska göras utvärderingar för att se hur kraven efterlevs och hur arbetet förbättras.

Att certifiera sig innebär således en investering i både tid och pengar som påverkar hela organisationen.

När företag väljer att certifiera sig mot en eller flera standarder finns det alltid bra anledningar att genomföra certifieringen. De vanligaste orsakerna till att certifiera sig brukar vara:

  1. Kundkrav
  2. Skaffa nya kunder
  3. Verksamhetsutveckling

Möta kundkrav

Era kunder vill ha pålitliga leverantörer som levererar med hög kvalitet.

Men kunder har oftast varken tid eller intresse av att bevaka alla sina leverantörers branscher och hålla koll på vad varje leverantör måste uppfylla eller vad som är viktigt för dennes komponenter.

Det blir alltså omöjligt för kunden att ställa korrekta kvalitets-, informationssäkerhets-, arbetsmiljö- eller andra relaterade krav för varje enskild leverantör.

Ett sätt för kunden att lösa det är att ställa ett generellt krav på att alla leverantörer måste vara ISO 9001 certifierade (kvalitet) eller ISO 14001 certifierade (miljö).

ISO certifieringen används då som ett verktyg för att lägga över ansvaret på dig som leverantör.

Skaffa nya kunder

För vissa kundgrupper och marknader är det en fördel, eller till och med ett krav, att leverantören är certifierad för en viss standard för att vara kvalificerad att leverera produkter och tjänster.

Certifieringen visar att ni är en seriös aktör som tar ansvar för det ni levererar.

Genom att certifiera er enligt exempelvis ISO 14001 (miljö) eller PAS 2060 (koldioxidneutralitet) visar ni för omvärlden att ni arbetar aktivt för att minimera er klimat- och miljöpåverkan.

Ni stärker ert varumärke och kan attrahera fler kunder.

Bli bättre

Certifieringens syfte är att kontinuerligt utveckla verksamheten och arbeta för ständiga förbättringar.

Därför är en viktig anledning till att certifiera sig att ni vill utveckla er verksamhet och era medarbetare och införa en systematik i hur er organisation leds och fungerar.

Arbetet med att implementera ett ledningssystem och driva igenom en certifiering innebär att ett antal rutiner och processer behöver arbetas fram. Ni bör också ha ordning och reda och ett processorienterat sätt att driva verksamheten.

Certifiering ger möjligheter att ta sig in på nya marknader och ta sig an nya kunder. Det kan också vara nödvändigt att certifiera sig för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Digitalt Ledningssystem

Det digitala ledningssystemet: En modern lösning för att uppfylla ISO-krav och effektivisera din organisation

Utforska fördelarna med att använda ett digitalt ledningssystem som AmpliFlow för att hantera kraven enligt ISO 9001, 14001 och 45001. Läs om hur AmpliFlow kan förbättra din organisations effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft genom att erbjuda en integrerad plattform för att skapa, konsumera och arbeta aktivt med information enligt ISO-kraven.
Joakim Stenström
August 1, 2023
Miljöaspekter

Miljöaspekter inom ISO 14001 - vad är det?

ISO 14001 fokuserar på att minska organisationers negativa miljöpåverkan genom att identifiera och hantera miljöaspekter. Implementering innefattar identifiering, prioritering, kontrollåtgärder, integration i ledningssystemet och ständig förbättring.
Patrik Björklund
May 12, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.