Guide: kom igång med målstyrning

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
May 3, 2024
Ämne
Målstyrning

Nedan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001,14001 och 45001 - Den ultimata guiden" Ladda ner hela e-boken gratis här.

Vad är målstyrning?

Målstyrning är ett system som syftar till att skapa fokus och ge resultat. Det går ut på att identifiera mål, definiera delmål och följa upp mätvärden som kan bevisa huruvida målet är uppfyllt eller inte - och isf till vilken grad.

Definiera tydliga och mätbara mål

Varför är målstyrning viktigt?

Att ha väldefinierade och mätbara mål är avgörande för framgång, oavsett om du är en VD, ledningsgruppmedlem eller bara vill göra ditt bästa på jobbet.

Målstyrning skapar en grund för beslutsfattande, resursfördelning och att se om vi faktiskt lyckas.

Det säkerställer att alla i organisationen arbetar mot samma övergripande syfte och att allas arbete är koordinerat och effektivt.

Bra mål är även kopplade till företagets vision och mission, är tydliga och är uppnåeliga inom en önskad tidsram.

Hur kommer jag igång på enklast möjliga sätt?

Att börja jobba systematiskt med mål i din organisation behöver inte vara komplicerat. Här är några konkreta steg som du kan följa:

 1. Definiera tydliga och mätbara mål:
  Börja med att analysera företagets övergripande vision och strategi. Vilka är de viktigaste prioriteringarna och vad vill ni uppnå? Formulera SMART:a mål som stöder dessa prioriteringar (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsatta).
 2. Kommunicera målen:
  Se till att alla i organisationen är medvetna om och förstår de uppsatta målen. En öppen och transparent kommunikation är nyckeln för att skapa engagemang och förståelse.
 3. Skapa handlingsplaner:
  Utveckla handlingsplaner som beskriver hur målet ska uppnås, vilka resurser som behövs, och vem som är ansvarig för genomförandet.
 4. Mät och följ upp:
  Implementera regelbundna uppföljningar och utvärderingar av målens status. Använd nyckeltal/KPI:er för att mäta framsteg och resultat. Om målen inte uppnås, analysera orsakerna och vidta åtgärder för att förbättra.
 5. Fira framgångar och lär av misslyckanden:
  När mål uppnås, fira framgångarna och lär av erfarenheterna. Om mål inte uppnås, använd det som en möjlighet att förstå vad som gick fel och hur processen kan förbättras.

Målstyrning är ett kraftfullt system för att driva din organisation mot ständiga förbättringar och framgång. Genom att följa dessa enkla steg kan du skapa en kultur av ansvar, engagemang och resultat, samtidigt som du uppfyller kraven i ISO 9001 och 14001.

Ovan är ett utdrag från vår e-bok "ISO 9001,14001 och 45001 - Den ultimata guiden" Ladda ner hela e-boken gratis här.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
AmpliFlow

Med AmpliFlow kan du ersätta 30+ IT-verktyg för ledning med 1

Upptäck hur AmpliFlow förenklar ledningssystem genom att ersätta många verktyg.
Patrik Björklund
April 17, 2024
Processkartläggning

Processkartläggning 101: Lär dig att skapa tydliga och effektiva processkartor med vår guide

Läs hur AmpliFlows unika modell för processkartläggning, baserad på 20 års samlad expertis, gör vi det enklare än någonsin att kartlägga ditt företags processer. Börja redan idag och se hur du kan förbättra effektiviteten inom din organisation.
Patrik Björklund
September 29, 2023
Intressentanalys

Intressentanalys: Kärnan i ISO 9001 och Framgångsrik Verksamhet

Förstå vikten av intressentanalys inom ISO 9001-standarden. Lär dig hur du kan kan optimera din verksamhet och öka dess framgång genom att identifiera, analysera och hantera intressenternas behov och förväntningar
Joakim Stenström
July 28, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.