Vad innebär ”lätt att leda”?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 6, 2023
Ämne
Ledarskap
Vad innebär ”lätt att leda”?

Som ledningsgruppsmedlem i ett mindre eller medelstort bolag ställs man inför många utmaningar och ansvarsområden. En av de viktigaste faktorerna för att säkerställa företagets framgång är att skapa en effektiv och välfungerande organisation som är lätt att leda. 

Men vad innebär det egentligen att vara ”lätt att leda”? 

I den här artikeln kommer vi att beskriva hur ni som ledningsgrupp kan arbeta för att göra ert företag lätt att leda, med hjälp av de sju principerna i ISO 9001 som grund. Vi kommer också att ge konkreta exempel och metaforer från verkligheten på vad motsatsen innebär och hur det kan påverka företaget.

1. Kundfokus

Ett företag som är lätt att leda har ett tydligt och starkt kundfokus. Det innebär att alla beslut, processer och förändringar görs med kundens behov och önskemål i åtanke. 

För att förstå vad det innebär kan vi ta exemplet med en restaurang: 

Om en restaurang inte lyssnar på sina gästers önskemål och förväntningar kommer de snart att tappa kunder och få dåligt rykte. 

Detsamma gäller för ert företag. Att vara lyhörd för kundernas behov och arbeta för att förbättra er produkt eller tjänst utifrån deras feedback är en avgörande faktor för att bli lätt att leda.

2. Ledarskap

En stark och tydlig ledning är avgörande för att skapa en organisation som är lätt att leda. 

Ett effektivt ledarskap innebär att ni som ledningsgrupp är eniga om företagets vision, strategi och mål att ni kommunicerar detta på ett tydligt och konsekvent sätt till era medarbetare. 

Tänk er att ert företag är en orkester. Om dirigenten inte ger tydliga och konsekventa signaler till musikerna kommer resultatet att bli kaotiskt och oharmoniskt. 

Detsamma gäller för ert företag – ett starkt och tydligt ledarskap gör det lättare för er medarbetare att förstå och arbeta mot gemensamma mål.

3. Medarbetarnas engagemang

Ett företag som är lätt att leda satsar på att engagera och involvera sina medarbetare i verksamheten. 

Det innebär att ni som ledningsgrupp uppmuntrar och stödjer era anställdas utveckling och att ni skapar en arbetsmiljö där alla känner sig sedda, hörda och värdefulla. 

Ett exempel på motsatsen till detta kan vara att ha en hierarkisk och auktoritär organisation där medarbetarnas åsikter och idéer inte tas på allvar och där de inte ges möjlighet att påverka och utvecklas. Detta skapar en negativ arbetsmiljö och kan leda till minskad motivation, högre personalomsättning och därmed ett företag som är svårt att leda.

4. Processinriktning

Ett företag som är lätt att leda arbetar systematiskt med att förbättra och effektivisera sina processer. 

Det innebär att ni som ledningsgrupp har en tydlig förståelse för hur era processer hänger ihop och att ni kontinuerligt arbetar för att förenkla och förbättra dem. 

En metafor för motsatsen kan vara att föreställa sig en bilfabrik där man inte har någon kontroll över hur bilarna tillverkas, vilket resulterar i långa ledtider, kvalitetsbrister och missnöjda kunder. 

Genom att arbeta processinriktat skapar ni en organisation som är lätt att leda och som levererar en hög kvalitet till era kunder.

5. Ständig förbättring

Att vara lätt att leda innebär att ni som ledningsgrupp har en förbättringskultur där ni ständigt strävar efter att utvecklas och bli bättre. 

Det innebär att ni uppmuntrar era medarbetare att komma med förbättringsförslag och att ni tar till er kritik och feedback från kunder och anställda. 

En organisation som inte arbetar med ständig förbättring kan liknas vid en trädgård som lämnas åt sitt öde – snart kommer ogräset att ta över och trädgården blir svårhanterlig och oattraktiv. 

Genom att arbeta med ständig förbättring blir ert företag lättare att leda och mer attraktivt för både kunder och medarbetare.

6. Faktabaserade beslut

Ett företag som är lätt att leda fattar beslut baserade på fakta och insikter snarare än magkänsla och antaganden. 

Det innebär att ni som ledningsgrupp arbetar med att samla in data och analysera den för att fatta välgrundade beslut som gagnar både företaget och era kunder. 

Tänk er motsatsen – att fatta beslut baserat på vad ni "tror" är rätt utan att ha några konkreta fakta att luta er mot. Detta kan leda till kostsamma misstag och ineffektiva processer som gör ert företag svårt att leda.

7. Relationshantering

Slutligen handlar det om att skapa och underhålla goda relationer med alla intressenter, såsom kunder, leverantörer och medarbetare. 

Ett företag som är lätt att leda har en stark relationshantering och ser värdet av att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer. 

Motsatsen till detta kan vara att ha en kortsiktig och opportunistisk inställning där man prioriterar snabba vinster framför långsiktiga relationer, vilket på sikt kan skada företagets rykte och göra det svårt att leda.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär det att vara ”lätt att leda” att ni som ledningsgrupp arbetar aktivt med att skapa en stark kundfokus, tydligt ledarskap, engagerade medarbetare, effektiva processer, ständig förbättring, faktabaserade beslut och god relationshantering. 

Genom att göra detta kan ni bygga en välfungerande och framgångsrik organisation som är enkel att leda och som uppnår både kort- och långsiktiga mål.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Bättre företag

ISO certifiering är mer än krav - det är att bli bättre

ISO-certifiering med AmpliFlow: Mer än att uppfylla krav. Det är din väg till ett bättre företag.
Patrik Björklund
October 26, 2023
Ledning

Bryt myten: ISO 9001 handlar inte om dokumentation, det handlar om att förbättra företag

Bryt myten om ISO 9001! Det handlar inte bara om dokumentation, utan om att förbättra ditt företag. Med moderna verktyg blir arbetsverktygen själva dokumentationen. Lär dig mer här!
Patrik Björklund
July 6, 2023
Certifiering

Varför väljer företag att certifiera sig?

En certifiering kan vara en dörröppnare till nya kunder och marknader och kan vara helt nödvändig för att ni ska kunna fortsätta driva verksamheten. Men en certifiering kostar - både tid och pengar. Så varför väljer företag att certifiera sig?
Joakim Stenström
December 18, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.