ISO 45001: Den ultimata lösningen för att följa arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
July 9, 2023
Ämne
Arbetsmiljö
ISO 45001: Den ultimata lösningen för att följa arbetsmiljölagen och skapa en arbetsmiljö i världsklass

Att skapa en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö är en grundläggande skyldighet för alla arbetsgivare. 

Det är en process som inte bara kräver efterlevnad av arbetsmiljölagen, utan även en djupgående förståelse för hur man skapar och upprätthåller en optimal arbetsmiljö. 

Det är här ISO 45001 kommer in.

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljöledningssystem som hjälper organisationer att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra sina arbetsmiljöprocesser. 

Denna standard innehåller riktlinjer som kan hjälpa ditt företag att följa arbetsmiljölagen och samtidigt uppnå en arbetsmiljö i världsklass.

Hur kan ISO 45001 hjälpa ditt företag?

1. Systematiskt arbetsmiljöarbete:

ISO 45001 tillhandahåller en strukturerad och systematisk metod för arbetsmiljöarbete. Det inkluderar regelbundna riskbedömningar, åtgärdsplaner, uppföljningar och kontinuerliga förbättringar.

2. Riskhantering:

Genom att följa ISO 45001, kommer ditt företag att ha ett proaktivt tillvägagångssätt för riskhantering vilket innebär att identifiera potentiella risker innan de blir problem och implementera effektiva åtgärder för att eliminera eller minimera dem.

3. Anställdas delaktighet:

ISO 45001 betonar vikten av att engagera alla anställda i arbetsmiljöarbetet. Detta inkluderar att ge dem möjlighet att delta i riskbedömningar och att bidra med feedback på arbetsmiljöfrågor.

4. Förebyggande av arbetsrelaterade skador och sjukdomar:

ISO 45001 hjälper organisationer att skapa en arbetsmiljö som aktivt förebygger arbetsrelaterade skador och sjukdomar, vilket leder till minskade sjukfrånvarodagar och en mer produktiv arbetsstyrka.

5. Förbättrat rykte:

Att vara ISO 45001-certifierad signalerar till kunder, leverantörer och andra intressenter att ditt företag tar arbetsmiljöfrågor på allvar. Detta kan förbättra företagets rykte och stärka dess varumärke.

6. Effektiv användning av resurser:

Genom att implementera ISO 45001, kan företag förbättra sin resurseffektivitet genom att minska avfall och ineffektivitet relaterat till arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

7. Överensstämmelse med lagkrav:

ISO 45001 hjälper företag att förstå och uppfylla sina lagstadgade skyldigheter när det gäller arbetsmiljö.

8. Kontinuerlig förbättring:

ISO 45001 är baserad på principen om kontinuerlig förbättring. Det innebär att ditt företag ständigt kommer att sträva efter att förbättra sitt arbetsmiljöarbete, vilket leder till en bättre arbetsmiljö och högre prestanda över tid.

Slutsats

ISO 45001 är mer än bara en checklista - det är en omfattande tillämpning och förvaltning av arbetsmiljön.

Genom att implementera denna standard kan ditt företag inte bara följa arbetsmiljölagen, utan även skapa en arbetsmiljö i världsklass. 

Om du vill veta mer om hur ISO 45001 kan gynna ditt företag, kontakta oss idag.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Ledningsgruppsmöten

Vad behöver jag veta om ledningsgruppsmöten?

Ledningsgruppsmöten är viktiga för att lyckas med ledningsarbetet. I den här artikeln går vi igenom vad som krävs.
Patrik Björklund
May 15, 2023
Ledningssystem

5 oväntade saker om ledningssystem som kan kosta dig pengar (som inte handlar om dokumentation!)

Ett effektivt ledningssystem är viktigt för framgång, men vissa aspekter kan kosta pengar. Bristfällig kommunikation, generiska mål, ineffektiv teknikanvändning, bristande personalengagemang och oregelbunden uppföljning kan leda till onödiga utgifter. Genom att förbättra dessa områden kan du optimera ledningssystemet och spara pengar samtidigt som du ökar organisationens framgång.
Patrik Björklund
May 16, 2023
ISO Certifiering

6 vanliga misstag företag gör på resan mot ISO-certifiering (och hur man undviker dem)

Gör inte dessa misstag på vägen mot ISO-certifiering! Upptäck hur du kan effektivisera processen och maximera din framgång med hjälp av rätt strategi och verktyg.
Patrik Björklund
July 3, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.