Varför är riskhantering ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
January 8, 2023
Ämne
Riskhantering
Varför är riskhantering ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur?

Vad är riskhantering?

Riskhantering hjälper er att identifiera, analysera och hantera potentiella risker och genomföra åtgärder så att ni ultimat kan nå de mål ni har satt upp - kort sagt ett effektivt sätt att förebygga problem och förbättra resultatet.

Varför blir det extra viktigt i en lågkonjunktur?

Riskhantering är ett perfekt verktyg för att möta en lågkonjunktur eftersom det hjälper er att se till att vara väl förberedda för att möta de utmaningar och risker som kan uppstå när ekonomin försämras.

Genom att förutse, identifiera och hantera risker som kan påverka ert resultat, kan ni förebygga problem som kan uppstå under ekonomiska svårigheter innan de ens har inträffat.

Detta innebär att ni kan fortsätta att fokusera på er verksamhet och förbättra ert företag trots en svår ekonomisk situation.

Hur lyckas vi?

För att lyckas med riskhantering måste ni ta reda på vilka risker som kan uppstå i verksamheten, värdera dem, utveckla handlingsplaner för att hantera dem och självklart följa upp dem regelbundet.

Ni måste även säkerställa att det finns nödvändiga resurser för att hantera riskerna, ta hand om kunders intressen och anpassa era processer för att möta förändringar i marknadsförhållanden och kundbehov.

Om vi lärt oss något från Covid så är det att allt kan ändras över en natt - då är det bra att vara förberedd.

Vanliga misstag

Vanliga misstag som företag gör när de försöker hantera risker är att de inte är tillräckligt förberedda, inte värderar risker korrekt och inte tar tillräcklig hänsyn till kundernas intressen.

Genom att använda smarta IT-verktyg för riskhantering kan ni undvika dessa misstag och enklare se till att vara förberedda för en lågkonjunktur.

Att inte jobba riskbaserat gör att vi ofta missar möjligheter som kan öka vår potential - det är därför riskhantering är väldigt viktigt.

Om ni inte förstår området och hanterar risker korrekt, kan det leda till att ni förlorar värdefulla möjligheter och bidra till stor ekonomisk skada.

Att ha och arbeta utifrån ett riskbaserat tänkande är även ett krav för att kunna certifiera företaget enligt ISO 9001. Men ärligt talat kan vi nog säga att det är ett krav för alla företag, även utan en certifiering.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
Avvikelsehantering

Avvikelsehantering som framgång - En affärsnovell

Följ med på VD:n Alexandras resa när hon inser vikten av effektiv avvikelsehantering för sitt företags framgång. Genom utmaningar och insikter lär hon sig att se problem som möjligheter och skapar en kultur för ständig förbättring. En inspirerande affärsnovell om ledarskap, processer och lönsamhet.
Patrik Björklund
September 25, 2023
Arbetsmiljö

Checklista: Så följer du arbetsmiljölagen steg-för-steg

Lär dig vad arbetsmiljölagen innebär och hur ditt företag kan följa den för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Följ vår checklista och säkerställ efterlevnad.
Patrik Björklund
July 9, 2023
Intressentanalys

Intressentanalys: Kärnan i ISO 9001 och Framgångsrik Verksamhet

Förstå vikten av intressentanalys inom ISO 9001-standarden. Lär dig hur du kan kan optimera din verksamhet och öka dess framgång genom att identifiera, analysera och hantera intressenternas behov och förväntningar
Joakim Stenström
July 28, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka en nulägesanalys idag för att se hur nära du är certifiering, eller kontakta oss för att diskutera direkt med experter.