Vad är processkartläggning inom ISO 9001?

Skrivet Av
Patrik Björklund
Patrik Björklund
Publicerad
November 3, 2022
Ämne
Processkartläggning

Processkartläggning används vanligtvis för att visualisera företagets processer. Och alla företag har processer.

Exempelvis ISO 9001-certifiering (kvalitet) kräver processkartläggning för att identifiera, analysera och förbättra processer som är nödvändiga för att uppnå företagets mål.

Vad är en process?

En process är vanligtvis definierat som ett antal fristående eller samverkande steg som behövs för att uppnå ett mål.

Det kan innebära att samla in data, analysera information, fatta beslut, utföra handlingar och följa upp resultatet.

Mer formellt går det att beskriva som SIS gör -

En process är en "grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som använder underlag (input) för att åstadkomma ett avsett resultat (output, utfall)."

Vi brukar säga att processerna är vad som omvandlar era kunders behov och önskemål till en nöjd kund.

Organisationer som förstår och hanterar sina processer som ett komplett system kan bli effektivare och uppnå sina mål på ett bättre sätt.

Processkartan

Processkartan är ett verktyg som ofta används för att visualisera och analysera en organisations processer.

Ibland sägs det enkelt att det är ett diagram som identifierar och förklarar de olika element som utgör en process och hur de är sammankopplade. Ofta vanligt att hitta i form av en PowerPoint eller ett Visio diagram.

Processkartläggning

Själva processen för att skapa en processkarta kallas för processkartläggning. Men varför gör vi den?

Ofta är det för att vi jagar effektivitet eller för att vi har någon som kräver att vi gör det.

Processinriktning, som exempelvis ISO 9001 kräver, är ett sätt att hantera och förbättra processer systematiskt för att uppnå resultat som är i linje med organisationens kvalitetspolicy och strategiska inriktning.

Det innebär att använda PDCA-cykeln och riskbaserat tänkande för att identifiera möjligheter och förhindra oönskade resultat. Det ger också fördelar som att förstå och uppfylla krav, skapa mervärde, uppnå effektiva processer och förbättra dem baserat på data och information.

Processkartläggning ger en bild av hur organisationen fungerar. Med en komplett förståelse för företagets processer kan vi se hur de kan förbättras för att minska kostnader, öka effektiviteten och möta kundernas förväntningar.

En sak som ibland glöms bort är att processkartorna är det perfekta verktyget för att se till att alla i hela företaget kan förstå, eller i alla fall veta var de kan få reda på, hur företaget fungerar. Ypperligt verktyg vid en onboarding eller när större organisationsförändringar genomförs.

Hur gör vi?

För att effektivt göra en processkartläggning inom ISO 9001 är det viktigt att fokusera på att:

  • Visualisera era processer för att få en bättre förståelse av dess steg och aktiviteter
  • Identifiera vilka processer som är viktiga/har hög risk
  • Förstå vilka aktiviteter i processerna som är kritiska för att uppnå företagets mål
  • Identifiera potentiella risker som kan förhindra att processerna fungerar som förväntat
  • Identifiera hur processerna kan målsättas och följas upp
  • Analysera processerna och jobba med effektiv avvikelsehantering för att hitta förbättringsmöjligheter

Det behöver inte vara så komplicerat som man först kan tro, men det kräver erfarenhet för att veta vad som är att vara effektiv och vad som är att slösa med tid eller sätta käppar i hjulet för sig själv.

När ni ska få effekt av era processkartor är det viktigt att företaget planerar förbättringsaktiviteter för att förbättra processerna och säkerställa att de stöder organisationens mål. Samtidigt är det också viktigt att ni övervakar processernas prestanda och att företaget följer upp och reviderar processkartan när det behövs.

Du granskas på vad du visar

Vår erfarenhet säger att företag ofta går ner på allt för mycket detaljer när de utför sin processkartläggning inför en ISO 9001 certifiering.

Det är viktigt att ni identifierar de steg som är relevanta för att uppfylla kraven men att samtidigt se till att ni inte lägger till onödig information som inte stödjer företagets mål eller är på för låg nivå.

Där är rutiner och checklistor ett bra sätt att dokumentera rutin-delen av processen på ett korrekt sätt.

Det är även vad ni väljer att visa upp som ni kommer bli reviderade på, så less is more.

Verktyg

Processkartläggningen genomförs ofta med verktyg som skapar flowcharts och swimlane-diagram för att visualisera processerna och tydliggöra dess steg.

Valet av verktyg kan ibland bli en huvudvärk eftersom vi måste koppla in IT - men här är vårt råd: tänk enkelhet.

Hitta ett system som gör det enkelt att skapa, underhålla, jobba med och framförallt kommunicera processkartorna som exempelvis AmpliFlows egenutvecklade verktyg.

Med moderna processkartor kan vi exempelvis koppla avvikelser och risker direkt till processkartan - och på det sättet göra den till ett levande verktyg.

Processkartläggning inom ISO 9001 är ett bra sätt att säkerställa att ett företags kvalitetsledningssystem är effektivt och att det stödjer organisationens mål men glöm inte att tänka på helheten och enkelheten.

Slutligen kan vi konstatera att med hjälp av processkartläggning kan ni hjälpa er själva att förbättra processerna och minska företagets risker.

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023
Kompetenshantering

Vad är kompetenshantering?

Utforska betydelsen av kompetenshantering inom ramen för ISO-standarder och hur det bidrar till framgångsrika företag. Lär dig om stegen för en effektiv hantering av kompetens och kontinuerlig förbättring.
Patrik Björklund
November 21, 2023
Medarbetarsamtal

Vad är ett medarbetarsamtal?

Syftet med ett medarbetarsamtal är att skapa en öppen dialog mellan arbetsgivare och anställd där det finns tid att ostört prata igenom sin arbetssituation. I den här artikeln går vi igenom vad ett medarbetarsamtal faktiskt är.
Patrik Björklund
January 5, 2023

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.