Vad är ett ledningssystem?

Skrivet Av
Joakim Stenström
Joakim Stenström
Publicerad
October 3, 2023
Ämne
Ledningssystem

Beskrivning av hur organisationen styrs och fungerar

Ledningen använder ledningssystemet för att se till att verksamheten bedrivs på det sätt som är sagt, och medarbetarna använder det som ett stöd för att göra rätt i jobbet

Beroende på syfte så hanterar ett ledningssystem ett eller flera olika ämnen.

Det kan innehålla delar som behandlar kvalitet, miljö, informationssäkerhet m.m.

Allt beror på vad organisationen beslutat att styra via sitt ledningssystem.

Säkerställ att företaget blir framgångsrikt

Gemensamt för alla organisationer är att de består av en uppsättning processer som samverkar för att säkerställa att företaget når uppsatta mål och blir framgångsrikt.

De omfattar allt från projektledning till medarbetarledning och kundrelationer med mera. Hur standardiserade dessa processer är skiljer sig från företag till företag – men processer finns alltid där.

I ett ledningssystem ingår även organisationens policy, mål och mätkriterier – vilket alla bolag har i en eller annan form.

Vad är ett (ISO) certifierat ledningssystem?

När ledningssystemet är skapat och ni genomför den faktiska ISO-revisionen så bevisar ni för en extern revisor, vid en certifieringsrevision, att ert ledningssystem uppfyller kraven i den aktuella standarden. Om allt går väl får ni därefter ert certifikat.

Ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team

För att göra det möjligt för en revisor att bedöma olika bolag inom olika branscher har kunskapen i en standard omvandlats till ett antal krav som den externa revisorn kan se om ni uppfyller eller inte - oavsett vad ni är för typ av organisation.

Kunskap inom ett specifikt område

En standard är en samling av kunskap inom ett specifikt område som är lokalt eller internationellt erkänt. Att certifiera sig mot en standard är att bevisa för en extern revisor att ni faktiskt använder kunskapen och arbetssätten från standarden i ert företag.

Ofta tänker vi direkt på ISO när vi hör ordet standard. ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation som samlar experter för att utveckla globala standarder.

Exempelvis är ISO 9001 en standard för kvalitetsledning som betonar kundfokus och ger ett gemensamt språk för att arbeta tillsammans som ett team medan ISO 14001 är en standard för miljöledning genom vilken man verkar för att minimera organisationens miljö- och klimatpåverkan.

Många olika standarder

Utöver kvalitets- och miljöledning är det även vanligt med ledningssystem för exempelvis arbetsmiljö och informationssäkerhet.

Listan på standarder du kan certifiera ett ledningssystem inom kan göras lång och ISO är inte de enda som ger ut standarder, det finns många fler och att välja rätt standard från rätt organ kan vara knivigt.

Ett certifierbart ledningssystem är således en beskrivning av hur en organisation styrs och fungerar - som uppfyller kraven i en standard (eller flera).

För att att möta kraven i exempelvis ISO 9001, ISO 14001 behöver ert ledningssystem täcka ett flertal olika saker. Vill du se en komplett matris som visar vad de olika standarderna kräver? Klicka här!

Gratis e-bok
Allt från vad standarder kräver till hur du genomför ett projekt för att etablera ett certifierbart ledningssystem.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Free e-book
Everything from what standards require to how you implement a project to establishing a certifiable management system.
Tack! Nu får du snart ett e-post från oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Behöver ni hjälp att nå ISO-certifiering?
AmpliFlow kan hjälpa dig med allt som behövs för att nå certifiering. Från smarta IT-system till projektledning, utbildning, internrevision och mycket mer. Boka ett möte idag för att få veta mer!
Tack! Vi hör snart av oss!
Oj! 

Något gick fel.

Hör av dig till support@ampliflow.com.
Artiklar

Fler artiklar

Verktyg, information och andra resurser du behöver.
ISO-standarder

Hur ofta uppdateras ISO-standarder och hur påverkar det mitt företag

Lär dig hur regelbundna uppdateringar av ISO-standarder påverkar ditt företag och varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Utforska fördelarna med att implementera dessa standarder och hur de kan förbättra din verksamhets effektivitet och konkurrenskraft.
Joakim Stenström
September 27, 2023
ISO-standarder

Varför du bör överväga en ISO-standard istället för att effektivisera själv

Lär dig varför ISO-standarder kan vara mer fördelaktiga än intern effektivisering för ditt företag.
Patrik Björklund
October 25, 2023
Ledningssystem

Det bästa sättet att bygga ledningssystem

Lär dig hur du bygger ett ledningssystem på ett bättre sätt än det traditionella sättet.
Joakim Stenström
December 20, 2022

Gör som många andra - ta hjälp av AmpliFlow

Boka ett möte idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med system och/eller stöd.